ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 235 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Поточний бухгалтерський облік витрат на виробництво і випуск продукції. Реферат.
  У процесі виробництва використовуються основні та оборотні кошти, а також працю працівників. Всі витрати матеріальних і трудових ресурсів утворюють витрати виробництва. Сукупні витрати підприємства на виготовлення та реалізацію продукції в грошовому вираженні називаються собівартістю продукції.
  Облік витрат на виробництво ведеться на рахунках розділу 2 плану рахунків (рахунки 20, 23, 25, 26, 29). Для малих підприємств можна використовувати тільки один виробничий рахунок 20 "Основне виробництво". Торговельні підприємства всі свої витрати збирають на рахунку 44 "Витрати обігу".
  Величина собівартості є одним з показників ефективності виробництва. Вона визначає, у що обходиться підприємству виготовлення і збут продукції. Чим нижча собівартість (за інших рівних показниках), тим ефективніше виробництво. Зниження собівартості дозволяє підприємству впевнено почувати себе на конкурентному ринку.
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Телевізійна реклама. Реферат.
  Багато хору у нас пріемат маркетингу і зокрема рекламата, като поредната зайва навчальна дисципліна, з помпозно име, імаща єдна Основне завдання - так зап'лні навчально планове до ВНЗ-оветило з ікономіческа насоченост. През періоду на следване-то сі, непрек'снато се сбл'сквах з пренебрежітелното й іронічно ставлення к'м ізучаваната від мен спеціалност. Але най-інтересното е, че подібно думку е по-често срещано серед студентів і зав'ршіліте висшая освіту, незалежно к'де са сторі това - други спеціалності на УНСС або в університеті з хуманітарен і технічно профил. Ето защо вінагі с'м се стременному с'с своіте дії да доведемо обратното тв'рденіе. Основната ми цілий при ізучаването на отделная дисципліни е била да вникнемо по-д'лбоко в с'щността на матеріята, да прідобія по-ясна представить за проблеми, а оттук і да Разширятся познаніята сі в конкретната област, да сі с'здам свій поглед в'рху нещата.
  Розмір: 43 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Телефон як засіб ділового спілкування. Реферат.
  Якщо раніше в нашій країні телефон найчастіше був розкішшю, і більшість людей безликому телефонної розмови воліло особисту зустріч, то в наші дні напружений темп життя змушує нас все частіше вдаватися до послуг телефонного апарату. Величезні простори стали підвладні телефонним проводу та радіохвилях. Телефонні засоби зв'язку все активніше вторгаються в усі сфери життя. Жодне сучасне підприємство не може обійтися без розвиненої сфери телефонних комунікацій. За заходів того, як фірми все суворіше стежать за об'ємом витрат на відрядження, а кожен працівник прагне здійснити максимум необхідних контактів за певний проміжок часу, телефон став улюбленим способом зв'язку з тими, хто працює у цій же установі, так і за його межами. Еталоном сучасного бізнесмена стала людина із стільниковим телефонним апаратом. Але на жаль вміло, ефективно і грамотно спілкуватися по телефону вміють далеко не всі. Пройде ще багато часу, поки уміння вести бесіду по телефону стане таким же необхідним навиком ділової людини, як майстерність бесіди «віч-на-віч».
  Телефон накладає того, хто ним користується, певні вимоги: адже при телефонній розмові ваш співрозмовник ніяк не може оцінити ні в що ви одягнені, ні вираз вашого обличчя при тих чи інших словах ні інтер'єру бюро, де ви сидите, ні інших невербальних аспектів, які дуже допомагають про характер спілкування. І все ж є такі невербальні стимули, якими можна маніпулювати при вмілому поводженні з телефоном; до них відноситься момент, обраний для паузи і її тривалість, мовчання, посилення або ослаблення шумового фону, інтонація, що виражає ентузіазм або згода. Потім, багато значить, як швидко людина знімає трубку (після якого гудка); це дозволяє більш-менш точно судити про те, наскільки він зайнятий, як близько від нього стоїть апарат, до якої міри зацікавлений, щоб йому подзвонили.
  Розмір: 26 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Тенденції міжнародної торгівлі товарами і послугами. Реферат.
  Міжнародна торгівля-найстарша форма міжнародних економічних відносин. Вона існувала ще за довго до формування світового господарства і була його безпосередньою попередницею. Саме розвиток міжнародної торгівлі створило економічні умови для розвитку машинного виробництва, що найчастіше могло рости лише на базі імпортної сировини і масового заморського попиту. Зростання прибутку обумовлений застосуванням машин, визначив появу щодо надмірного капіталу і вивіз його за кордон, що поклало початок формуванню світового господарства, прискорило процес інтерналізації продуктивних сил.
  Сучасна міжнародна торгівля має динамічний характер. Структура та обсяг експорту, імпорту товарообігу різних країн і регіонів світу безперервно змінюється. Аналіз показує виключно швидке зростання товарообігу після другої світової війни: з 1947 по 1973 рр.. обсяг Світового експорту щорічно збільшувався приблизно на 6%. У цілому за післявоєнний період відбувся справжній вибух експорту товарів: його обсяг при перерахуванні в поточні долари збільшився з менш ніж 25 млрд. доларів в 1939р. до приблизно 2500 млрд. доларів в 1987р. 90-ті роки не змінили цієї тенденції.
  · Торгівля сировинними товарами. У узагальнююче поняття "сировинні товари" входять мінеральна сировина, продукти його переробки і збагачення, сільськогосподарську сировину рослинного і тваринного походження і продукти його переробки хімічні і продовольчі товари. Торгівля сировинними товарами здійснюється за допомогою:
  Розмір: 25 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Тенденція розвитку виробництва та споживання магнію. Реферат.
  Дані про виробництво і споживання магнію в СРСР / СНД досі в офіційній статистиці СРСР / Росії не публікувалися. У цьому звіті наведені історичні дані, які Дані про виробництво і споживання магнію в СРСР / СНД досі в офіційній статистиці СРСР / Росії не публікувалися. У цьому звіті наведені історичні дані, які були зібрані СМЗ з різних джерел, включаючи розсекречені архівні матеріали. Дані являють собою приблизну оцінку і тому можливі розбіжності в 1-3 тис. тн з фактом, як з виробництва, так і за споживанням. Вперше справжні дані були опубліковані на 53-ій конференції Міжнародної Асоціації Магні Дані про виробництво і споживання магнію в СРСР / СНД досі в офіційній статистиці СРСР / Росії не публікувалися. У цьому звіті наведені історичні дані, які були зібрані СМЗ з різних джерел, включаючи розсекречені архівні матеріали. Дані являють собою приблизну оцінку і тому можливі розбіжності в 1-3 тис. тн з фактом, як з виробництва, так і за споживанням. Вперше справжні дані були опубліковані на 53-ій конференції Міжнародної Асоціації Магнію, Червень 1996 року, г.Убе, Японія.
  В даний час проблема безпеки життєдіяльності в промисловості та охорони навколишнього середовища не втрачає своєї актуальності, а в зв'язку з постійним посиленням санітарних, технічних та екологічних вимог Нині проблема безпеки життєдіяльності в промисловості та охорони навколишнього середовища не втрачає своєї актуальності, а в зв'язку з постійним посиленням санітарних, технічних та екологічних вимог до об'єктів промислового виробництва виходить на один з перших планів в умовах функціонування економіки на сучасному етапі розвитку світогосподарської системи.
  Магнієве виробництво введено в експлуатацію 14 березня 1936. Станом на сьогоднішній день магнієвий цех СМЗ є найстарішим діючим произв Магнієве виробництво введено в експлуатацію 14 березня 1936. Станом на сьогоднішній день магнієвий цех СМЗ є найстарішим діючим виробництвом з виробництва первинного магнію в світі. Існуючі потужності з виробництва первинного магнію 17 тис тн в рік + 4,5 тис тн в рік з виробництва вторинного магнію. Практично одночасно з початком виробництва магнію було освоєно виробництво магнієвих сплавів (квітень - травень 1936 р).
  Розмір: 53 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Тіньова і кримінальна економіка Росії. Реферат.
  У всіх "пострадянських" країнах тіньова економіка зберігає тенденцію зростання: у середньому з 26% у 1990 р. до 40% в 1999-му. Згідно з різними дослідженнями найбільше значення в першій половині 90-х років тіньовий сектор мав в економіці Грузії (43-51% офіційного ВВП), Азербайджану (34-41%) і Росії (27-46%). Багато компаній на території колишнього СРСР (навіть великі, за участю державного капіталу) вдаються до тіньових операціях поряд із цілком легальною діяльністю в офіційній економіці.
  Зростаючі масштаби організованої злочинності є реальною загрозою безпеці держави та суспільства. У ряді місць злочинні формування, користуючись безкарністю, а часом і потуранням правоохоронних органів, діють усе більш нахабно і зухвало, перетворюючи великі території в свої вотчини, де контролюють такі традиційні для них види протиправної діяльності, як наркобізнес, проституція, азартні ігри, нелегальна торгівля зброєю, здирництво та ін Більш того, все більшу активність набуває економічна спрямованість їх діяльності, яка охопила практично всі області господарського комплексу країни, в першу чергу в високоприбуткових галузях економіки.
  Зазначені процеси значно активізувалися в 70-і роки. У структурі господарських злочинів виявилася стійка тенденція зростання такої форми, як випуск і збут необлікованої продукції, що виготовляється в спеціально організованих підпільних цехах. У середовищі кримінальної елемента з'явилася нова кримінальна категорія, іменована цеховиками. Ці особи мали розгалужену систему зв'язків, у тому числі з окремими керівниками адміністративних і господарських органів, створювали своє кримінальне оточення, виробляючи контрзаходи щодо забезпечення своєї безпеки. Їх діяльність виявилася в полі зору "авторитетів" кримінально-злочинного середовища, які побачили тут можливість отримання легкого доступу до фінансових коштів. А оскільки "ділки тіньової економіки" мали значні прибутки, вони могли дозволити собі практично безболісно відраховувати частину здобутого злочинним шляхом цим авторитетам в цілях огорожі себе від різного роду посягань.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Теорема Коуза, її теоретичне і прикладне значення. Реферат.
  Ринок як певний механізм розподілу та використання обмежених ресурсів, заснований не так на примусі і наказах (як в жорстко централізованої економічній системі), а на Ринок як певний механізм розподілу та використання обмежених ресурсів, заснований не так на примусі і наказах (як в жорстко централізованої економічній системі), а на добровільному обміні, має ряд переваг.
  Експериментальні дослідження показали, що теорема Коуза правильна для обмеженого числа учасників угоди (двох-трьох). Експериментальні дослідження показали, що теорема Коуза правильна для обмеженого числа учасників угоди (двох-трьох). При зростанні чисельності учасників різко збільшуються трансакційні витрати і передумова про їх нульовому значенні перестає бути коректною.
  В-тв-третє, теорема Коуза зняла звинувачення з ринку про його "провалах". На думку Р. Коуза, ключове значення для успішної роботи ринку мають трансакційні витрати. Якщо вони малі, а права власності чітко розподілені, то ринок сам здатний усувати зовнішні ефекти: зацікавлені сторони зможуть самостійно-третє, теорема Коуза зняла звинувачення з ринку про його "провалах". На думку Р. Коуза, ключове значення для успішної роботи ринку мають трансакційні витрати. Якщо вони малі, а права власності чітко розподілені, то ринок сам здатний усувати зовнішні ефекти: зацікавлені сторони зможуть самостійно прийти до найбільш раціонального вирішення. При цьому не буде мати значення, хто саме володіє правом власності, скажімо, фермери на чисте повітря чи господар фабрики на його забруднення. Учасник, здатний витягти з володіння правом більшу вигоду, просто викупить його у того, для кого воно представляє меншу третє, теорема Коуза зняла звинувачення з ринку про його "провалах". На думку Р. Коуза, ключове значення для успішної роботи ринку мають трансакційні витрати. Якщо вони малі, а права власності чітко розподілені, то ринок сам здатний усувати зовнішні ефекти: зацікавлені сторони зможуть самостійно прийти до найбільш раціонального вирішення. При цьому не буде мати значення, хто саме володіє правом власності, скажімо, фермери на чисте повітря чи господар фабрики на його забруднення. Учасник, здатний витягти з володіння правом більшу вигоду, просто викупить його у того, для кого воно представляє меншу цінність. Для ринку важливо не те, хто саме володіє даним ресурсом, а те, щоб хоч хтось володів ним. Тоді з'являється можливість для ринкових операцій з цим ресурсом. Сам факт наявності прав власності і чіткого їх розмежування важливіше питання про наділення ними того, а не іншого учасника.
  Розмір: 57 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Теоретико-методологічні аспекти управління муніципальним освітою. Реферат.
  Розмір: 3 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Теоретичні аспекти маркетингу. Реферат.
  Маркетинг (від англ, market - ринок) - це ринкова концепція управління виробничо-збутової і науково-технічною діяльністю фірм і підприємств, спрямована на вивчення підприємницького середовища, ринку, конкретних запитів споживачів і орієнтацію на них вироблених товарів і послуг. Цілі маркетингу - формування і стимулювання попиту, забезпечення обгрунтованості прийнятих управлінських рішень та планів роботи фірми (підприємства), а також розширення обсягів продажу, ринкової частки і прибутків. Виробляти те, що продається, а не продавати те, що виробляється, - основне гасло маркетингового підходу в управлінні науково-технічною діяльністю, виробництвом і збутом для будь-якої фірми.
   Розмір: 25 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

 10.    Теорії інфляції та інфляційна політика держави. Реферат.
   Що ж викликає інфляцію, які її причини і чи можна її усунути? Ці питання були в центрі уваги в 20 столітті. Спочатку причиною інфляції вважали повсюдний перехід до паперових грошей. Звичайно, певний резон у цьому твердженні був. Однак навіть після того, як емісія грошей у багатьох країнах була взята під строгий контроль, інфляція не зникла. І тоді економічна наука взялася за більш глибокі дослідження і встановила, що у інфляції є кілька причин, і сама інфляція буває різною.
   У своїй роботі я постараюся розкрити сутність інфляції, її теорії, а також поняття і основні механізми функціонування антиінфляційної політики, так як управління інфляцією представляє найважливішу проблему грошово-кредитної і загалом економічної політики.
   Далі намічалося перерозподіл доходів на користь соціальних груп, які отримують найменші доходи. Така політика була покликана збільшити попит цих соціальних груп, підвищити грошовий попит масових покупців. Схильність до споживання у суспільстві повинна збільшитися.
   Розмір: 21 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

    Сторінка: 235 з 298
 <- Попередня  наступна ->

 Перейти на запис:
 На початок | 1 ...  2301  2311  2321  2331  2341  2351  2361  2371  2381  2391

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка