ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 229 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Структура управління підприємством. Реферат.
  Розмір: 29 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Структура управління будівельно-монтажним трестом. Реферат.
  Структура об'єктів управління повинна відображати виробничо-технологічні та виробничо-транспортні елементи будівельної системи, а також їх взаємозв'язку. У будівельному виробництві, як в будь-якому іншому вигляді матеріального виробництва, основним процесом, що формує структуру об'єкта управління, є виробничий. Виробничий процес - це сукупність взаємопов'язаних, раціональних, цілеспрямованих дій, що забезпечують зведення або оновлення (реконструкцію, модернізацію) будівельних об'єктів. Все розмаїття будівельних процесів можна поділити на три групи:
  Основним госпрозрахунковим ланкою управління є трести, що розташовують матеріальними та трудовими ресурсами, що володіють господарською самостійністю. До їх складу входять виробничі підрозділи, функціональні служби, допоміжні господарства.
  Керуючий трестом є особою, уповноваженою на основі єдиноначальності організувати всю роботу підприємства, без довіреності діяти від імені тресту, представляти трест у всіх організаціях, розпоряджатися його майном і коштами, укладати договори, видавати доручення, відкривати в банку рахунки підприємства. Керуючий безпосередньо керує плановим і кошторисно-договірним відділами, бухгалтерією та відділом кадрів. Керівництво іншими відділами керуючий здійснює через своїх заступників. Один із заступників, зазвичай головний інженер, є першим заступником керуючого.
  Розмір: 24 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Структура управління фірмою. Реферат.
  Тема цієї курсової роботи є елементом теорії фірми і залучила мене своєю актуальністю. На сьогоднішній день величезна кількість як великих, так і порівняно невеликих фірм ведуть свою діяльність з розрахунком на довгострокову прибуток. Багато з них використовують у цій діяльності специфічні ресурси, які багато в чому визначають характер роботи підприємства. Так, наприклад, однією з своєрідних особливостей специфічних ресурсів є, то що вони здатні забезпечити фірмі одержання квазіренти. Однак при отриманні фірмою квазіренти, виникає ймовірність опортуністичного поведінки з боку контрагентів (тобто безпосереднє вимагання). Це може призвести до часткової або повної втрати квазіренти та її подальшого перерозподілу від фірми до контрагента.
  Розмір: 22 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Структура управління. Реферат.
  "Структура управління організацією", або "організаційна структура управління" (ОСУ) - одне з ключових понять менеджменту, тісно зв'язане з метою, функціями, процесом управління, роботою менеджерів і розподілом між ними повноважень. В рамках цієї структури протікає весь управлінський процес (рух потоків інформації і прийняття управлінських рішень), в якому беруть участь менеджери всіх рівнів, категорій і професійної спеціалізації. Структуру можна порівняти з каркасом будинку управлінської системи, побудованим для того, щоб всі що протікають в ній процеси здійснювались вчасно і якісно. Звідси увага, яку керівники організацій приділяють принципам і методам побудови структур управління, вибору їхніх типів і видів, вивченню тенденцій зміни і оцінкам відповідності завдань організацій.
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Структурна політика. Реферат.
  Економічна реформа в Росії (структурна, цінова, фінансова) проводиться в кожній сфері як би в різних часових потоках, з різною швидкістю і інтенсивністю. Приватизація державного та муніципального майна, що є серцевиною економічної реформи, проходило швидко, послідовно і стала (поряд з лібералізацією цін) найвідчутнішим проявом змін в економіці.
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Структурні перетворення в економіці Росії. Реферат.
  Структурна перебудова поряд з інституційними реформами є найважливішим напрямком яка відбувається у Росії трансформації централізовано планованої економіки в соціально орієнтоване ринкове господарство. Ця перебудова покликана подолати накопичені за роки планового господарювання глибокі структурні деформації, забезпечити створення якісно оновленої системи продуктивних сил. Суть відновлення в тому, щоб вона була адекватна реальним потребам суспільства, базувалася на сучасних прогресивних технологіях, могла ефективно функціонувати в умовах ринку та інтеграції
  До числа змін, які можуть вважатися незворотними, є підстави віднести так само перетворення в розмірно-організаційній структурі виробництва. На одному її полюсі формується швидко зростаюча сфера малого підприємництва, у складі якої на початок 1996 г.насчітивалось більше 900 тис. підприємств із загальним числом зайнятих в 14 млн. чоловік. У 1995 р. на цих підприємствах було вироблено 9% загального обсягу промислової продукції, виконано близько 1/3 підрядних робіт будівельних організацій, реалізовано 20% всього роздрібного товарообігу. На протилежному полюсі йде інтенсивний процес самоорганізації Россііской капіталу на базі інтеграції промислових, фінансових, торговельних та інших підприємств. Вона грунтується на ділових зв'язках, договори і відносинах власності і призводить до створення адекватних ринковій економіці великих господарських структур - фінансово-промислових груп (ФПГ). До середини 1996 р. у Росії було офіційно зареєстровано 35 таких групп.Помімо них в країні активно діють сотні ФПГ, учасники яких вважають за краще не оформляти свої відносини офіційно. Розвиток ФПГ, мало сприяти значному зміцненню інвестиційного потенціалу російської економіки, здійсненню в ній прогресивних структурних зрушень, формуванню раціональних зв'язків, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняного виробництва.
  Структурні адаптації, що викликаються науково-технічним прогресом, конкуренцією, змінами зовнішньоекономічної кон'юнктури, соціально-політичними зрушеннями і безліччю інших чинників, відбуваються в будь-якій економіці. Вони можуть здійснюватися і в негативній, і в позитивній формі. Негативні адаптації проявляються у скороченні виробництва та інвестицій, зупинці, закриття і ліквідації підприємств, відітненні найбільш слабких, нежиттєздатних і просто опинилися непотрібними сегментів господарської системи. Позитивна адаптація виявляється у зростанні виробництва і капітальних вкладень, підвищення ефективності роботи підприємств, у формуванні і затвердженні конкурентоспроможних господарських ланок, стан яких адекватно вимогам змінюється середовища.
  Розмір: 60 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Структурний аналіз об'єкта. Реферат.
  Мета системного аналізу ДОП - досягнення більшої ефективності виховно-освітньої та оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку шляхом зменшення чисельності дітей у групах і при цьому збільшення часу на індивідуальну роботу вихователя з кожною дитиною, поділу процесу між звільненими фахівцями.
  Розмір: 14 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Суб'єкти світового господарства. Реферат.
  Система світового господарства, якщо вдатися до спрощення, може бути представлена ??у вигляді механізму, у якого є складові частини, вузли. Головними з цих частин (вузлів) є національні економіки, а також транснаціональні корпорації, інтеграційні об'єднання, міжнародні економічні організації.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Суб'єкти підприємницької діяльності. Реферат.
  Розмір: 22 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Суть, форми і причини інфляції. Реферат.
  Перехід Нашої ЕКОНОМІКИ на рінкові отношения різко підвіщів Значення грошів. Проблеми грошового господарства стають головним и в практичних заходах по реконструкції народного господарства, и в теоретичності дослідженнях. Тому, незважаючі на жвавих Обговорення зазначеніх харчування на сторінках Економічної преси, Актуальність їх НЕ зменшується. Висока ВАРТІСТЬ АНАЛІЗУ інфляційніх процесів, ровері число діючіх чінніків ускладнюють віробіток правильної грошової політики. Як показує досвід Нашої, а такоже других країн, Переход на рінкові отношения супроводжується Швидке зростання ЦІН, підсіленням Дії інфляційніх чінніків. Дуже ВАЖЛИВО правильно оцініті, чі є самий Переход на рінкові отношения причиною загліблення інфляції чі при ціх відносінах Накопичення раніше інфляційній Потенціал одержує свой реальний віслів.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 229 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 2241 2251 2261 2271 2281 2291 2301 2311 2321 2331

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка