ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 253 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Фактори і резерви зростання продуктивності праці. Реферат.
  Рішення різноманітних проблем прискорення соціально-економічного розвитку країни висунуло на перший план забезпечення стійких темпів зростання продуктивності праці. Це викликало необхідність поглибленого дослідження процесу формування витрат і результатів праці, розробки комплексу найважливіших практичних рекомендацій щодо підвищення продуктивності праці, розгляду всіх факторів її зростання.
  Серед обставин, що впливають на рівень продуктивності праці, можна виділити фактори та умови. Під факторами розуміються головні рушійні причини, що викликають ту чи іншу динаміку продуктивності праці. Інша функціональне призначення має поняття «умови». Це обстановка, в якій відбувається процес руху продуктивності праці. Між факторами і умовами мається органічний зв'язок: фактор як рушійна сила завжди діє в якихось конкретних умовах. Наприклад, автоматизація виробництва виступає потужним фактором зростання продуктивності праці, а структура виробництва служить умовою, при якому відбувається автоматизація виробництва.
  Завдання виявлення резервів зростання продуктивності праці полягає в максимальному використанні всіх можливостей економії витрат праці як живого, так і матеріалізованої. Тому резерви, будучи обумовлені всією сукупністю відповідних груп чинників зростання продуктивності праці, також можуть бути розділені на дві великі групи:
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Фактори і форми впливу на потенційного споживача. Реферат.
  Дана робота присвячена темі «Фактори і форми впливу на потенційного споживача». Перша глава розкриває теоретичні аспекти основних форм і чинників впливу, що застосовуються різними фірмами для збільшення числа своїх покупців, а саме:
  Розмір: 43 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Фактори виробництва. Реферат.
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Фактори зростання продуктивності праці. Реферат.
  4) фактори, що безпосередньо визначають рівень продуктивності праці на підприємстві: механізація і автоматизація виробничих процесів, поліпшення якості праці, ліквідація простоїв, усунення браку, вдосконалення управл5) ення та організації праці та ін
  Особливе місце серед чинників зростання продуктивності праці займають освіта та професійна підготовка. Інвестиції в людський капітал - важливий засіб підвищення продуктивності праці. Найважливішим показником якості робочої сили є рівень освіти. У попередніх розділах вже розглянута ця залежність.
  Вироблення - це кількість продукції, виробленої в одиницю робочого часу або приходиться на одного середньострокового працівника в рік (квартал, місяць). Це пряма величина продуктивності праці: вона збільшується при підвищенні продуктивності праці і зменшується при її зниженні.
  Розмір: 23 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Фактори зростання цін, їх вплив на дохід і реальне споживання громадян. Реферат.
  Такі фактори підвищення цін - вплив яких не відчутно, воно не несе практично не якого впливу і є замінним (без чого можна обійтися), при якому реальне споживання практично не знижується і не має тенденцію до подальшого зниження .
  Щоб успішно продати товар, потрібно тим або іншим способом зацікавити потенційного покупця і пробудити його купити даний товар. Для виникнення бажання придбати якийсь товар необхідно, щоб останній (продавець) міг задовольнити ту чи іншу людську потребу (або здатність її задовольняти). Потреба, забезпечена купівельною спроможністю, дає покупцеві можливість придбати той чи інший товар у продавця.
  При зниженні виробництва або при різкому зниженні виробництва товарів, виникає нестача продовольства, що призводить до дефіциту і, отже, державі доводитися закуповувати продукцію зарубіжжям. Це призводить до збільшення цін без зростання доходів населення, тоді у «середніх» верств населення і тим більше у «бідних» груп населення знижується реальне споживання товарів (продовольства), що в гіршому випадку може привести до зубожіння даних груп населення і «голоду».
  Розмір: 41 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Фактори, що впливають на економічну політику держави. Реферат.
  Під терміном політичної економії є зважаючи дослідження політичних факторів, що впливають на економічну політику держави. Іншими словами, політична економія досліджує фактори, які впливають на дії держави в області виробництва, розподілу, обміну, споживання, накопичення, експорту, імпорту економічного продукту в країні.
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Фальшивомонетничество в Росії. Реферат.
  Смертна кара за фальшивомонетництво застосовувалося задовго до створення Соборної Уложення 1649 р. Найбільше раннє, що дійшло до нас, згадка про розправу над фальшивомонетниками відноситься до 1533 Засудженим заливали в горло розплавлений метал як кари за злочин . Злочинців не завжди вбивали. За царя Михайла Федоровича підробка грошей каралася "торгової стратою", інакше кажучи конфіскацією майна. У Соборному Уложенні 1649 р. в п'ятому розділі "Про грошові майстрів, які учнут робити злодійські гроші" передбачалися два види покарання. Злочином вважалося як виготовлення фальшивих монет, так і псування дорогоцінного металу різноманітними домішками. Це пояснювалося тим, що державна скарбниця від псування монет і фальшивомонетництва терпіла непоправні збитки.
  Фальшівомонетчество зародилося слідом за карбуванням грошей з дорогоцінних металів. Вперше такі гроші з'явилися в 670 році до нової ери в малоазійському державі Лідія. Там же зародилося і фальшивомонетчество, яке одночасно з карбуванням монет широке поширення набуло у всьому світі.
  У той час "злодійськими грошима" вважалися не тільки вкрадені, а й фальшиві і отримані в результаті незаконних торгових операцій. Держава, в період проведення грошової реформи, передбачало замінити повноцінну срібну монету її мідним замінником з номінальною вартістю в європейській частині Росії. Це було потрібно для одержання відсутніх коштів у казну.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Фальшівомонетчество в Російській Імперії. Реферат.
  Фальшівомонетчество зародилося слідом за карбуванням грошей з дорогоцінних металів. Вперше такі гроші з'явилися в 670 році до нової ери в малоазійському державі Лідія. Там же зародилося і фальшивомонетчество, яке одночасно з карбуванням монет широке поширення набуло у всьому світі.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Феномен російського менеджменту в особі Володимира Довганя і його компанії "Довгань". Реферат.
  Батьки-засновники компанії «Соні» витратили на розробку назви своєї фірми цілих три місяці. І, гадаю, ні хвилини з цього часу не пішла даремно. Фірмі Володимира Довганя на обдумування назви теж знадобився пристойний термін - майже три тижні. Всім співробітникам ввечері давалося завдання: придумати до ранку хоча б десять нових варіантів. Через день ще десять. І так до переможного кінця. Наради ці відбувалися на кухні Довганя площею в шість квадратних метрів. Відсутність офісу на той момент нікого особливо не бентежило. На цій-то кухні в голові у Довганя і спливло одного разу малозрозуміле слово «дока» ... Почали розбиратися. Російське слово, старовинне, по Далю означає «майстер», «мастак», «мастак». Зійшлися на тому, що це саме те, що потрібно, і зареєстрували у виконкомі мале підприємство «Дока». У компанії «Дока» на той момент (1990 р.) було п'ять чоловік - майбутнє ядро ??великого і згуртованого колективу.
  Стати відомими у своєму рідному місті (Тольятті) фірмі вдалося буквально в одну мить. Насамперед, вони вивісили першу в місті зовнішню рекламу. Це обійшлося в 200 рублів. Ще розфарбували в цілях реклами три тролейбуси. І, несподівано, ця саморобна рекламна кампанія дала абсолютно парадоксальний результат. П'ять-шість молодих хлопців, без грошей і досвіду, заявили про себе всьому місту. Вони були у всіх на слуху, від них очікували чогось надзвичайного, сміливого, революційного.
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Фізіократи в Росії (Економічні погляди М.В. Ломоносова і А.Н. Радищева). Реферат.
  Важливе місце в історії російської економічної думки займають економічні погляди великого російського вченого Михайла Васильовича Ломоносова (1711-1765), викладені ним у різних творах. Про інтерес М.В.Ломоносова до історії економічних вчень та його ідеям говорять численні факти і діяння. Так, за його дорученням у 1752г. з рукописи І.Т.Посошкова «Книга про злиднях і багатство» була знята копія. Ломоносов переклав не російська мова трактат І.Х.Нейденгбурга «Лифляндский сільський господар», в якому викладені методи і способи збільшення доходів сільського господарства. Ломоносов був прихильником видання в Росії економічної газети, де б публікувалася інформація про вітчизняне виробництво, торгівлі, сільському господарстві, стан врожаю і т.д. Припускав Ломоносов і складання «Економічного лексикону російських продуктів», що представляє собою довідник про райони виробництва товарів, їх кількісну і якісну характеристики, перевезеннях цінах та ін
  А.Н.Радищев виступав серйозним дослідником власне ціни товару як економічної категорії, яку він розчленовував на дві частини: «справжню ціну» і «приростає ціну». «Справжня ціна» відображає те, що товар «стоїть його виробнику або продавателю і покупцеві, або тому, хто його тимчасово має у своїх руках». В її основі, вважає він, лежить «завдаток», призначений на «твір» речі: хлібороб повинен мати робочий худобу, знаряддя, насіння та інше; промисловець будує підприємство, повинен мати необхідні припаси; власник заїжджого двору також має свої витрати, необхідні для проїжджаючих, і т. п. Таким чином, всі учасники руху товару повинні мати певні витрати, які повинні бути відшкодовані, проте «справжня ціна» нікому в «зиск бути не може».
  Розмір: 53 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 253 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 2481 2491 2501 2511 2521 2531 2541 2551 2561 2571

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка