ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 227 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Стимулювання збуту. Реферат.
  Враховуючи всі фактори, що впливають на цінову політику підприємства в цілому (цінової імідж, власна частка ринку, рекламна динаміка, цінова політика конкурентів, попит, власна система збуту т.д.), рекомендується підходити до ціноутворення на основі калькуляційних витрат, пов'язаних з наданням комплексного пакета турпослуг. Таким чином, у разі формування ціни туру, виходячи з
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Вартість відтворення. Реферат.
  Дійсно, якби суспільно необхідний час для виробництва інформації і суспільно необхідний час для її відтворення, тобто вартість інформації та вартість відтворення інформації були б рівні, то процес розвитку людського суспільства, напевно б уже зупинився, бо все людство було б зайнято простим відтворенням, а для створення нових наукових і технічних знань просто б не вистачило громадських трудових ресурсів.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Стратегічна модель Портера: стратегії цінового лідерства, диференціації і концентрації. Реферат.
  На міжнародному ринку конкурують фірми, а не країни. Необхідно зрозуміти, як фірма створює та утримує конкурентну перевагу, щоб усвідомити роль країни у цьому процесі. На сучасному етапі конкурентні можливості фірм не обмежені межами їхньої країни базування. На роль глобальних стратегій у створенні конкурентної переваги слід звернути особливу увагу, так як ці стратегії повністю змінюють роль країни базування.
  Найбільша стратегічна помилка в бажанні "гнатися за всіма, зайцями," тобто використовувати всі конкурентні стратегії одночасно. Це вірний шлях до стратегічної посередності і нікчемним показниками, тому що фірма, яка намагається використовувати всі стратегії одночасно, не зможе як слід використовувати ні одну з них через їх "вбудованих" протиріч. Приклад тому - те ж суднобудування: іспанські та британські суднобудівні компанії приходять в занепад, тому що витрати їх продукції вища, ніж у корейців, бази для диференціації в порівнянні з японцями у них немає (тобто вони не випускають нічого, чого не випускали б японці), а знайти будь-які сегменти ринку, де можна отримати конкурентну перевагу (як, наприклад, Фінляндія на ринку криголамних судів), вони не змогли. Таким чином, у них немає конкурентної переваги, і тримаються вони в основному за рахунок державних замовлень.
  Одна з причин важливості сфери конкуренції полягає в тому, що галузі сегментовані. Майже в кожній галузі є чітко визначені різновиди продукції, численні канали розповсюдження та збуту і кілька типів покупців. Сегментування важливо тому, що в різних секторах ринку - різні запити; звичайна чоловіча сорочка, продавана без всякої реклами, і сорочка, створена відомим модельєром, розраховані на покупців з дуже різними запитами і критеріями. В обох випадках перед нами сорочки, але для кожної є свій тип покупця. У різних секторах ринку потрібні різні стратегії і різні здібності; відповідно джерела конкурентної переваги в різних секторах ринку теж вельми різні, хоча ці сектори "обслуговуються" однією ~ н тією ж галуззю. І ситуація, коли фірми однієї країни домагаються успіху в одному секторі ринку (наприклад, тайванські фірми - у випуску дешевої шкіряною-взуття), а фірми іншої країни в тій же галузі - в іншому секторі (італійські фірми - у випуску модельної шкіряного взуття), - не рідкість.
  Розмір: 29 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Стратегічні напрямки в розвитку конкурентоспроможності фірми. Реферат.
  Все більш очевидним стає те, що головною характері риси нових систем внутрішньофірмового управління повинна стати орієнтація на довгострокову перспективу, проведення фундаментальних досліджень, диверсифікацію операцій, інноваційну діяльність, максимальне використання творчої активності персоналу. Децентралізація, скорочення рівнів в апараті управління, просування працівників та їх оплата в залежності від реальних результатів стануть основними напрямами змін в апараті управління.
  Для цього керівництво повинно встановити стратегічні орієнтири використання грошових коштів, які фіксують те, на які цілі можуть здійснюватися витрати, і те, куди гроші не слід вкладати. Далі на стадії виконання повинна бути проаналізована потреба в коштах окремих частин організації для вирішення окремих завдань і виконання функцій, визначені пріоритети в розподілі коштів. Пріоритети встановлюються таким чином, щоб фінансування в найбільшій мірі сприяло здійсненню стратегії.
  Для того щоб в найбільш короткі терміни з мінімальними вкладеннями вийти на намічені рубежі, багато компаній збираються зосередити зусилля на трьох головних напрямках: комплексної автоматизації виробничих процесів; вдосконалення форм і методів управління, включаючи організацію виробництва і розвиток технологічної бази; розвитку кадрового потенціалу при одночасному підвищенні кваліфікації, активності і лояльності кожного працівника. Саме така конкуренція ресурсів вважається найбільш перспективною для того, щоб створити адаптивні виробничі системи нового покоління.
  Розмір: 28 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Стратегічний маркетинг в організації. Реферат.
  Стратегічний маркетинг буде нормально функціонувати тільки тоді, коли буде існувати стійкий і стабільний ринок. В даний час ця умова у нас в Росії відсутня. У загальних рисах це виглядає наступним чином: ринок як такий не розвинений, відсутня розвинена і налагоджена нормативно-правова база, слабо розвинена зовні економічна діяльність.
  Якщо кожна система (підсистема) буде дотримуватися концепцію маркетингу по орієнтації будь-якої діяльності на споживача, то якість їх «виходу» буде високими і, відповідно буде високими якість «виходу» всієї системи загалом. Для реалізації цієї концепції необхідно спочатку аналізувати якість і взаємозв'язку з зовнішнім середовищем (і, по можливості, покращувати ці зв'язки), аналізувати і вживати заходів щодо забезпечення високої якості "входу" і тільки потім підвищувати якість процесу в самій системі (тобто стабілізувати управління, підвищувати його ефективність, організованість, якість). У справжні же час замість маркетингового підходу, в основному, застосовується виробничий підхід, орієнтований Стачать на вдосконалення технології та організації в самій системі і тільки потім на поліпшення інших компонентів системи: Можна витратити мільйони доларів на розвиток Організаційний-технічного рівня виробництва фірми і отримати нульовий результат, якщо якість «входу» не відповідає вимогам забезпечення конкурентоспроможності «виходу» системи. Яскравий приклад: на початку 80-х років автомобільна промисловість СРСР витратила десятки мільйонів доларів на технічне переозброєння заводів, вдосконалення технології та організації виробництва, а результати мізерні, автомобілі неконкурентоспроможні. Це пояснюється тим, що «вхід» заводів - проектно-конструкторська документація - був поліпшений незначно, не зазнав принципових поліпшень, особливо щодо вмісту шкідливих речовин у продуктах згоряння і витраті автомобілями палива. Здавалося б, проста концепція маркетингу, але її ігнорування призводить до величезних втрат.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Стратегічне планування на прикладі ВАТ «Кримпродмаш». Реферат.
  Темпи зміни умов і збільшення обсягу знань у сьогоднішньому світі настільки високі, що планування представляється єдиним способом формального прогнозування майбутніх проблем і можливостей. Воно забезпечує організацію засобів створення плану діяльності як на перспективний, так і на поточний періоди і дає основу для прийняття управлінських рішень.
  В даний час ВАТ «Кримпродмаш» - велике, багатопрофільне підприємство, що спеціалізується на випуску технологічного обладнання та запасних частин до нього для харчової, рибної та м'ясо-молочної промисловості, виробництві та реалізації товарів побутового призначення, а також на наданні сервісних послуг і надання інформації, монтажу, налагодження та ремонту всіх видів технологічного обладнання.
  Оскільки будь-яка організація є відкритою системою, вона може вижити, задовольняючи якусь потребу, що знаходиться поза її самої. Щоб заробити прибуток, необхідну для її виживання, організація повинна стежити за середовищем, в якому функціонує. Саме в навколишньому середовищі керівники організації повинні знайти спільну мету, щоб сформулювати її місію. Керівництво має відповісти на два питання: "Хто наші клієнти?" і "Які потреби наших клієнтів треба задовольнити?". Вибір вузької місії організації (такий, як прибуток, дохід, обсяг продукції) обмежує можливість керівництва вивчати допустимі альтернативи при прийнятті рішення. В результаті можуть бути не враховані ключові фактори, і подальші рішення можуть призвести до низької ефективності організації. Слід зазначити, що на формулювання місії і вибір стратегічних цілей накладають відбиток цінності, яких дотримується керівництво, і його цілі. Цілі - це конкретний стан або бажаний результат, якого прагне організація. Цінності формуються досвідом, освітою і соціально-економічним фоном. Вони направляють і орієнтують керівника, коли він стикається з необхідністю прийняття критичних рішень. Відомий дослідник в області управління І. Ансон стверджує, що стратегічна поведінка чітко знаходиться під впливом цінностей, що "... поведінка не є вільним від впливу ціннісних орієнтації; як індивіди, так і організації віддають перевагу певним типам стратегічного поведінки. Вони висловлюють таке перевагу, слідуючи певної лінії поведінки, навіть якщо це означає втрати з точки зору результатів ".
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Стратегія забезпечення Інформаційної Безпеки підприємства. Реферат.
  Стратегія - засіб досягнення бажаних результатів. Комбінація із запланованих дій і швидких рішень щодо адаптації фірми до нових можливостей отримання конкурентних переваг і новим загрозам ослаблення її конкурентних позицій [9]. Тобто стратегію інформаційної безпеки (СІБ) потрібно визначати з урахуванням швидкого реагування на нові загрози і можливості.
  Політики безпеки (ПБ) лежать в основі організаційних заходів захисту інформації. Від їх ефективності найбільшою мірою залежить успішність будь-яких заходів щодо забезпечення ІБ. Часто доводиться стикатися з неоднозначністю розуміння терміну "політика безпеки". У сучасній практиці забезпечення ІБ термін "політика безпеки" може вживатися як в широкому, так і у вузькому сенсі слова. У широкому сенсі, ПБ визначається як система документованих управлінських рішень щодо забезпечення ІБ організації. У вузькому сенсі під ПБ звичайно розуміють локальний нормативний документ, що визначає вимоги безпеки, систему заходів, або порядок дій, а також відповідальність співробітників організації і механізми контролю для певної галузі забезпечення ІБ. Прикладами таких документів можуть служити "Політика управління паролями", "Політика управління доступом до ресурсів корпоративної мережі", "Політика забезпечення ІБ при взаємодії з мережею Інтернет" і т.п. Використання декількох спеціалізованих нормативних документів зазвичай є краще створення "Спільного керівництва щодо забезпечення ІБ організації". Наприклад, в компанії Cisco Systems, Inc. стараються, щоб розмір ПБ не перевищував 2 сторінок. У рідкісних випадках розмір ПБ може досягати 4-5 сторінок. Змістовна частина типової російськомовної ПБ зазвичай не перевищує 7 сторінок. Цей підхід, однак, не суперечить і створенню об'ємних Керівництва, Положень і Концепцій щодо забезпечення ІБ, які містять посилання на безліч спеціалізованих ПБ і погоджує їх в єдину систему організаційних заходів щодо захисту інформації.
  З 1999 року з'явилася ще одна проблема інформаційної безпеки (ІБ) - Спам. Це анонімна масова непрохана розсилання. Зараз близько 30% всіх електронних листів є спамом. Повінь спаму призводить до щорічних збитків, оціненим до 20 мільярдів доларів. Спам в межах однієї компанії, призводить до збитків від 600 до 1000 доларів щорічно, з розрахунку на одного користувача. [2] "Спам - це архіважлива проблема, що загрожує звести нанівець більшу частину переваг електронної пошти", - пише Білл Гейтс в одному з своїх регулярних e-mail-звернень до замовників.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Стратегія соціально - економічного розвитку Росії. Реферат.
  Мірилом величі будь світової держави є зростання економіки і рівень добробуту її громадян. Тільки маючи ясну і зрозумілу для кожного громадянина країни стратегію соціально-економічного розвитку, Росія зможе стати економічно і політично могутньою державою, населення якої буде багатим і численним.
  Досягнення стійких темпів економічного зростання при позитивних зрушеннях у структурі економіки і забезпечення зростання реальних доходів населення роблять можливою стратегію структурного маневру, заснованого на сценарії «активного позицирования на ринках». Ця стратегія базується на поступову зміну сформованої структури економіки за рахунок наявних переваг галузей, конкурентоспроможних на світовому ринку, при послідовному поширенні імпульсів росту в суміжні галузі промисловості та інші народно-господарські комплекси.
  Другий варіант передбачає орієнтацію виключно на власні сили, проведення ізоляційної політики, крайньою формою якої є автаркія, тобто замкнутість, закритість держави. Такий сценарій розвитку неминуче призведе до відсталості держави в галузі застосування новітніх науково-технічних розробок, до високих витрат виробництва тих товарів, по яких ми не маємо конкурентних переваг у порівнянні з іншими країнами, і до інших негативних наслідків. Таким чином, зайва орієнтація економіки Росії тільки на зовнішній або на внутрішній ринок може стати перешкодою на шляху формування держави зі стабільно високим рівнем економічного зростання. У зв'язку з цим найбільш оптимальним сценарієм розвитку сучасної держави є поєднання двох варіантів: формування внутрішнього споживчого ринку і розумна відкритість економіки при одночасній активізації зовнішньоекономічної протекціоністської діяльності.
   Розмір: 48 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

 9.    Страховка в горах. Реферат.
   При русі альпіністів здійснюється страховка за допомогою мотузки, якою пов'язані альпіністи. При зриві людина падає і повисає на мотузці. Якщо він до цього не вдарився і не затримався про виступаючі частини льоду, скель і т.д. - Його рух буде зупинено мотузкою, яка вщелкнута в карабіни точок страховки або проходить через виступи і утримується страхующим через страховочную базу, або виступ. При цьому зірвався не отримає травм, якщо ривок НЕ буде жорстким. Жорсткість ривка також істотна для того, щоб точки страховки, база або система зірвано не були зруйновані в результаті надмірно жорсткого ривка. При цьому альпіністська система розрахована на ривок не більше 1500-1600 кг. База блокується стропою або основної мотузкою, при цьому сама стропа або мотузка розраховані на ривок до 2200 кг. Який ривок витримають точки страховки - непередбачувано і лише може бути попередньо оцінений якісно, ??залежно від досвіду альпініста. Самі елементи виготовляються з розрахунком на ривок на них 1600-2500 кг, але умови їх установки часом не забезпечують настільки сильний ривок і точки можуть вилетіти без руйнування їх конструктивних елементів. Так вважається, що скельні гаки витримують 500-1000 кг, закладки - аж до розриву троса або петлі, але, будучи погано закладеними, можуть вилетіти і при дуже слабкому ривку. Кригобури - вважаються найнадійнішими в порівнянні з іншими способами організації точок страховки і можуть витримати до 2400 кг. Карабіни розраховані на навантаження 2000 кг. Самим ненадійним у цьому ланцюзі є верхня точка страховки, на якій зависає зірвався альпініст. Самим надійним елементом страховки є мотузка (за винятком випадку, якщо вона буде обрізане об гострий край скелі чи отримає пошкодження від падаючих каменів або льоду). Розривне зусилля мотузки не менше 2000 кг. Отже, основним шляхом підвищення безпеки ситуації у разі зриву є зменшення ривка на мотузку. Чим менше ривок - тим менше ризику, що-небудь елемент страховки не витримає. Від чого ж залежить величина ривка?
   Якщо подивитися, як відбувалися сходження в недалекому минулому, то неважко помітити, що відбуваються значні зміни. Науково-технічний прогрес неухильно змінює вигляд горовосхожденій. Змінюється якість гірського спорядження, застосовуються нові матеріали і технології, а це негайно відбивається на техніці сходжень. Те, що вчора було абсолютно неможливим, зараз здається звичайним і традиційним. Дана робота розглядає питання застосування мотузки і техніку страховки, що є найважливішими питаннями забезпечення безпеки в альпінізмі, туризмі, скелелазінні й у деяких інших екстремальних видах спорту.
   При ходінні в горах ніхто, звичайно, не обчислює, який ривок відбудеться при зриві людини. Але для правильної оцінки ситуації потрібно якісно орієнтуватися в ситуації і представляти від чого може залежати величина цього ривка, коли вона більше і коли менше.
   Розмір: 55 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

 10.    Страховий ринок Росії. Реферат.
   Відправним моментом створення вітчизняного добровільного страхування слід вважати факт реальної демонополізації страхової діяльності і, як наслідок цього - швидке зростання числа альтернативних страхових організацій. Так, наприклад за станом на 1996 рік, незважаючи на несприятливі фінансові та загальноекономічні умови в Російській Федерації діяло 2700 страхових компаній, їх яких тільки 6% знаходяться в державній або муніципальній власності, 36% є приватними, а 58% перебувають у змішаній власності (АТ, СП).
   Російський страховий ринок має потужний потенціал розвитку. Про це свідчить той факт, що загальний обсяг страхових платежів складає в Російській Федерації не більше 1% від річного ВВП, тоді як у розвинених країнах цей показник становить 8 - 10%.
   Значну роль у розвитку страхової справи відіграла постанова Ради Міністрів СРСР від 30 серпня 1984 «Про заходи щодо подальшого розвитку Державного страхування і підвищенню якості роботи страхових органів». Ситуація різко змінилася у зв'язку з легалізацією підприємництва Росії, коли комерційні, фінансові та господарські ризики зробилися повсякденною реальністю для десятків тисяч бізнесменів.
   Розмір: 50 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

    Сторінка: 227 з 298
 <- Попередня  наступна ->

 Перейти на запис:
 На початок | 1 ...  2221  2231  2241  2251  2261  2271  2281  2291  2301  2311

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка