ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 232 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Сутність маркетингу. Реферат.
  До теперішнього часу можна нарахувати величезна безліч самих різних визначень маркетингу, що в якійсь мірі відображає етапи його розвитку, а також основну концепцію, яка полягає в тому, що будь-яка сучасна організація може і повинна досягати своїх цілей тільки на шляху задоволення бажань клієнта більш вміло й ефективно, ніж це роблять конкуренти. Ці визначення часом досить барвисті і афористичні. Ось деякі з них:
  Розмір: 41 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Сутність міжнародної торгівлі. Реферат.
  У сучасних умовах у міжнародній торгівлі беруть участь усі суб'єкти світового господарства. В її основі лежить міжнародний поділ праці. Розвиток міжнародної спеціалізації виробництва та поглиблення названого поділу праці (у вигляді загального, приватного і одиничного) породжують різноманіття форм і напрямів міжнародної торгівлі. Глибокий вплив на неї надає науково-технічна революція, що прискорила якісне перетворення всіх елементів продуктивних сил і зрушення в географічній і товарній структурі світових товаропотоків.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Сутність національної психології в економіці. Реферат.
  Вивчивши особливості національної психології ділових відносин, можна сміливо стверджувати, що для досягнення благополучних відносин економічного співробітництва між різними соціумами необхідно враховувати національні риси тієї чи іншої нації, їх особливості ділових переговорів, менталітет. Врахування даного чинника, безумовно, висуває міжнаціональні ділові відносини на новий рівень, допомагає досягненню консенсусу.
  Економіка-наука про відносини людей з приводу господарювання, але оскільки вона описує ці відносини прагматично, раціонально - спрощено, на мові речей і цифр, виникла необхідність у її співдружності з психологією. Як результат інтеграції наукового знання на стику політичної економії та приватних економічних наук, з одного боку, і соціальної психології, з іншого боку, виникла нова дисципліна - економічна психологія.
  Питання про те, як ми відображаємо економічну складову нашого життя, здається на перший погляд банальним, а механізм внутрішньої регуляції економічної поведінки представляється дивно природним. З раннього дитинства ми вступаємо у відносини обміну і постійно здійснюємо свій вибір. Життя вчить купувати, витрачати, накопичувати, запасатися, обмінювати робочу силу на матеріальне і нематеріальне винагороду, вибирати більш корисне, вигідне, потрібне. Зважуються альтернативи і прораховуються користь і втрати від нашого вибору, співвідносяться вклади (зусилля, час, здібності, гроші) і віддачі (заробітна плата, доходи, прибуток), а також ступінь задоволеності всіх своїх потреб співвідноситься з витратами. Незважаючи на гадану простоту, ці процеси складні, приховані і вимагають послідовного вивчення.
  Розмір: 27 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Сутність підприємництва та його місце в сучасному суспільстві. Реферат.
  А тепер кілька слів про те, як побудована моя робота. На початку, щоб краще розібратися що ж таке підприємництво, звернемося до його історії. Далі розглянемо сутність підприємництва, звертаючись до специфіки вітчизняного підприємництва, торкнемося видів підприємницької діяльності в Росії, спираючись на нове цивільне законодавство. Потім проаналізуємо підприємницький потенціал нашої країни. У висновку ми визначимо місце підприємництва в сучасному суспільстві та підіб'ємо деякі підсумки.
  За всю історію людства вироблені всього два механізми вирішення господарських питань: адміністративно-командний і ринковий. Перший - це механізм, в якому держава за допомогою жорсткого централізованого планування досягає балансу по всіх народногосподарським позиціях; ринкові інструменти в таких умовах не діють. Другий, ринковий, механізм заснований на протилежних принципах - повної господарської самостійності виробників, свободу вибору споживачів.
  Рішення радянських властей про перехід до ринку зняло згубний протиріччя між особистим і суспільним інтересом. Це розкладницьке особистість і суспільство протиріччя десятиліттями гальмувало наш розвиток. Зараз відкрилася можливість реабілітації та професії «ділка», «комерсанта», «бізнесмена», і людей цих професій, які бажають жити гідним життям, причому не за чийсь рахунок, а за рахунок своїх здатне Рішення радянських властей про перехід до ринку зняло згубний протиріччя між особистим і суспільним інтересом. Це розкладницьке особистість і суспільство протиріччя десятиліттями гальмувало наш розвиток. Зараз відкрилася можливість реабілітації та професії «ділка», «комерсанта», «бізнесмена», і людей цих професій, які бажають жити гідним життям, причому не за чийсь рахунок, а за рахунок своїх здібностей, ініціативи, праці.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Сутність підприємництва і прибуток. Реферат.
  В економічній літературі поняття "підприємець" вперше з'явилося у Загальним словнику комерції виданому в Парижі в 1723г. В якості наукового терміну поняття "підприємець" з'явилося в роботах відомого англійського економіста початку XVIII століття Річарда Кантильона. Наукове дослідження ж підприємництва вперше здійснив австрійський економіст Й. Шумпетер (1883-1950) у своїй роботі "Теорія економічного розвитку" (1912).
  Француз К. Бодо пішов далі Р. Кантильона. Він зазначає, що підприємець повинен володіти певним інтелектом, тобто різною інформацією і знаннями. Інший французький економіст Тюрго вважав, що підприємець повинен володіти не тільки певною інформацією, але і капіталом. Він зазначав, що капітал служить основою всієї економіки, прибуток - мета успіху підприємця, основа розвитку виробництва.
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Сутність прибутку, її роль у діяльності підприємства та порядок оподаткування. Реферат.
  При цьому ставляться наступні завдання: вивчення сутності та видів прибутку, значення чистого прибутку і її ролі в умовах розвитку підприємництва, показників, використовуваних для розрахунку оподатковуваного прибутку, а також розгляд проблем вдосконалення законодавчої бази з оподаткування прибутку, шляхів їх вирішення і методів мінімізації податку на прибуток для підприємств Росії, України та деяких західних країн.
  З переходом економіки держави на основи ринкового господарства підсилюється багатоаспектне значення прибутку. Акціонерне, орендне, приватне або іншої форми власності підприємство, отримавши фінансову самостійність і незалежність, мають право вирішувати, на які цілі і в яких розмірах спрямовувати прибуток, що залишився після сплати податків до бюджету та інших обов'язкових платежів і відрахувань.
  Виручка від реалізації продукції визначається або по мірі її оплати або по мірі відвантаження товарів (продукції, робіт, послуг) та пред'явлення покупцеві розрахункових документів. Метод визначення виручки від реалізації продукції встановлюється підприємством на тривалий термін виходячи з умов господарювання і укладення договорів. У галузях сфери товарного обігу (торгівля, громадське харчування) замість категорії «виторг від реалізації продукції» використовується категорія «товарооборот». Сутність товарообігу складають економічні відносини, пов'язані з обміном грошових доходів на товари в порядку купівлі-продажу. У зарубіжній практиці замість терміна «виручка» найчастіше використовують термін «валовий дохід». Проте це дуже широке трактування даного терміну. Валовий дохід як економічна категорія виражає собою новостворену вартість, або чисту продукцію господарюючого суб'єкта. У практиці планування та обліку в торгівлі під валовим доходом розуміється сума торговельних надбавок (знижок); в громадському харчуванні - сума торгових набавок (знижок) і націнок.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Сутність ринкової економіки. Шляхи до неї Росії. Реферат.
  Ринок - складна економічна система суспільних взаємовідносин в сфері економічного відтворення. Він обумовлений декількома принципами, які обумовлюють його суть і відрізняють від інших економічних систем. Ці принципи грунтуються на волі людини, її підприємницьких талантах і на справедливому ставленні до них держави. Дійсно, даних принципів небагато - їх можна порахувати на пальцях однієї руки, однак їх важливість для самого поняття ринкової економіки важко переоцінити. Причому ці основи, а саме: свобода індивіда і чесне змагання - дуже тісно пов'язані з поняттям правової держави. Гарантії ж свободи і чесного змагання можуть бути дані лише в умовах громадянського суспільства і правової держави. Але й сама суть прав, придбаних людиною в умовах правової держави, є право свободи споживання: кожний громадянин має право влаштовувати своє життя так, як йому видається, в рамках його фінансових можливостей. Людині необхідно, щоб права на власність були непорушними, і в цьому захисті своїх прав основну роль грає він сам, а роль по захисту від незаконних посягань на власність громадянина інших громадян бере на себе держава. Такий розклад сил утримує людину в рамках закону, оскільки в ідеалі держава стоїть на його стороні. Закон, який починають поважати, який би він не був, стає справедливим хоч би для того, хто його поважає. Але, захищаючи права громадян, держава не повинна переходити кордон, як тоталітаризму, так і хаосу. У першому випадку ініціатива громадян буде стримуватися або виявлятися в перекрученому вигляді, а в другому - держава і її закони можуть бути зметені насильством. Проте "дистанція" між тоталітаризмом і хаосом досить велика, і держава в будь-якому випадку повинна грати "свою" роль. Роль ця полягає в ефективному регулюванні господарства. Під регулюванням слід розуміти вельми широкий спектр заходів, і чим ефективніше його використання, тим вище довіра до держави.
  Сама ринкова економіка як механізм регулювання економічних відносин є лише науковою абстракцією, спрощеною моделлю для демонстрації принципу її функціонування і порівняння з існуючими формами так званої змішаної економіки. У ринковій економіці в повній мірі реалізуються всі принципи, зумовлені нею.
  Що ж заважає Росії жити в ринку? Однозначно, ринкові механізми не діють тому, що існує монополія держави майже у всіх галузях. Звичайно ж, існують і багато інших причин, наприклад, неотработанность цінового механізму регулювання, відсутність організованого ринку засобів виробництва, сировини та ін Це не може не впливати на ефективність виробництва, і збуту продукції. Але проблема монополізму стоїть на шляху всіх перетворень в російській економіці. З цього випливає, що ключовим моментом реформ і переходу до ринкової системи економіки є приватизація державного майна та фондів. Приватні підприємці, конкуруючи між собою в боротьбі за покупців і розширюючи сектор економіки, розрахований на виробництво товарів споживання, будуть спрямовувати ресурси в найбільш ефективні галузі. У результаті встановиться регулююча роль цін, що сприятиме підвищенню значення ринку для економіки.
  Розмір: 57 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Сутність фінського методу управління. Реферат.
  Основна концепція авторів сучасного фінського менеджменту (Тімо Санталайнен, Ееро Воутілайнен, Пертті Порреніе і Йоукі X. Ніссена), протягом останніх 20 років активно працюють в області вдосконалення системи управління організаціями в Фінляндії, присвячена націлюванню керівників на результативність. Концепція управління за результатами формувалася крок за кроком. На сьогодні ця система впроваджена на багатьох підприємствах і в організаціях Фінляндії. Успіхи в економіці, особливо за останній час, - переконливий доказ вмілого управління.
  Стимулом до розробки системи управління за результатами послужила незадоволеність керівників фінських підприємств американською системою управління за цілями. Певний вплив на розвиток такого типу управління зробило також японське управлінське мислення.
  Розмір: 24 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Сутність функції і види грошей. Реферат.
  «Гроші зачаровують людей. Через них вони мучаться, для них вони трудяться. Вони придумують найбільш митецькі способи одержати їхній і найбільш митецькі способи витратити їх. Гроші - єдиний товар, який можна використовувати інакше, крім як звільнитися від них. Вони не нагодують вас, не одягнуть, не дадуть притулку і не розважать до тих пір, поки ви не витратите не інвестуєте їх. Люди майже все зроблять для грошей, і гроші майже все зроблять для людей. Гроші - це чарівна, повторювана, що змінюють маски загадка ».
  Гроші служать також розрахунковою одиницею або «мірою вартості». Роль грошей як «одиниці виміру» дозволяє використовувати встановлені ціни для угод. Функції грошей, як розрахункової одиниці, дозволяють вимірювати економічні величини зрозумілим для всіх (майже) способом. Крім того, що гроші служать засобом обміну і розрахунковою одиницею, вони ще забезпечують дуже зручний спосіб заощадження (засіб заощадження) і зручний спосіб запозичення грошей (засіб відстроченого платежу). Як «засіб заощадження» гроші полегшують процес здійснення накопичення з поточного доходу за рахунок гарантування майбутньої купівельної спроможності. Як «засіб відстроченого платежу» гроші полегшують запозичення (і надання позик), забезпечуючи ту міру купівельної спроможності, яку на даний момент часу запозичують і дають у позику. Гроші унікальні за своєю простотою, як засіб платежу за товари та послуги: вони мають самої високою ліквідністю серед всіх фінансових засобів.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Сутність, основні цілі та умови соціального розвитку організації. Реферат.
  Матеріальна винагорода праці виступає вузловим пунктом соціального розвитку організації. У ньому зістиковуються основні витрати на робочу силу, компенсація трудових витрат працівників, їх суспільний статус і разом з тим сімейні бюджети, задоволення насущних потреб людей у ??життєвих благах.
   Управління соціальним розвитком організації - це сукупність способів, прийомів, процедур, що дозволяють вирішувати соціальні проблеми на основі наукового підходу, знання закономірностей протікання соціальних процесів, точного аналітичного розрахунку і вивірених соціальних нормативів. Воно являє собою організаційний механізм заздалегідь продуманого, спрогнозованого, багатостороннього, тобто планомірного і комплексного впливу на соціальне середовище, використання різноманітних чинників, що впливають на це середовище.
   Соціальна середовище органічно взаємопов'язана з технічної та економічної сторонами функціонування організації, складає разом з ними єдине ціле. Завжди, а на сучасному етапі розвитку суспільства особливо, успішна діяльність будь-якої організації залежить від високої результативності спільної праці зайнятих у ній працівників, від їх кваліфікації, професійної підготовки та рівня освіти, від того, наскільки умови праці та побуту сприяють задоволенню матеріальних і духовних потреб людей .
   Розмір: 49 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

    Сторінка: 232 з 298
 <- Попередня  наступна ->

 Перейти на запис:
 На початок | 1 ...  2271  2281  2291  2301  2311  2321  2331  2341  2351  2361

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка