ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 3 з 3
<- попередня наступна ->

 1. Фінансово-економічна оцінка інвестиційного проекту. Реферат.
  Інвестиційний проект здійснюється в кілька стадій. Розрізняють розробку і реалізацію проекту. Розробка проекту - створення моделі, способу дій по досягненню мети, здійснення розрахунків, вибір варіантів, обгрунтування проекту. Головне в розробці проекту - підготовка розгорнутого техніко-економічного обгрунтування, що є основним документом, на підставі якого приймаються рішення про здійснення проекту і виділяються інвестиції під цьому проект.
  Розмір: 33 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Економічна оцінка інвестицій. Реферат.
  Розмір: 62 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Економічна оцінка ефективності капітальних вкладень. Реферат.
  Капітальні вкладення на будівництво промислового об'єкту / КВ / визначаються виходячи з його виробничої потужності / М / і капітальних вкладень у розрахунку на одиницю цієї потужності / УКВ /, визначених по об'єктах-аналогам, проекти яких розроблені Воронезьким проектним інститутом «Гіпропром».
  Основною умовою здійснення проекту є позитивне сальдо реальних грошей на будь-якому кроці розрахунку (що спостерігається в нашому розрахунку). Якщо на деякому кроці сальдо реальних грошей стає негативним, це означає, що проект у вигляді не може бути здійснений незалежно від значень інтегральних показників ефективності.
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Економічна ефективність інвестицій і капітальних вкладень. Реферат.
  Капітальні вкладення являють собою використання суспільством валового національного продукту на відтворення основних фондів. За формою вони виступають як сукупність витрат на створення нових, а також технічне переозброєння, реконструкцію і розширення діючих основних фондів виробничого і відтворювального призначення. Капітальні вкладення мають важливе народногосподарське значення, обумовлене роллю, що виконують знову створені або модернізовані засоби праці в процесі виробництва матеріальних благ. Як важливий фактор розширеного суспільного відтворення досягнень науково-технічного прогресу, що створює матеріальні умови для зростання і вдосконалення суспільного виробництва і підвищення матеріального добробуту народу. Капітальні вкладення розрізняються по формах власності галузевій і територіальній ознаці, призначенню споруджених об'єктів, формам відтворення основних фондів, складу витрат, способу будівництва, джерелам фінансування. Ефективність капітальних вкладень значною мірою залежить від їх структури. Розрізняють галузеву, територіальну, відтворювальну і технологічну структури капітальних вкладень, які визначають їх співвідношення в різних галузях, регіонах, формах відтворення основних фондів і окремих витратах.
  Технологічна структура капітальних вкладень надає найістотніший вплив на ефективність їх використання. Вдосконалення цієї структури полягає в підвищенні частки машин і устаткування в кошторисній вартості проекту до оптимального рівня. По суті, технологічна структура капітальних вкладень формує співвідношення між активною і пасивною частиною основних виробничих фондів майбутнього підприємства. Збільшення частки машин і устаткування, тобто активної частини основних виробничих фондів майбутнього підприємства, сприяє збільшенню виробничої потужності підприємства, а, отже, капітальні вкладення на одиницю продукції знижуються. Економічна ефективність досягається і за рахунок підвищення рівня механізації праці та робіт.
  Причини, що зумовлюють необхідність інвестицій, можуть бути різні, однак у цілому їх можна розділити на три види: поновлення наявної матеріально-технічної бази, нарощування обсягів виробничої діяльності, освоєння нових видів діяльності. Ступінь відповідальності за прийняття інвестиційного проекту в рамках того чи іншого напрямку різна. Так, якщо мова йде про заміщення наявних виробничих потужностей, рішення може бути прийнято достатньо безболісно, ??оскільки керівництво підприємства ясно уявляє собі, в якому обсязі і з якими характеристиками необхідні нові основні засоби. Завдання ускладнюється, якщо мова йде про інвестиції, пов'язані з розширенням основної діяльності, оскільки в цьому випадку необхідно врахувати цілий ряд нових факторів: можливість зміни положення фірми на ринку товарів, доступність додаткових обсягів матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, можливість освоєння нових ринків та ін .
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Економічне обгрунтування інвестицій в Сліпчітское родовище габро-норітов. Реферат.
  Сліпчітское родовище габро-норіто знаходиться в 1,8 км від селища СЛІПЧИЦІ. На підприємстві працює 36 чоловік. Відповідно до закону України про охорону праці (стаття 23), функції служби охорони праці виконує за сумісництвом керівник кар'єра і заступник керівника кар'єра з виробничої частини.
  Одним з головних завдань, що стоять перед інвестором, є вибір в якості об'єкта підприємств тих галузей, які імєєют найкращі перспектівиразвітія і можуть забезпечити найбільш високу ефективність інвестицій. Основою такого вибору є оцінка і прогнозування інвестиційної привабливості галузей економіки.
  ТОВ «Політехнік» являє собою приватну фірму, об'єднуючу в одній організаційній структурі різні ланки єдиної виробничо-технологічного ланцюга: підготовка гірських порід до виїмки, виїмка і вантаження, транспортування, відвалоутворення, обробка облицювального каменю і допоміжні роботи.
  Розмір: 41 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Ефективність проекту (NPV). Реферат.
  NPV, або чиста приведена вартість проекту є найважливішим критерієм, за яким судять про доцільність інвестування в даний проект. Для визначення NPV необхідно спрогнозувати величину фінансових потоків у кожний рік проекту, а потім привести їх до спільного знаменника для можливості порівняння в часі. Чиста приведена вартість визначається за формулою:
  Розмір: 19 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 3 з 3
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 11 21

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка