ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 252 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Рівень життя. Реферат.
  Рівень життя - багатогранне явище, яке залежить від безлічі різноманітних причин, починаючи від території, де проживає населення, тобто географічних чинників, і закінчуючи загальної соціально-економічної та екологічної ситуацією, а також станом політичних справ в країні. На рівень життя в тій чи іншій мірі може впливати і демографічна ситуація, і житлово-побутові та виробничі умови, обсяг і якість споживчих товарів, але всі найбільш значущі фактори можна об'єднати в такі группи1А:
  Розмір: 31 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Умови праці та мотивація. Реферат.
  Розмір: 6 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Статут приватного підприємства. Реферат.
  Розмір: 15 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Встановлення ціни із застосуванням нормативно-параметричних методів. Реферат.
  Метод питомих показників використовується для порівняння споживчої цінності заміщаються товарів, гранична корисність яких може характеризуватися одним головним споживчим параметром. Приватне від розподілу ціни на головний параметр кожного виробу даного параметричного ряду дає питомі показники, які можуть використовуватися в поточній аналітичній роботі по перевірці і обгрунтуванню ціннісних відносин:
  У цих методах присутня відома спрощеність, в деяких випадках вона може призводити до істотних прорахунків. Тим часом, як і завжди в практичній діяльності, потрібна реальна оцінка здатності реалізувати товар з найбільшою вигодою для підприємства. Цьому можуть сприяти при вмілому їх використанні нормативно-параметричні методи ціноутворення. Вони включають досить-таки прості порівняння товару підприємства з аналогічними товарами конкурентів і з різними заміщаються товарами самого підприємства. Їх використання здебільшого може наочно переконати споживача (замовника) в перевазі того або іншого товару в порівнянні з іншим товаром, що задовольняє аналогічну потребу.
  Ціноутворення є найважливішим критерієм успіху підприємства і його товару на будь-якому ринку. У своїй роботі я опишу нормативно-параметричні методи розрахунку ціни на товар, приведу приклад комплексного використання деяких їх цих методів, а також викладу безпосередньо пов'язаний з їх застосуванням питання: особливості встановлення ціни на новий товар.
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Установчий договір товариства на вірі "Єжов і Компанія". Реферат.
  5.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників утворюється складеного капіталу товариства у розмірі 10.000.000____ рублів. Вартість вкладів учасників у складеному капітал, майно, внесене в якості внесків, а також процентне співвідношення вкладів вказані в пункті 18 Установчого договору. Складеного капіталу розподіляється серед учасників наступним чином:
  3.2. Товариство здійснює в якості основного виду діяльності виробництво та реалізацію продуктів харчування, товарів першої необхідності. Товариство може займатися будь-якою іншою діяльністю, не забороненої чинним законодавством, як на території Російської Федерації, так і за кордоном. Окремими видами діяльності перелік яких визначається законом, юридична особа може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії).
  10.4. Частки участі після повної їх оплати Учасниками можуть бути придбані Товариством. У цьому випадку Товариство зобов'язане передати їх іншим Учасникам або третім особам у строк не більше одного року, з одночасним внесенням відповідних змін до Установчий договір і реєстрацією таких змін. Протягом цього періоду часу розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у вищому органі управління Товариства проводиться без урахування зазначених часткою.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. ФПГ на ринку цінних паперів в сучасній Росії. Реферат.
  У сучасній Росії існує безліч великих промислових підприємств. Вони здебільшого протягом усього періоду реформ перебувають у кризовому стані: зруйнувалися старі кооперативні зв'язки, впав обсяг виробництва, старіє обладнання, часто не виплачується зарплата, непосильні податки не дають можливості здійснювати інвестиції. Тим не менш, саме велика промисловість є найважливішим потенціалом російської економіки, основою національної незалежності, гарантом соціального благополуччя і т.д. і т.п.
  Цьому сценарієм відповідає таке регулювання ринкових механізмів (податковими, митними та іншими заходами), при якому підвищення ступеня утилізації вже наявних потужностей призводить до збільшення внутрішніх заощаджень. Заходи щодо активізації інвестицій в реальний сектор економіки не обмежуються макроекономічної стабілізацією і зниженням привабливості державних цінних паперів. Важливу роль відіграватиме державна підтримка зусиль щодо вдосконалення структури акціонерного капіталу. Йдеться, зокрема, може йти про широке використання вже заявленого механізму конверсії податкових боргів підприємств у їх акції з подальшим продажем цих акцій стратегічним власникам.
  Російські фінансово-промислові групи (ФПГ) - явище, взагалі кажучи, спочатку придумане, а лише потім відбулося. Багато і детально говорити про ФПГ стали за кілька років до їх появи - ще в СРСР в розпал перебудови. Тоді стала очевидною безперспективність системи управління промисловістю, заснованої на галузевих міністерствах і відділах ЦК КПРС, і виникло питання про те, чому ж її замінити. Один з варіантів відповіді був - замінити промисловими групами, які повинні бути міжгалузевими і формуватися навколо підприємств-лідерів, що знаходяться на рівні кращих світових стандартів або перевершують їх. Вважалося, що кілька десятків таких груп, що отримали пріоритетний доступ до якісних ресурсів, звільнених від бюрократичного контролю і одночасно користуються всіма формами державного покровительства, стануть локомотивами, які втягнутий СРСР у XXI століття.
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Факторна модель Дюпона. Реферат.
  Розмір: 3 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Факторний аналіз прибутку, планування прибутку. Реферат.
  На противагу йому внутрішній фінансовий аналіз необхідний і проводиться в інтересах самого підприємства. На його основі здійснюється контроль за діяльністю підприємства, причому не тільки за фінансовою діяльністю, а й за організаційної, і намічаються подальші шляхи розвитку виробництва. Основою такого аналізу служать фінансові документи (звіти) самого підприємства, це бухгалтерський баланс в розширеній формі, всілякі фінансові звіти, не тільки на певну дату (місяць, рік), а й поточні, що дозволяє мати більш точну характеристику справ і стійкості підприємства. Головний напрямок внутрішнього фінансового аналізу - аналіз ефективності авансування капіталу, взаємозв'язку витрат, обороту і прибутку, використання позикового капіталу, власних коштів. Інакше кажучи, вивчаються всі аспекти господарської діяльності підприємства. Часто певні сфери такого аналізу можуть бути комерційною таємницею.
  Однак самі по собі показники не дають повного уявлення про стан бізнесу. Важливі їх взаємозв'язку з іншими показниками або їх зміни протягом будь-якого періоду. Механізм фінансового аналізу спрямований на виявлення цих зв'язків і змін. У зв'язку з цим методика фінансової звітності включає горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, трендовий аналіз, метод фінансових коефіцієнтів, порівняльний аналіз, факторний аналіз.
  Обгрунтувати параметри такої стійкості дозволяє фінансовий аналіз. Однак такий аналіз не тільки дає можливість судити про становище підприємства на даний момент, але і служить основою, необхідною передумовою вироблення стратегічних рішень, що визначають перспективи розвитку фірми.
  Розмір: 53 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Фактори зовнішнього оточення фірми і їх облік (Теорія + практика на прикладі СЛДК). Реферат.
  Найважливішим поняттям в менеджменті є організація. Будь-яка організація знаходиться і функціонує в середовищі. Кожна дія всіх без винятку організацій можливо тільки в тому випадку якщо, середовище допускає його здійснення. Внутрішня середовище є джерелом її життєвої сили. Вона містить в собі потенціал, необхідний для функціонування організації, але в цей же час може бути джерелом проблем і навіть її загибелі. Зовнішнє середовище є джерелом, що організацію ресурсами. Організація знаходиться в стані постійного обміну з зовнішнім середовищем, забезпечуючи тим самим собі можливість виживання. Природно, ці моменти повинні бути предметом постійної уваги з боку менеджера. Тому основним завданням даної курсової роботи буде розгляд елементів внутрішнього і зовнішнього середовища організації, що знаходяться в постійній взаємодії. А також оцінка та аналіз цих факторів за допомогою різних методів.
  Як уже підкреслювалося, на організацію впливають численні фактори зовнішнього середовища. У другому розділі будуть розкриті основні фактори середовища прямого і непрямого впливу та міжнародного оточення. Так само як і елементи внутрішнього середовища, зовнішні фактори тісно взаємопов'язані і мають низку характеристик, які будуть розкриті в цьому розділі.
  В останньому розділі буде розібраний такий найважливіший елемент стратегічного планування як аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища. Аналіз середовища потрібен для визначення стратегії поведінки підприємства і проведення цієї стратегії в життя. Таким чином, метою даної роботи є вивчення зовнішнього оточення і внутрішнього середовища організації для більш ефективного прийняття управлінських рішень, необхідних для успішної діяльності компанії.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Фактори і шляхи підвищення продуктивності праці. Реферат.
  Продуктивність праці - основний показник економічної ефективності виробництва галузі, пароплавства (як виробничого об'єднання) і кожного підприємства. Виявлення резервів і шляхів підвищення продуктивності праці має спиратися на комплексний техніко-економічний аналіз роботи підприємства. Аналіз продуктивності праці дозволяє визначити ефективність використання підприємством трудових ресурсів і робочого часу.
  Взаємодія факторів і резервів полягає в тому, що якщо фактори являють собою рушійні сили, або причини зміни її рівня, то використання резервів - це безпосередньо процес реалізації дії тих чи інших факторів. Ступінь використання резервів визначає рівень продуктивності праці на даному підприємстві
  При плануванні продуктивності праці за техніко-економічними факторами в умовах розвитку ринкових відносин важливо знати, які чинники впливають на підвищення продуктивності праці, які з них гальмують його, які є шляхи і ресурси зростання.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 252 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 2471 2481 2491 2501 2511 2521 2531 2541 2551 2561

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка