ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 245 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Тракторозаводский філія АКБ "Челіндбанк". Реферат.
  Основною метою діяльності комерційних банків (в т.ч. АКБ "Челіндбанк") є отримання прибутку. Інші цілі визначаються Статутом АКБ "Челіндбанк". До числа операцій, здійснюваних Тракторозаводского філією АКБ "Челіндбанк", котрий виступає в якості бази практики належать:
  Тракторозаводский філія АКБ "Челіндбанк» здійснює виключно обмінні операції з валютою (Тракторозаводский філія АКБ "Челіндбанк» здійснює виключно обмінні операції з валютою (USD, DM), застосовується пряме котирування, курс купівлі та продажу валюти визначається працівником банку в 9.00 кожного дня. Курс може бути визначений 2-ма способами: 1) у разі, якщо аванс обмінного пункту формується за рахунок раніше купленої у приватної особи валюти, курс визначається за схемою: курс ММВБ + ажіо; 2) при формуванні валютних ресурсів обмінного пункту за рахунок валюти, купленої у головного банку за курсом вище курсу ММВБ, курс філії формується за схемою: курс головного банку + ажіо (5-7 пунктів). При формуванні курсу філія орієнтується на курси інших банків (Челябінвестбанка та інших).
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Трансакційні витрати. Теорема Коуза. Реферат.
  Трансакційні витрати - центральна пояснює категорія всього неоінституціонального аналізу. Ортодоксальна неокласична теорія розглядала ринок як досконалий механізм, де немає необ-хідності враховувати витрати з обслуговування угод. Ключове значення для роботи економічної системи трансакційних витрат було усвідомлено завдяки статті Р.Коуза "Природа фірми" (1937 р.). Він показав, що при кожній угоді необхідно проводити переговори, здійснювати нагляд, встановлювати взаємозв'язки, усувати розбіжності.
  2. Витрати ведення переговорів. Ринок вимагає відволікання значних коштів на проведення переговорів про умови обміну, на укладання та оформлення контрактів. Чим більше учасників угоди і чим складніше її предмет, тим вище ці витрати. Втрати через невдало ув'язнених, погано оформлених і ненадійно захищених угод, є потужним джерелом цих витрат.
  Експериментальні дослідження показали, що теорема Коуза правильна для обмеженого числа учасників угоди (двох-трьох). При зростанні чисельності учасників різко збільшуються трансакційні витрати і передумова про їх нульовому значенні перестає бути коректною.
  Розмір: 25 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Транснаціональні корпорації їх роль у світовій економіці. Реферат.
  Серед дослідників немає однакового розуміння міжнародних господарських об'єднань. В іноземній літературі з міжнародної економіки прийнято вживати термін Серед дослідників немає однакового розуміння міжнародних господарських об'єднань. В іноземній літературі з міжнародної економіки прийнято вживати терміни «багатонаціональні фірми» (multinational firms - MNF) і «багатонаціональні корпорації» (multinational corporation - MNC), які використовуються як синоніми. У вітчизняній літературі їх іменують міжнародними, глобальними, наднаціональну й т.д. Однак найбільш поширений термін «транснаціональні корпорації» (transnational corporation - TNC), яким автор і буде користуватися в цій роботі.
  У міру ослаблення міжкраїнових бар'єрів на шляху руху товарів, послуг і факторів виробництва і розповсюдження частнопредпрінімательскіх принципів організації господарської діяльності у світовому просторі все більш важливим фактором розвитку промислових фірм ставали зовнішньоекономічні операції - експорт та імпорт товарів і послуг, закордонне інвестування, різні форми співпраці з компаніями іноземних держав. Про підвищення ролі зовнішньоекономічних факторів у розвитку світового ринкового господарства свідчать темпи розвитку світової торгівлі і експорт капіталу у формі прямих приватних інвестицій.
  Транснаціональні корпорації мають ряд незаперечних переваг. Зарубіжні філії відіграють винятково важливу роль у забезпеченні доступу до іноземних ринків, зниженні витрат виробництва, підвищенні прибутку. Все це забезпечує фінансову стійкість транснаціональних корпорацій і допомагає їм переживати періоди криз.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Транспортні витрати та витрати на рекламу: облік у підприємств торгівлі. Реферат.
  До транспортних витрат належать оплата послуг сторонніх організацій за перевезення товарів, оплата послуг організація з навантаження і вивантаження товарів, плата за експедиційні послуги, вартість матеріалів, використаних на обладнання транспортних засобів.
  Д 41 К60 (76) - включені витрати, пов'язані з придбанням товарів (витрати по заготівлі та доставці товарів, витрати по сплаті винагороди посередницької організації, за допомогою якої придбано товари, і т. п.), у фактичну собівартість придбаних товарів;
  Відповідно до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку витрат, що включаються у витрати обігу на підприємствах торгівлі, затвердженими листом Роскомторга від 20 квітня 1995 р. № 1-550/32-2, організації торгівлі можуть за власним вибором (в залежності від прийнятої облікової політики) відображати зазначені витрати в обліку одним із таких способів:
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Скачати реферат

 5. Трансформаційні процеси в аграрному секторі Росії. Реферат.
  На рубежі століть Росії не вдалося вирішити багато соціальних проблем в країні, в тому числі і продовольчу. Темпи приросту продовольчої продукції в 80-і роки були недостатніми, щоб забезпечити потреби населення країни у повноцінному і збалансованому харчуванні. У ряді районів продаж продовольчих товарів регламентувалася [5, с. 168]. Спроби адміністративно-командної системи змінити положення за допомогою косметичних поправок не давали довгострокових результатів. Впроваджувані соціально-економічні новації, будь то внутрішньогосподарський розрахунок, різні види підряду, інтенсивні технології і т. п., не змінювали суті справи. Вони лише на короткий термін, та й то в експериментальних господарствах, де штучно створювалися більш сприятливі умови для "маяків", приводили до короткочасного поліпшення становища в сільській економіці. Після чергової кампанії все поверталося на круги своя. Соціалістична система відривало чужі їй елементи ринкових виробничих відносин. Для радикальної зміни ситуації необхідні були радикальні реформи.
  Радикальна економічна реформа почала 90-х років, передбачала конструктивні перетворення в аграрному секторі країни. Вона включала в себе проведення земельної реформи, реорганізацію колгоспів і радгоспів, які є домінуючою формою соціалістичного господарювання в аграрній сфері, розвиток фермерського сектора.
  Відбуваються у сучасній російській селі латентні процеси ще не усвідомлені суспільством і вимагають найретельнішого вивчення. Саме ці процеси, на наш погляд, можуть зумовити тенденції і характер змін в російському селі на найближчу і середньострокову перспективу.
  Розмір: 54 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Трансформація бухгалтерського обліку. Реферат.
  Розмір: 27 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Трансформація компаній: сучасні методи та тенденції. Реферат.
  Якщо цілі носять фінансовий характер, наприклад, «скоротити вартість процесів на 30%», то необхідно встановити зв'язок між вартістю і процесами. Проблема, однак, у тому, що сучасні системи обліку вартості, що спираються на вартісні центри, більше орієнтовані на функціональний підхід. Наприклад, цільовий облік вартості спрямований на оптимальне управління функціональними вартісними центрами. Оскільки вартість бізнес-процесів заздалегідь невідома, то тут нові перспективи відкриває такий метод, як пооперационное числення вартості.
  Відповідність стандарту оцінює чи задовольняє нормам продукт, виготовлений так, як описано в керівництві. Іншими словами, відповідність стандарту, визначає якість як продукт, який діє відповідно до намірами виготовлювачів. Визначення того, задовольняє продукт чи ні? Для того, щоб досягти відповідності стандарту, керівники і інженери визначають кожну задачу виробництва, записують ці завдання в якості стандартної практики в керівництва та визначають методи перевірки для того, щоб забезпечити дотримання стандартної практики. Для того, щоб оцінити відповідність стандарту компанії іноді користуються поняттям статистичного управління якістю (SQС) - підхід, який фахівець по американському якості Демінг, приніс до Японії на початку 50-х років.
  В умовах швидко мінливого зовнішнього середовища керівникам підприємств доводиться враховувати безліч параметрів, що характеризують дані зміни, налаштовувати відповідним чином внутрішні системи підприємств з метою створення гнучкої та стійкої конфігурації. Треба відзначити, що подібний підхід обумовлений ходом економічного розвитку систем і на пострадянському економічному просторі менеджмент компаній тільки приступає до його освоєння.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Трастові операції як один з видів діяльності комерційних банків. Реферат.
  Однією з характерних рис розвитку банківської системи США в останні десятиліття є її перехід від надання виключно традиційних фінансово-кредитних послуг до їх поєднанню з діяльністю організаційно-виробничого характеру. У США як і раніше діє заборона на включення в активи депозитних установ акцій промислових та інших компаній (за малим винятком). Інакше кажучи, банки не можуть бути їх співвласниками, як це було поширено до періоду Великої депресії. Однак ряд нетрадиційних напрямків діяльності банків, що отримав в даний час широке розвиток, призводить фактично до того ж результату. Трастові операції дозволяють банкам розпоряджатися великими (іноді контрольними) пакетами акцій промислових компаній ...
  Більш ранні загальні траст-фонди (в 30-ті - 40-ті роки) були, як правило, сбалансировнно за єдиною схемою . Їхні портфелі активів складалися з акцій і облігацій у відносно постійній пропорції: наприклад, 60% облігацій та 40% акцій. Більшість траст-відділів мало лише один загальний фонд, а все траст-учасники були позбавлені вибору по частині складу активів. З плином часу траст-відділи утворили різні загальні фонди для окремих категорій активів.
  У числі напрямків діяльності комерційних банків чільне місце займають операції за дорученням (трастові операції). Їх суть при всій різноманітності форм зводиться до управління та оперативному розпорядженням чужим майном та / або коштами, причому грошові капітали не оформляються як депозитні вклади, не входять до складу пасивів комерційних банків.
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Вимоги до приміщень і навколишньому середовищу. Порядок акредитації випробувальної лабораторії. Реферат.
  АКРЕДИТАЦІЯ, АТТЕСТАТ, неупереджено, ГОСТ, ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ, КОМПЕТЕНТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ, МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ З АКРЕДИТАЦІЇ випробувальних лабораторій (ілак), ОБОВ'ЯЗКИ, ОЦІНКА, ПРОЦЕДУРА, РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ, РОСІЙСЬКА СИСТЕМА АКРЕДИТАЦІЇ (РОСА), СЕРТИФІКАЦІЯ, ВИМОГИ, ЕКСПЕРТ.
  Вимоги до випробувальних лабораторій в Росії регулюються державними стандартами, положення яких розроблені з урахуванням відповідних керівництв ISO / IEC та європейських стандартів, що відносяться до діяльності випробувальних лабораторій (EN 45001, EN 45002 і EN 45003). Ці вимоги враховуються при створенні, акредитації та функціонуванні випробувальної лабораторії; в процесі взаємодії лабораторії з аккредитующим органом і з органами з сертифікації; при укладенні угоді із зарубіжними партнерами про визнання протоколів випробувань; їх також беруть до уваги експерти, які здійснюють інспекційний контроль за роботою акредитованої лабораторії.
  Довкілля, в умовах якої проводять випробування, не повинна негативно впливати на результати і спотворювати необхідну точність вимірювань. Приміщення для проведення випробувань повинні бути захищені від впливу таких чинників, як підвищені температури, пил, вологість, пар, шум, вібрація, електромагнітні обурення, і відповідати вимогам застосовуваних методик випробувань, санітарних норм і правил, вимогам безпеки праці та охорони навколишнього середовища. Приміщення повинні бути досить просторими, щоб усунути ризик псування обладнання і виникнення небезпечних ситуацій, забезпечити співробітникам свободу переміщення і точність дій. Приміщення для випробувань повинні бути оснащені необхідним обладнанням і джерелами енергії і при необхідності пристроями для регулювання умов, в яких проводяться випробування. Доступ до зон випробувань та їх використання повинні відповідним чином контролюватися; повинні бути також визначені умови допуску осіб, що не відносяться до персоналу даної лабораторії. Для підтримки порядку і чистоти в випробувальної лабораторії повинні вживатися профілактичні заходи.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Праця як фактор виробництва: попит і пропозиція. Реферат.
  У міру накопичення економічних знань і необхідності дослідження причин, умов і факторів, що сприяють зростанню багатства, окремі представники буржуазної економічної думки намагалися в працях дозволити найбільш актуальні з їх точки зору питання.
  В основі життя людського суспільства, яка б не була його конкретно-історична форма, лежить виробництво матеріальних благ. У міру розвитку продуктивних сил формується інститут приватної власності, який одержує найбільш бурхливий розвиток у державах, що скинули кайдани абсолютизму і стали на шлях капіталістичного розвитку.
  Факторами виробництва. Величину внеску кожного з них, Сей визначав співвідношенням попиту і пропозиції. Що стосується заробітної плати, то вона представлялася як дохід від «продуктивної послуги» праці робітників, а її величина вимірювалася рівнем їх вироблення. Разом з тим, Сей вважав, що заробітна плата повністю відшкодовує працю робітника, і стверджував, що мірилом заробітної плати за працю служить те, що потрібно робочим для того, щоб жити, нести витрати на утримання сім'ї та освіту. У «Катехизмі політичної економії» Сей на питання: «Де джерело доходів?» - Коротко відповів: «У виробляють фондах; вони суть: наші промислові здібності, наші капітали, наші землі ». Далі він пояснив, що дія виробляють фондів надає корисність продуктам, ця корисність дає продуктам цінність, а ця цінність доставляє дохід власникам виробляють фондів.
   Розмір: 48 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

    Сторінка: 245 з 298
 <- Попередня  наступна ->

 Перейти на запис:
 На початок | 1 ...  2401  2411  2421  2431  2441  2451  2461  2471  2481  2491

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка