ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 243 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Товарна політика. Реферат.
  Товарна номенклатура - це сукупність всіх вироблених і пропонованих фірмою для продажу товарів і послуг. Розглядаючи таку сукупність, можна виділити окремі групи товарів, схожих за своїми споживчими характеристиками або покликаних задовольняти певну потребу. Ці групи товарів називаються асортиментними групами. Ними, наприклад, для парфюмерно-косметичної фірми можуть бути: одеколон, духи, губна помада і т.д.
  Товар займає основне місце в комплексі маркетингу. Саме він повинен задовольняти реальні потреби і потреби людини, а маркетинг покликаний допомогти кожному виробнику виявити і забезпечити їх задоволення краще, ніж це роблять конкуренти. Останнє і забезпечується передусім шляхом реалізації товарної політики. Ця політика зумовлює здійснення таких заходів, як:
  Розмір: 39 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Товарне виробництво. Реферат.
  Розмір: 24 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Товарне виробництво: сутність, форми, суперечності. Реферат.
  Натуральне господарство - історично перший тип організації господарської діяльності людей. Воно виникло в глибокій старовині, в період становлення первіснообщинного стоячи, коли почалася виробнича діяльність людини і з'явилися перші галузі господарства - землеробство і скотарство. У чистому вигляді натуральне господарство існувало лише у первісних народів, що не знали поділу праці, обміну та приватної власності. У докапіталістичних формаціях натуральне господарство займало переважне місце в суспільному виробництві, хоча в античних рабовласницьких державах вже мало місце досить розвинене товарне виробництво. Натуральне господарство - одна з головних рис феодальної економіки. Натуральну форму тут мав присвоюється феодалом додатковий продукт. Останній виступав у вигляді різноманітних натуральних повинностей і платежів. Натуральний характер носило і господарство залежних від феодалів селян. Разом з тим панування натурального господарства в докапіталістичних економічних системах не виключало розвитку товарно-грошових відносин. У міру розвитку продуктивних сил натуральне господарство витісняється товарним виробництвом. При капіталізмі воно по суті руйнується, хоча пережитки його тут зберігаються. Елементи натурального господарства мають місце і в сучасних розвинених країнах, де панують товарно-грошові відносини. Це, зокрема, проявляється у прагненні деяких промислових і сільськогосподарських підприємств, господарських об'єднань, регіонів до самозабезпечення. Окремі держави також проводять економічну політику, відому під назвою "автаркія" - створення замкнутого самодостатнього господарства в рамках країни. Основний недолік натурального господарства полягає в тому, що воно не дозволяє добитися високої продуктивності праці, забезпечує задоволення незначних за обсягом і одноманітних за якісним складом потреб. Натуральне господарство сильно поширене в країнах, що розвиваються. У натуральному і напівнатуральному господарстві слаборозвинених країн зайнято більше половини населення. За прогнозами фахівців, ще довгий час натуральне господарство буде займати значне місце в їх економіці. У західній літературі систему натурального господарства іменують традиційна економіка. Це частково характеризує риси даної системи: а) панування звичаю створювати для споживання одне і те ж; б) різке обмеження технічного прогресу; в) застій у соціально-економічних відносинах; г) відстоювання суспільством незмінності існуючого способу життя. У сучасних умовах натуральне господарство значною мірою збереглося в країнах, що розвиваються, де переважає доиндустриальное виробництво. Причому таке господарство співіснує з товарним виробництвом, що поставляють продукцію на світовий ринок. Хоча в багатьох державах, що розвиваються почалася ломка відсталої структури народного господарства, ще в середині XX ст. натуральному і в напівнатуральному виробництві було зайнято 50-60% населення. У нашій країні натуральне виробництво надзвичайно розвинене в особистому підсобному сільському господарстві селян і на садово-городніх ділянках міських жителів. У першій половині 90-х років кількість садово-городніх ділянок з натуральним виробництвом в нашій країні істотно збільшилася. Загальна площа земель, що перебувають в особистому користуванні населення, включаючи колективні сади і городи, зросла з 4,2 млн. га в 1990 р. до 7,7 млн. га в 1995 р. За цей період частка особистих підсобних господарств у загальному виробництві сільськогосподарської продукції підвищилася з 24 до 43%. Таким способом населення стало більше забезпечувати себе необхідними видами продовольства. Отже, натуральне господарство переважало протягом найтривалішою доіндустріальної стадії виробництва. На індустріальної стадії панівним став другим рід організації господарства. Товарне виробництво - така система організаційно-економічних відносин, при котрій корисні продукти створюються для їх продажу на ринку. Така система має такими специфічними ознаками, які зумовлюють: що створювати, як використовувати для цього фактори виробництва і для кого призначаються продукти. Найбільш вдале визначення товарного виробництва дав В.І. Ленін у роботі "З приводу так званого питання про ринки": товарне виробництво являє собою таку систему господарства, коли "продукти виробляються окремими, відособленими виробниками, причому кожен спеціалізується на виробленні одного якого-небудь продукту, так що для задоволення суспільних потреб необхідна купівля- продаж продуктів (що стають в силу цього товарами) на ринку "(Ленін В. І. Повне. зібр. соч., т. 1, с. 86-87.). Виходячи з цього визначення, можна виділити характерні риси, ознаки товарного виробництва:
  Історія сходження суспільства від нижчих щаблів до вищих свідчить, що суспільному господарству якісно різних етапів розвитку виробництва притаманні загальні економічні форми, які відображають стан продуктивних сил і виробничих відносин з точки зору суспільного розподілу праці та її кооперації, ступеня роз'єднання або з'єднання виробників, відносинами власності, змісту і специфіки стимулів економічного прогресу.
  Мета даної роботи - на основі узагальнення матеріалу з даної проблеми розкрити сутність товарного виробництва, його основні форми та суперечності, а також, спираючись на результати теоретико-методологічного та аналітико-інформаційного дослідження, вивчити особливості товарного виробництва в Росії. Аналіз проведено на основі даних Російського статистичного збірника. У роботі використані дані науково-практичного та аналітичного журналу «Економічний аналіз».
  Розмір: 61 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Товарні знаки. Реферат.
  З розвитком товарно-грошових відносин в Росії все більш важливим елементом ринкової економіки стають такі об'єкти промислової власності, як товарні знаки. Ринковий механізм чуйно вловлює реакцію споживача на вироблений товар. Тому в індивідуалізації пропонованих товарів в рівній мірі зацікавлені і споживачі і виробники. Одним із засобів індивідуалізації продукції є товарний знак. Поряд з відмінною функцією товарний знак викликає у споживачів певне уявлення про якість продукції. Будучи свого роду візитною карткою підприємства, товарний знак зобов'язує підприємство дорожити своєю репутацією і постійно дбати про підвищення якості продукції. Однією з важливих функцій товарного знака є реклама виробів, що випускаються, оскільки завоював довіру товарний знак сприяє просуванню будь-яких товарів, маркованих даним знаком. Відомо, що на світовому ринку ціна виробів з товарним знаком у середньому на 15-25% вище, ніж ціна анонімних товарів.
  Розмір: 53 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Товарний знак. Реферат.
  Товарний знак і знак обслуговування, якими маркуються вироблені товари та надані послуги, є активним сполучною ланкою між виробником і споживачем, виступаючи в ролі безмовного продавця. Поряд з відмінною функцією, популярний товарний знак викликає у споживачів певне уявлення про якість продукції. Однією з важливих функцій товарного знака є також реклама виробів, що випускаються (звідси друга назва-рекламне позначення), оскільки завоював довіру споживачів товарний знак сприяє просуванню будь-яких товарів, маркованих даним знаком. Відомо також, що на світовому ринку ціна виробів з товарним знаком у середньому на 15-20% вище, ніж анонімних товарів. Нарешті, товарний знак служить для захисту своєї продукції на ринку і застосовується в боротьбі з недобросовісною конкуренцією.
  Розмір: 55 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Товарознавство (фаянсові вироби). Реферат.
  Для написання курсової роботи автор користувався літературою з курсів: «Товарознавство», «Ремесловеденіе». Особливу увагу, на думку автора роботи, для вивчення асортименту фаянсових виробів слід приділити підручника А.К. Болтухова «Товарознавство», в якому викладені питання теорії товарознавства (зокрема поняття «асортимент»), а також спеціальній літературі, такий як Г.Є. Лукич «Конструювання художніх виробів з кераміки (технології фабричного виробництва)», З.С. Порядкова і І.І. Мороз «Підвищення якості і експлуатаційних властивостей фарфорового і фаянсового посуду».
  У Європі фаянс з'явився в 16 столітті в Сен-Поршере (Франція) під впливом італійських виробів, де він називався майолікою (центри Фаенца, Урбіно, Губбіо). Широко відомі найтонші фаянсові судини з Сен-Поршера, а також близькі до фаянсу сільські глини французького художника-кераміста Б. Паліссі. З кінця 17 століття в Нідерландах, а пізніше в Англії стали виготовляти Делфтського кераміку, також дуже близьку до фаянсу, з характерною багатобарвної або синьою кобальтової розписом. У 18 столітті видатний англійський кераміст Веджвуд, удосконаливши фаянсообразную масу, створив свої знамениті кремові вироби, а також вироби з так званої яшмової і чорної базальтової мас. У Західній Європі відчутний імпульс розвитку керамічного виробництва дала епоха Відродження, а також завезені через Іспанію керамічні вироби з арабських країн. Під впливом іспанських керамічних виробів з олов'яної глазур'ю, відомих як іспано-мавританські вироби (центр виготовлення - Валенсія), в кінці 14 століття в Італії (у містах Фаенца, Урбіно, Губбіо) стало інтенсивно розвиватися виробництво подібної кераміки, але вже під назвою майоліка. Покриття виробів білої олов'яної глазур'ю створювало ідеальний фон для розпису. У свою чергу, італійська майоліка надала чималу увагу на розвиток майоліки Німеччини 15 століття, а також Франції (особливо в Невері) 16-18 століть, де вона стала називатися фаянс. Іншим технологічним видом кераміки того часу була кам'яна маса. Першість у її винахід належить німецьким гончарам 14 століття. Центрами виробництва виробів з кам'яної маси стали Нюрнберг, Хехст, Німфенбург, Людвігсбурзі. Німецька кераміка потрапила до Англії, де стаффордширские майстра, удосконаливши кам'яну масу, отримали більш міцний черепок. Найбільшого успіху домігся англійська кераміст Дж. Веджвуд (1730-1795), який на основі кам'яної маси, винайшов більш якісні фаянсові маси - базальтовий черепок, кремову масу (дивися кремові вироби) та «яшмові масу», з якої виготовлялися знамениті сині вази з білим рельєфом. Справжнім переворотом в історії західноєвропейського порцеляни став винахід на початку 18 століття німецьким хіміком Іоганном Бетгером (1682-1719) порцеляни. Незабаром в саксонському містечку Мейсене була відкрита мануфактура, почала виробляти один з найзнаменитіших і цінних порцелян у світі - мейсенський. Фарфор з Мейсена прославився своїми витонченими сюжетними статуетками, сервізами, вазами, туалетними приладами.
  Розмір: 55 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Товарознавство промислові товари. Реферат.
  Мет галан-я делется на групи: вироби для шиття і рукоділля. Для гоління і стрижки волосся, предмети прикраси (бюжетеріі)-одежна фурнітура, предмети туалету,-пріднадлежності для куріння, різні товари. -За призначенням ГОЛКИ для ручного і машинного шиття, для шиття справ за номар по діаметру, для вишивання має велике вушко; хомуткі; мішечні; голки для сліпих; скарняжние; машинних одінаоние, подвійні справ за номерами з 65-120. СПИЦІ для кругового в'язання. Набір для фігурного в'язання, звичайні, делется за номерами кіт залежить від діаметра. Гачки можуть бути цільно метеллические, пластмасовою ручкою. Наперсток справ на жіночі, дитячі, муж. Пельц круглі, квадратні, ромбиком з затискачем і без нього.
  Розмір: 16 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Товарознавство. Реферат.
  Розмір: 18 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Товаропровідна система (ТПС). Реферат.
  Конкуренція змусила всіх великих постачальників техніки обзавестися такими потужними системами. Наявність даних потужних систем забезпечення автомобільними запасними частинами на будь-яких територіях дозволяє без проблем щорічно просувати на ринок нові моделі автомобілів. Збільшення найменувань запасних частин в системі, вже працює з десятками тисяч найменувань, не представляє ніяких складнощів, так як система є надійною опорою для освоєння нових ринків. Саме так діють всі компанії, що освоюють російський ринок. Якщо німецькі та французькі компанії поставляють запасні частини російським дилерам прямо зі своїх центральних складів, то японські та американські компанії використовують для цього регіональні склади в Європі. У міру освоєння ринку та розвитку дилерської мережі створюються регіональні склади для обслуговування нових територій, підключаючись до єдиних комп'ютерних систем постачальників. У Москві вже існують регіональні склади «Меrcedes» і «Мitsubishi», в той час як ні в однієї російської компанії такої системи немає.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Товари. Реферат.
  Як свідчать дані таблиці, знижується питома вага в МТТ країн Близького Сходу, що пояснюється нестабільністю цін на нафту і загостренням протиріч між державами ОПЕК. Нестабільне зовнішньоторговельне становище багатьох африканських країн, які належать до категорії найменш розвинених. Причому найбільшу питому вагу в МТТ припадає на одну країну африканського континенту - ПАР, що забезпечує 1/3 африканського експорту. Недостатньо стійке і становище країн Латинської Америки, тому що зберігається сировинна експортна орієнтація країн цього регіону - 2/3 експортних доходів їм приносять сировинні товари. Таким чином, збільшення загальної частки PC в МТТ забезпечується за рахунок НІК ПСА і Китаю
   Розмір: 42 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

    Сторінка: 243 з 298
 <- Попередня  наступна ->

 Перейти на запис:
 На початок | 1 ...  2381  2391  2401  2411  2421  2431  2441  2451  2461  2471

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка