ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 218 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Створення власного підприємства \ бізнес-план \. Реферат.
  Досягнення цих цілей можливо лише при швидкому розвитку виробництва. Для цього у нас є достатній початковий капітал, а також сприятливі цьому умови (див. стр.2). Все інше залежить від керівництва предпріятіяДостіженіе цих цілей можливо лише при швидкому розвитку виробництва. Для цього у нас є достатній початковий капітал, а також сприятливі цьому умови (див. стр.2). Все інше залежить від керівництва підприємства, від уміння правильно використовувати наявні у фірми ресурси, від чіткого контролювання протікають у фірмі процесів. Отже, велика увага має бути приділена відбору і найму кадрів.
  Розмір: 19 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Створення власного підприємства. Реферат.
  Досягнення цих цілей можливо лише при швидкому розвитку виробництва. Для цього у нас є достатній початковий капітал, а також сприятливі цьому умови (див. стр.2). Все інше залежить від керівництва предпріятіяДостіженіе цих цілей можливо лише при швидкому розвитку виробництва. Для цього у нас є достатній початковий капітал, а також сприятливі цьому умови (див. стр.2). Все інше залежить від керівництва підприємства, від уміння правильно використовувати наявні у фірми ресурси, від чіткого контролювання протікають у фірмі процесів. Отже, велика увага має бути приділена відбору і найму кадрів.
  Розмір: 19 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Створення власного виробництва на підприємстві оптової торгівлі взуттям. Реферат.
  Наука і практика визначили такі шляхи вдосконалення виробничої структури як укрупнення підприємств і цехів, інтеграція окремих підприємств, створення потужних промислових і науково-виробничих об'єднань на основі концентрації виробництва, досягнення конструкторсько-технологічної однорідності продукції за рахунок широкої уніфікації та стандартизації. При цьому вирішуються завдання вдосконалення загальної структури підприємства і його виробничої структури. Ефективність вдосконалення загальної структури виявляється через підвищення якості управління підприємством. Відомо, що обсяг інформації, що підлягає обробці в процесі управління, знаходиться в квадратичної залежності від числа елементів системи. Тому, формуючи загальну структуру підприємства, важливо не тільки визначити число підрозділів, основних і допоміжних цехів підприємства, але і врахувати раціональні схеми інформаційних зв'язків.
  Коефіцієнт капіталізації - це співвідношення капіталізованих (тобто спрямованих на капітальні вкладення і довгострокові фінансові вкладення) і власних оборотних коштів, темпи накопичення власних коштів, співвідношення короткострокових і довгострокових зобов'язань. Найбільш відомі з них: коефіцієнт концентрації власного капіталу, коефіцієнт фінансової залежності, коефіцієнт маневреності власного капіталу, коефіцієнт концентрації позикового капіталу, коефіцієнт структури довгострокових вкладень, коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів, коефіцієнти структури позикового капіталу і коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу.
  В умовах динамічно мінливого попиту на продукцію промислових підприємств, досягнень НТП, що дозволяють, з одного боку, поліпшити споживчі властивості товарів і, з іншого, забезпечити менші витрати ресурсів, - розвиток структури підприємства зачіпає і вдосконалення всіх її елементів. З цим пов'язані зміни методів і форм організації виробництва для більш ефективного використання новітніх досягнень науки і техніки у виробничому процесі.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Створення торгового підприємства в САО. Реферат.
  З даного питання виступив Засновник: П.І.Б. (Якщо виступає представник юр. Особи, то вказати, що виступив представник Засновника - юр. Особи "___________", посада, П.І.Б.), який запропонував обрати головою установчих зборів Засновника П.І.Б. (Або: представника Засновника - юр. Особи "____________________________" - посада, П.І.Б.).
  Розмір: 13 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Створення шаблонів організаційно-розпорядчої документації. Реферат.
  Вже в V а. до ріллей ери давньоримський плебс вимагав введення чітких "писаних" законів. Створення зафіксованих на папері законів і правил було також головною вимогою середньовічних повстань. Коли ж з'явилися закони, від діловода була потрібна абсолютна точність формулювань і бездоганне знання форми викладу, інакше документ втрачав силу.
  При написанні курсової роботи я вивчила шаблони та їх складові, освоїла роботу по створенню, зміні шаблонів, а також оформлення документів, зокрема договорів, на основі шаблонів. Я освоїла копіювання елементів різних шаблонів через діалог Організатор.
  У курсовій роботі я зіткнулася з розглядом завдань, які вирішує діловодство. І тепер, підбиваючи підсумки, можу сказати з повною упевненістю, що комп'ютер полегшує і спрощує вирішення діловодних завдань: збільшує швидкість створення та обробки документації, а також пошуку документів.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Сопоставительная характеристика повного товариства і виробничого кооперативу. Реферат.
  Повним визнається товариство, учасники якого (повні товариші) відповідно до укладеної між ними договором займаються підприємницькою діяльністю від імені товариства і несуть відповідальність за його зобов'язаннями належним їм майном.
  Фірмове найменування повного товариства має містити або імена (найменування) всіх його учасників і слова "повне товариство", або ім'я (найменування) одного чи кількох учасників з доданням слів "і компанія" і слова "повне товариство ".
  Діяльність виробничого кооперативу відноситься до малого підприємництва. Малим підприємствам повинні бути надані певні фінансові пільги. Це пільги з оподаткування (звільнення від податку на прибуток у перші два роки роботи, зниження податкових ставок і бази оподаткування), пільги в галузі кредитних відносин (надання безвідсоткових кредитів або кредиту за пільговою ставкою відсотка, а також безоплатних субсидій) і т.п.
  Розмір: 23 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Порівняльний аналіз public relations і споріднених сфер діяльності. Реферат.
  Інститут суспільних відносин (IPR), створений у Великобританії в лютому 1948 року, прийняв досі чинне (хоча і з деякими доповненнями, внесеними в листопаді 1987 року) визначення PR. Воно звучить так: «Public Relations - це плановані, тривалі зусилля, спрямовані на створення і підтримку доброзичливих відносин і взаєморозуміння між організацією та її громадськістю, де під" громадськістю організації "розуміються працівники, партнери і споживачі (як місцеві, так і зарубіжні)» 3.
  Краще з нині існуючих визначень містить Мексиканське заява, з якою представники більш ніж 30 національних і регіональних асоціацій PR виступили в Мехіко 2 серпня 1978. У ньому говориться: "PR - це мистецтво і наука аналізу тенденцій, пророкування їхніх наслідків, видачі рекомендацій керівництву організацій і здійснення програм дій в інтересах і організацій, і громадськості."
  Сучасне суспільство в сильному ступені залежить від комунікативної дійсності. Людина живе як би в двох світах - світі реальному й у світі символічному. На перетині цих двох світів працює цілий ряд наукових дисциплін - журналістика, пропаганда, реклама, PR. Всі вони зайняті тим, щоб привести у відповідність дійсність реальну і дійсність комунікативну.
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Зіставлення профілів конкуруючих фірм. Реферат.
  Найефективнішим методом збору та обробки інформації про конкурента і про саму компанію є зіставлення профілів компанії та її конкурента (конкурентів). Профіль фірми - це багатофакторна модель (а значить, вона максимально відповідає дійсності). До того ж фактори для порівняння вибирає сама фірма-дослідник, залежно від галузевих особливостей.
  Мета даної курсової роботи - на основі теоретичного матеріалу зробити порівняння профілів двох конкуруючих фірм і дати рекомендації розглянутої фірмі про те, які заходи слід зробити у першу чергу на даній стадії конкурентної боротьби.
  Якщо існують дві фірми, що випускають аналогічну продукцію (або товари-замінники) в порівнянних кількостях і збувають її на одному ринку, то між ними неодмінно буду переважати конкуренція. Від цього виграє споживач, адже для нього конкуренція - запорука помірної ціни і хорошої якості. А самі компанії? Їх вище керівництво постійно займається проблемою виживання в конкурентному середовищі, процвітання, а заодно і усунення конкурентів. Причому складність конкурентної боротьби для керівництва залежить, в тому числі, і від розміру компаній. Якщо для двох і більше невеликих компаній методами конкурентної боротьби можуть бути якісь окремі інструменти (цінова, асортиментна політика, якість, реклама), то для підприємств-гігантів цього недостатньо. Великі компанії володіють великим набором можливостей, тому не використовувати їх у своїх цілях сьогодні означає потерпіти крах завтра.
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Склад витрат, що включаються до собівартості продукції. Реферат.
  При формуванні витрат по звичайних видах діяльності організації починаючи з 2000 року керуються Положенням з бухгалтерського обліку «Витрати організації» ПБУ 10/99, затвердженим наказом Мінфіну Росії від 06.05.1999 № 33н (далі ПБУ 10 / 99), а при обчисленні фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку, - Положенням про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), та про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку, затвердженим постановою Уряду РФ від 05.08.1992 № 552, в редакції постанов Уряду РФ від 26.06.1995 № 627, 01.07.1995 № 661, 20.11.1995 № 1133, 14.10.1996 № 1211, 22.11.1996 № 1387, 11.03. 1997 № 273, 31.12.1997 № 1672, 27.05.1998 № 509, 05.09.1998 № 1048, 06.09.1998 № 1069, 11.09.1998 № 1095, 26.06.1999 № 696, 12.07.1999 № 794, 31.05.2000 № 420 (далі-Положення про склад витрат).
  Витрати на проведення сертифікації продукції та послуг в галузі пожежної безпеки, плата за провезення великовагових вантажів при проїзді по автомобільних дорогах загального користування, інші види витрат, що включаються до собівартості продукції відповідно до встановленого законодавством порядку.
  В елементі «Відрахування на соціальні потреби" відображаються обов'язкові відрахування за встановленими законодавством нормами органам державного соціального страхування, Пенсійного фонду, державного фонду зайнятості населення та медичного страхування від витрат на оплату праці працівників, що включаються до собівартості продукції по елементу «Витрати на оплату праці».
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Складання б / у звітності. Реферат.
  Складання та подання бухгалтерської звітності виробляються в тисячах рублів без десяткових знаків. Організаціям, що мають істотні обсяги оборотів товарів, зобов'язань тощо, дозволяється подавати бухгалтерську звітність в мільйонах карбованців без десяткових знаків.
  Бухгалтерська звітність - це сукупність форм звітності, складених на основі даних фінансового обліку з метою надання зовнішнім і внутрішнім користувачам узагальненої інформації про фінансовий стан організації у формі, зручною та зрозумілою для прийняття цими користувачами певних ділових рішень.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 218 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 2131 2141 2151 2161 2171 2181 2191 2201 2211 2221

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка