ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 225 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Посилання в Інтернеті. Реферат.
  Принцип роботи даної системи полягає в наступному: при наявності теми дослідження в пошукову стоку системи вносяться основні ключові слова, на підставі яких надалі Rambler відбиратиме відповідні посилання в інтернеті (в основному в країнах СНД). Після виведення посилань, ми "вручну" досліджуємо (відбираємо) саме ті посилання, які підходять до обраними темами.
  Розмір: 18 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Стабілізація грошового потоку, теорії фірми. Реферат.
  Розмір: 12 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Стадії створення АС. Формування вимог до АС. Реферат.
  Вивчення процесу кредитування Транскредитбанка в умовах існуючої автоматизованої системи управління, виявлення недоліків і особливостей. На основі результатів обстеження, розробити і запропонувати концепцію удосконалення АСУ, яка усунула б існуючі недоліки і підвищила ефективність процесу кредитування.
  Розмір: 40 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Стандарт. Реферат.
  Головна мета нашої фірми отримання максимального прибутку і розширення ринку збуту готової продукції, шляхом випуску продукції відповідної стандартам РБ, наявність сертифікату якості на кожну одиницю продукції. Фірма гарантує сумісність і надійну роботу кожного готового персонального комп'ютера. Фірма веде своєчасне навчання персоналу, забезпечення розуміння політики у сфері якості на всіх рівнях.
  Розмір: 18 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Стандартизація документів. Реферат.
  В даний час технічний рівень і якість більшості виробів не відповідають вимогам сьогодення, потребам народного господарства. Випуск підприємствами застарілої низькоякісної продукції стримує темпи науково-технічного прогресу, знижує ефективність виробництва, не дозволяє вирішувати питання соціального характеру. Велика роль в успішному вирішенні цих завдань належить стандартизації.
  Розмір: 21 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Стандартизація та сертифікація продукції в умовах ринку. Реферат.
  Становлення України як суверенної правової держави та послідовна інтеграція її у світове економічне співтовариство вимагає проведення цілеспрямованої політики створення державних систем стандартизації та сертифікації. Ці системи повинні сприяти утворенню правових основ, форм і методів робіт з стандартизації та сертифікації, спрямованих на забезпечення безпеки продукції для життя і здоров'я людей, її сумісності та взаємозамінності, охорону навколишнього середовища, безпеки народногосподарських об'єктів з розрахунком ризику виникнення природних і техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій, економії трудових, матеріальних і енергетичних ресурсів.
  Стандартизація та сертифікація, забезпечені взаємопов'язаними методами і способами вимірювань, є невід'ємною складовою частиною суспільного виробництва і одночасно створюють ефективний механізм управління якістю та номенклатурою продукції.
  Більшість промислових, торгових або державних організацій виробляють продукцію або послуги в розрахунку на задоволення потреб або вимог споживача. Ці вимоги звичайно включаються в технічні умови. Однак, самі по собі технічні умови не є гарантією того, що вимоги споживача будуть дійсно задоволені, оскільки в технічні умови або в організаційну систему, що охоплює проектування та реалізацію продукції або послуг, можуть украстися невідповідності. Це призвело до необхідності розвитку стандартів і керівних документів на системи якості, які доповнюють вимоги до продукції або послуги, встановлених в технічних умовах.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Стандартизація. Реферат.
  Право підприємств на самостійність не означає вседозволеність в рішеннях, а змушує вивчати, знати і застосовувати в своїй практиці прийняті в усьому світі «правила гри». Міжнародне співробітництво з будь-яких напрямах і на будь-якому рівні вимагає гармонізації цих правил з міжнародними та національними нормами. Стандартизація, сертифікація та метрологія в цьому плані повністю вписуються в нові умови роботи.
  Розмір: 19 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Становлення і основні етапи історичного розвитку соціології. Реферат.
  Будь сума знань людей про навколишній їхній світ може називатися наукою тільки в тому випадку, коли існує чітко визначений предмет дослідження, система знань, що стосуються цього предмета, а також категоріальний апарат, що описує сутнісні основи даного предмета. Більшість сучасних наук формували свій предмет і систему знань в результаті тривалого історичного періоду. На самому початку цього шляху ми стикаємося з думками та ідеями, що описують предмет науки виключно на рівні буденного знання. Проте надалі ці знання виступають як основ науки, паростків нових напрямків розвитку людської думки.
  Ще більшою мірою різницю між соціальною філософією і соціологією виявляється у методі дослідження соціального. Філософія вирішує суспільні проблеми умоглядно, керуючись певними установками, які розвиваються на основі ланцюга логічних роздумів. Соціологія заявила про свою самостійність стосовно філософії саме тому, що вона поставила перед собою завдання вирішення суспільних проблем на основі наукових методів пізнання дійсності. На думку «батьків-засновників» соціології, суспільне життя повинна вивчатися не умоглядно, а на основі методів емпіричної (дослідної) науки. Самостійне розвиток соціології як раз і пов'язане з тим, що вона почала активно освоювати при аналізі соціальних процесів кількісні методи із застосуванням складних математичних процедур, в тому числі і теорію ймовірності, збір та аналіз емпіричних даних, встановлення статистичних закономірностей, виробила певні процедури емпіричного дослідження. При цьому соціологія спиралася на досягнення статистики, демографії, психології та інших дисциплін, що вивчають суспільство і людину.
  Справжній розвиток і визнання соціологія отримала тільки тоді, коли були розроблені і сформульовані основні наукові концепції і з'явилася можливість створення теоретичних основ вивчення соціальних явищ. Це класичний період розвитку соціології. Тут можна відзначити трьох видатних мислителів, які живуть в період з середини XIX і до початку XX століття. Це німецькі вчені Карл Маркс і Макс Вебер, а також француз Еміль Дюркгейм.
  Розмір: 56 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Становлення і розвиток ВАТ ЖКФ "Червоний Жовтень" 1998 - 2001 роки. Реферат.
  Рішення про створення ВАТ «Желєзногорська кондитерська фабрика« Червоний Жовтень »було прийнято в 1998 році спільним рішенням президента ВАТ Московська кондитерська фабрика« Червоний Жовтень »Даурские Анатолієм Миколайовичем і Глави адміністрації ЗАТО м. Железногорськ Катаргіна Андрієм Васильовичем . Метою створення даного підприємства було:
  При організації відвантажень практично завжди відбувається коригування заявок відповідно з наявністю продукції на складах ВАТ МКФ «Червоний Жовтень». ВАТ МКФ «Червоний Жовтень» в той момент був єдиним підприємством групи «Червоний Жовтень», не здатним виробляти поставку продукції точно відповідно до заявки, що викликало певне здивування як у підприємства, так і у його оптовиків. Зрештою дана практика привела до відтоку ряду оптових покупців. Основна мотивування - відсутність впевненості в тому, що їхні замовлення на поставку будуть виконані в повному обсязі і вчасно.
  У зв'язку з тим, що в Красноярському краї в силу ряду об'єктивних і суб'єктивних причин продукція групи «Червоний Жовтень» була представлена ??в мінімальних обсягах (через відсутність в цей момент часу великого підприємства, що працює за цієї тематики), підприємству на базі потенційного і незадоволеного попиту на торговельну марку «Червоний Жовтень» вдалося досить безболісно увійти в цей ринок. Даний етап становив за своєю тривалістю період з лютого по серпень 1999 року і характеризувався нарощуванням обсягів продажів і розширенням ринку збуту. На 80-85% були охоплені підприємства торгівлі м. Желєзногорська, активно впроваджувалася продукція на ринки рр.. Ачинськ, Зеленогорськ, Канск, Сосновоборськ. Незважаючи на те, що практично всі торговельні підприємства м. Красноярська мали постійних торгових партнерів з налагодженими за роки спільної діяльності дружніми відносинами, багато з них почали роботу з новим постачальником. Одночасно з продукцією МКФ «Червоний Жовтень» підприємству органічно вдавалося представити своїм партнерам продукцію інших підприємств групи - Пенза, Санкт-Петербург, Тамбов, Йошкар-Ола. По закінченню двох років із закінчення цього періоду, як і всього 1999 року, їх абсолютно впевнено можна назвати «ознайомчим періодом» для підприємств торгівлі краю з продукцією групи «Червоний Жовтень». Продукція бралася в самому широкому асортименті без реальної оцінки її реалізаційної спроможності (ціна + якість), що часто призводило до своєрідної перенасиченості торговельних підприємств. Емоційний попит у підприємств роздрібної торгівлі досить часто перевищував реальний. Підтримувалося це за рахунок активної наступальної стратегії служби збуту підприємства. Створена в перші 6 місяців роботи база потенційних клієнтів дозволила в період вересня - жовтня 1999 збільшити обсяги продажів (що пов'язано зі збільшенням попиту після літнього спаду) і плавно вийти на передноворічну торгівлю в листопаді-грудні 1999 року. Планувалося реалізувати за ці 2 місяці продукції на суму 6-6,5 млн. рублів. Дані цифри були реальні і грунтувалися на попередніх, але конкретних заявках з боку партнерів підприємства. Успішне проведення новорічної компанії дозволило б підприємству закріпити завойовані за попередні місяці позиції і утвердитися на ринку краю в якості надійного постачальника. На превеликий жаль з вини служби збуту ВАТ МКФ «Червоний Жовтень», що проводила в цей період часу поставки на адресу підприємства за «залишковим принципом», без урахування його потреб у певному асортименті і кількостях, підприємство не тільки не змогло виконати плановані цифри, а й поступилося частина завойованого ним ринку збуту, куди негайно увійшли фірми-конкуренти, які надали торговим партнерам підприємства відсутні товарні позиції, причому за нижчими, ніж у ВАТ МКФ «Червоний Жовтень» цінами. Додатковим, явно негативним чинником стали багаторазові підвищення цін на продукцію ВАТ МКФ «Червоний Жовтень» у 1999 році, які за своєю динамікою випереджали цінові підвищення підприємств-конкурентів. Результатом сформованої ситуації став підсумковий відпуск продукції зі складу в листопаді-грудні 1999 року на суму 3,35 млн. рублів, причому це було досягнуто в основному завдяки тому, що фахівцям служби збуту вдалося досить оперативно спрацювати з підприємствами групи «Червоний Жовтень» в рр. . Пенза, Тамбов, Санкт-Петербург і Йошкар-Ола, які миттєво відгукнулися на їх прохання про додаткові поставки і виконали їх точно відповідно до заявок, в потрібні терміни. Частка продукції ВАТ МКФ «Червоний Жовтень» в цей період становила не більше 55% від загального обсягу реалізації при середній частці в загальному обсязі за лютий-жовтень 1999 р - від 75 до 80%, а, наприклад в серпні 1999 року - 100% .
  Розмір: 53 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Становлення і сутність світового господарства. Реферат.
  Країни, що розвиваються: країни Латинської Америки і Карибського басейну, Африки (за винятком Південної Африки), Азії і Тихого океану (за винятком Австралії, Новій Зеландії та Японії), Кіпр, Мальта, колишня Югославія. У ряді випадків при проведенні аналізу Китай вказується окремо.
  Промислово розвинуті капіталістичні країни займають панівне становище в світовому господарстві. До них відносяться 24 держави, що входять до ОЕСР. Всі вони, за винятком Японії, є європейськими чи похідними від Західної Європи. Їх відрізняє єдиний в соціально-економічному плані інтенсивний тип розвитку економіки, високий рівень розвитку продуктивних сил. У країнах цієї підсистеми проживає 15,6% населення світу, але вона зосереджує переважну частину економічного і науково-технічного потенціалу світу. Господарський розвиток країн Заходу, їх внутрішньоекономічна і зовнішньоекономічна політика зумовлюють основні напрямки науково-технічних зрушень і структурної перебудови в світовому господарстві, стан світового ринку.
  Змінився підхід до економічного зростання як до такого. У 50-70-і рр.. - Установка на економічне зростання будь-якою ціною. Зараз - установка на якісне зростання. Стабілізація ролі промислово розвинених країн у світі. У 70-80-і рр.. - 68% світового виробництва, в 90-і рр.. відсоток зріс. У ВВП збільшилася частка сфери послуг (68%). У промисловому виробництві світу скоротилася роль промислово розвинених країн. У 65-му р. промислово розвинені країни давали 77% продукції обробної промисловості, в 90-му - 63% промислове виробництво східноєвропейських країн при цьому скоротилося вдвічі, що спричинило до встановлення домінування західних країн у виробництві засобів виробництва. Текстильні вироби та взуття частка скоротилася до 60%, також скорочення відбулося у чорній металургії. В обробній промисловості розвинені країни утримують переважна становище по високотехнологічним виробництвам. Менш технологічні галузі переводяться на кордон. Концентрація зусиль у галузі науково-технічних досліджень. У сільському господарстві - частка істотна. 60% частка тваринництва і 40% - рослинництво, частка технічних культур зростає, частка зернових - скорочується. У 67-му - 39%, в 94-му - 51% м'яса і 40% зерна. Повністю закінчена індустріалізація сільськогосподарського виробництва. У ВВП розвинених країн частка с / г становить 2,5%, зайнято близько 2,5% населення в с / г, що свідчить про високий рівень інтенсифікації сільського господарства. У світі всього 31 провідних фінансових центру, 2/3 яких знаходиться в промислово розвинених країнах. За конкурентоспроможністю вироблених товарів, за рівнем технологій, кваліфікації кадрів, за володінням капіталом - лідируючі позиції належать розвиненим країнам.
   Розмір: 53 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

    Сторінка: 225 з 298
 <- Попередня  наступна ->

 Перейти на запис:
 На початок | 1 ...  2201  2211  2221  2231  2241  2251  2261  2271  2281  2291

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка