ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 255 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Фінансова стійкість підприємства в умовах ринку. Реферат.
  У ході виконання дипломної роботи «Фінансова стійкість підприємства в умовах ринку» на базі ТОО «Ульба-Будсервіс» були виявлені, так звані «вузькі місця», найбільш проблемні зони, які зазвичай є ключем для інтенсифікації роботи підприємства. Протягом аналізованого періоду 1999-2001 рр.. спостерігалося зниження доходів підприємства. Незважаючи на збільшення прибутку в 2000 р. по порівняння з 1999 р. на 35738,89 тис. тенге, в 2001 р. порівняно з 2001 р. спостерігається її зниження на 10072,16 тис. тенге, не дивлячись на збільшення обсягу виконаних робіт в 2001 р. в порівнянні з 2000 на 130280,8 тис. тенге.
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Фінансові контроль. Реферат.
  Економічна політика держави здійснюється за допомогою фінансово-кредитних важелів. Один з найбільш важливих важелів управління фінансової системи є фінансовий контроль. На сучасному етапі фінансовий контроль зазнає серйозних змін. Це пов'язано з принципово новим характером товарно-грошових відносин в Україні, появою різноманітних форм власності і нового для фінансового ринку країни.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Фінансово-правова санкція. Реферат.
  Під адміністративною відповідальністю як виду юридичної відповідальності слід розуміти застосування у встановленому процесуальному порядку уповноваженими на те органами і посадовими особами до правопорушників заходів адміністративного впливу, сформульованих в каральних (штрафних) та відновлювальних санкції адміністративно-правових норм, містить державне і суспільний осуд (осуд) як особи винного у вчиненні адміністративного проступку, так і вчиненого ним діяння, і що виражається в негативних наслідках особистісного, майнового, організаційного характеру, які порушник зобов'язаний зазнавати.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Фінансове законодавство (Шпаргалка). Реферат.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Фінансове забезпечення та організація проведення конкурсу "Міс-Орел". Реферат.
  Теоретична і практична значущість дослідження полягає в тому, що відображені в проекті результати використані як посібник у викладанні предмету «Проектування та фінансове забезпечення КДП» в ОГИИК, а також для подальшого розвитку та шоу-бізнесу в Орловської області. Фінансові результати можуть з'явитися стимулом для цього розвитку.
  Однією з особливостей сучасного життя є колосально збільшується в останні роки потік найрізноманітнішої інформації. Це майже десяток телевізійних каналів, що працюють практично цілодобово, це і обвальний потік книжкової продукції, це і різні чисто інформаційні та розважальні програми. Реальністю життя стали суперсучасні комп'ютерні технології, глобальні мережі типу Інтернет, що дозволяють в лічені хвилини знайти і використовувати практично будь-яку інформацію на будь-якій мові. При цьому рівень програм і передач охоплює діапазон від найвищих вершин і шедеврів культури до самої низькопробної порнографії.
  Підготовка конкурсної програми вимагає значного часу, за великого обсягу роботи. Тим більше, якщо конкурсна програма проводиться на міському рівні, необхідно продумати всі етапи проведення, починаючи з сценарію і, кінчаючи рекламою, забезпечити прибутковість, достатній грошовий збір, інтерес до заходу, аудиторію. При цьому ціни на квитки повинні бути доступні для відвідувачів з середнім достатком. Організація проведення заходу покладається на продюсера (менеджера) програми.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Фірма - організація діяльності. Менеджмент. Реферат.
  Час, в який ми живемо, - епоха змін. Наше суспільство здійснює винятково важку, багато в чому суперечливу, але історично неминучу і необхідну перебудову. У соціально-політичному житті це перехід від тоталітаризму до демократії, в економіці - від адміністративно-командної системи до ринку, у житті окремої людини - перетворення її з "гвинтика" у самосто-ятельное суб'єкта господарської діяльності. Такі зміни в суспільстві, економіці, у всьому нашому життєвому укладі складні тим, що вони вимагають зміни нас самих. Подібну ситуацію, американці звиклі до різких поворотів долі, до конкуренції, визначають словом "виклик" (challenge). За їх поняттю, кожен виклик таїть у собі для особистості, організації, країни, як можливості, так і погрози. Щоб справитися з цим безпрецедентним у житті нинішніх поколінь викликом, нам, крім всього іншого, потрібно опановувати новим знанням, навчитися користуватися ним на практиці. Важлива частина цього знання, як показує світовий досвід, - збагнення науки і мистецтва менеджменту. З легкої руки американців це англійське слово стало відомо сьогодні практично кожній освіченій людині.
  З кожним роком керівництву доводиться враховувати все більшу кількість факторів зовнішнього середовища, які беруть воістину глобальний характер. Щоб досягти успіху, фірмам доводиться конкурувати на іноземних ринках і протистояти конкуренції іноземних компаній у себе на батьківщині. Це вимагає розуміння цілої нової галузі юриспруденції, усвідомлення нових культурних цінностей. Наприклад на японський ринок проникли і успішно діють там лише дуже небагато американські компанії такі як "Кока-Кола" і "МакДоналдс". Але ж на американському ринку електроніки і автомобілів успішно діє велика кількість японських фірм.
  У спрощеному розумінні, менеджмент - це вміння досягати поставлених цілей, використовувати працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей. Менеджмент - по-російськи "управління" - функція, вид діяльності по керівництву людьми в найрізноманітніших організаціях. Менеджмент - це також область людського знання, що допомагає здійснити цю функцію. Нарешті, менеджмент як збірне від менеджерів - це певна категорія людей, соціальний шар тих, хто здійсню - ществляет роботу з управління. Значимість мен e джмента була особливо ясно усвідомлена в тридцяті роки. Вже тоді стало очевидним, що діяльність ця перетворилася в професію, область знань - у самостійну дисципліну, а соціальний шар - у дуже впливову суспільну силу. Зростаюча роль цієї суспільної сили змусила заговорити про "революцію менеджерів", коли виявилося, що існують корпорації-гіганти, що володіють величезним економічним, виробничим, науково-технічним потенціалом, порівнянним за потужністю з цілими державами. Найбільші корпорації, банки складають стрижень економічної і політичної сили великих націй.
  Розмір: 56 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Фірма в ринкових умовах. Реферат.
  Значення аналізу фінансово-економічного стану фірми важко переоцінити, оскільки саме він є тією базою, на якій будується розробка фінансової політики підприємства. Аналіз спирається на показники квартальної та річної бухгалтерської звітності. Попередній аналіз здійснюється перед складанням бухгалтерської та фінансової звітності, коли ще є можливість змінити ряд статей балансу, а також для складання пояснювальної записки до річного звіту. На основі даних підсумкового аналізу фінансово - економічного стану здійснюється вироблення майже всіх напрямків фінансової політики підприємства, і від того, наскільки якісно він проведений, залежить ефективність прийнятих управлінських рішень. Якість самого фінансового аналізу залежить від застосовуваної методики, вірогідності даних бухгалтерської звітності, а також від компетентності особи, що приймає управлінське рішення в області фінансової політики.
  Якщо ж підприємству доводиться щодня дбати про своє виживання, напруженість роботи всіх - від прибиральниці до директора - набагато вище, але разом з тим вище і дохід. В даний час актуальність наведеного порівняння, бути може, не така висока, як у попередні, перші роки переходу до ринку. Однак зараз, тим не менш, можна проводити розходження між підприємствами, які повністю "поринули" в ринок (або були створені вже в ринкових умовах) і підприємствами, які багато в чому зберігають колишні "госплановские" традиції роботи (в гіршому їх розумінні). Мається на увазі те, що, незважаючи на загальний перехід Росії до умов ринкової економіки, багато підприємств ще тільки на початку структурної перебудови своєї діяльності, а багато хто ще користуються бюджетними асигнуваннями, як правило, безоплатними, і тому розхолоджує керівників і працівників. Далі мова піде тільки про тих підприємствах, які повністю орієнтовані на ринкові умови господарювання, тобто про тих, хто готовий до жорсткої і впертій боротьбі за виживання і прибуток.
  Перша глава розглядає економічні умови господарювання. Друга - показує загальну стратегію фірми в умовах ринку. Третя глава зачіпає фінансово-економічний аналіз діяльності фірми. У четвертому розділі оцінюється фінансовий результат діяльності фірми. Остання, п'ята глава присвячена рентабельності та іншим показникам діяльності фірми.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Фірма в системі ринкових відносин. Теорія фірми. Реферат.
  Тема моєї курсової роботи "Фірма в системі ринкових відносин. Теорія фірми" обрана на підставі того, що всебічно розвиненій сучасному бухгалтеру необхідно знати і розуміти поведінку фірми на ринку, так як ці знання допоможуть йому в подальшій роботу на підприємстві.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Фірма і суспільство. Реферат.
  Так як будь-яка фірма при своїй роботі керується правилами особистої вигоди (тобто робота фірми спрямована в основному на отримання прибутку), то відповідно завданням фірми стає правильно організувати процес виробництва продукту або послуг, і вигідного збуту цієї продукції. Розглянемо окремо, яким чином суспільство бере участь у процесі виробництва фірми, і яким чином суспільство бере участь у процесі споживання продукту фірми. Так само розглянемо дії менеджера фірми для збільшення прибутків фірми.
  Під фірмою розуміється будь організаційно-господарська одиниця, що здійснює підприємницьку діяльність у сфері промисловості, торгівлі, будівництва, транспорту, яка переслідує комерційні цілі і користується правами юридичної особи. Для позначення фірми в менеджменті часто використовується термін «організація».
  Розмір: 23 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Фірма як суб'єкт ринкової економіки. Реферат.
  У Росії інтенсивно йде процес формування ринкових відносин. Найкращому їх розвитку сприяє підприємницька діяльність. Ринкова економіка не можлива без фігури підприємця - вільного і діяльної людини, господаря і знавця своєї справи, вмілого організатора і керівника. Фірма є головною ланкою ринкової економіки, тому що тільки за допомогою фірм відбувається інтенсивне функціонування і розвиток ринкових відносин.
  Так як фірма є опорою підприємництва і продуктом ринкової економіки, то її необхідно вивчати з усіх боків. Адже поведінка фірми на ринку має велике значення не тільки для підприємця і співробітників фірми, але і для інших груп суб'єктів: домашніх господарств, держави та іноземців. Вивчення поведінки фірм є необхідною умовою вироблення економічними агентами адекватних рішень як на мікро-, так і на макрорівні. А сукупність фірм визначає ефективність національної, регіональної та світової економіки в цілому. Фірма завжди стоїть в центрі ринкової економіки, та її функціонування безпосередньо позначається на ринкових відносинах.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 255 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 2501 2511 2521 2531 2541 2551 2561 2571 2581 2591

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка