ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 261 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Франчайзинг. Реферат.
  Франчайзинг може бути розділений на дві категорії. Перша відома як організація розподілу продукту. Прикладом франчайзингу цієї категорії може служити виробництво і розповсюдження прохолодних напоїв, готових до вживання харчових продуктів, а також продаж автомобілів. Друга відома як форма підприємництва.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Франчайзинг. Реферат.
  Якщо ви читаєте цю брошуру, то ви, напевно, вже щось чули про франчайзинг і думаєте, як підступитися до нього. Ця стаття не буде розповідати вам про те, що таке франчайзинг і як він працює, ця стаття розповість вам про шість кроків, які необхідно пройти, перед тим, як ви прийміть рішення про інвестиції.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Опції держави в економіці. Реферат.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Опції грошей, антиінфляційна політика держави. Реферат.
  Питання про функції грошей є одним з найбільш дискусійних у теорії грошей. Розбіжності стосуються не тільки трактування окремих функцій, а й їх кількості. Дискусії ведуться як між представниками різних теоретичних шкіл, так і всередині кожної з них. Так, більшість представників марксистської теорії грошей визнає п'ять їх функцій, проте, вони мають різні погляди щодо суті кожної з них. Більшість представників немарксистських теорій визнають лише три функції й абстрагуються від решти.
  Справді, якщо визнавати, що всі сучасні форми грошей є носіями мінової вартості, то можна визначити і реальну схему виконання такими грошима функції міри вартості. Всі звичайні товари, надходячи до сфери обміну, шукають собі грошовий еквівалент, який представлений готовністю суб'єктів ринку купити відповідні товари. У зіткненні сторін - бажання продати і готовність купити - визначається в кінцевому підсумку мінова вартість товару і сума грошей, за якою товар оцінюється на ринку і яка задовольняє обох суб'єктів операції. До цього зводиться економічний зміст вираження вартості за допомогою грошей в сучасних умовах.
  Антиінфляційна політика більшості країн з розвиненою ринковою економікою проводиться за кількома напрямками - дефляційна політика (врегулювання попиту) і політика доходів. Слід зазначити, що антиінфляційна політика може проводитися по обох напрямках одночасно.
  Розмір: 55 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Опції заробітної плати та їх прояв в умовах ринкової економіки. Реферат.
  Розмір: 12 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Функції та види цін. Реферат.
  У комерційній практиці існує безліч видів цін. Це обумовлено особливостями відносин продавця і покупця. Для вартісної оцінки результатів угод і витрат використовують різні види цін. Незважаючи на безліч цін, що діють на ринку, всі вони пов'язані між собою. І якщо вноситься зміна в рівень однієї ціни, то ця зміна впливає на рівень інших цін. Залежно від того, яка буде ознака узятий для класифікації, всі види цін поділяються на різні групи:
  Розмір: 26 КБ | Читати реферат | Скачати реферат

 7. Функції та роль банків в економіці. Реферат.
  Банки виконують різноманітні функції і вступають у складні взаємини між собою та іншими суб'єктами господарського життя. У цих взаєминах проявляється роль, яку банки виконують в економіці. Які ж основні функції і роль банків в економіці? Перш ніж відповісти на це питання необхідно усвідомити сутність банків.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Функції та роль держави в ринковій економіці. Реферат.
  Проблема державного втручання в економіку є, на мою думку, основною для будь-якої держави, незалежно від того, ринкова це економіка або ж розподільна. Необхідність виконання державою певних функцій у сфері економіки не заперечує ніхто. Однак, з питань: в яких пропорціях повинно поєднуватися державне і ринкове регулювання, і які межі і напрями державного втручання, існує досить широкий спектр теоретичних поглядів і відповідних їм практичних підходів - від повного державного монополізму в управлінні національним господарством, до крайнього економічного лібералізму, коли стверджується, що ефективною може бути лише економіка в умовах нічим не обмеженого приватного підприємництва. Між цими крайніми варіантами є ряд проміжних, наприклад китайський варіант поєднання ринкових і державних регуляторів, так зване соціально орієнтоване ринкове господарство ФРН і Австрії, шведська модель змішаної економіки і т.д.
  Донині ніхто не оспорює необхідність цих функцій, крім того, до них додалися і нові. Але що особливо показово, центральні органи втручаються сьогодні навіть в процес ціноутворення. Звичайно, в умовах ринкової економіки вони не встановлюють прямо цін на окремі товари, як при центральному плануванні. Але, регулюючи, скажімо, відсоток, що стягується банками за кредит, вони можуть прискорювати або сповільнювати загальний темп зростання цін. Питається, навіщо держава бере на себе такі економічні функції, які в теорії «ідеально» повинен вирішувати ринок? Реальний ринок далекий від абстрактної моделі досконалої конкуренції, а значить, і від самого досконалості. Тому держава вимушено втручатися.
  У плановій економіці держава відіграє вирішальну роль у визначенні всіх економічних пропорцій. При побудові системи державного регулювання економіки тут панує принцип «максимальної можливості»: всі економічні процеси, які в принципі піддаються централізованого регулювання, повинні управлятися центральними органами. Загальним для всіх країн з плановою економікою є те, що система державного управління постає як основний регулятор господарських пропорцій, тоді як у країнах з ринковою економікою воно завжди виконує допоміжні функції.
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Функції та роль кредиту в сучасній ринковій економіці. Реферат.
  Роль кредиту в ринковій економіці важко переоцінити. Кредит забезпечує трансформацію грошового капіталу в позичковий і виражає відносини між кредиторами і позичальниками. За його допомогою вільні грошові капітали і доходи підприємств, особистого сектора і держави акумулюються, перетворюються на позичковий капітал, який передається за плату в тимчасове користування.
  Кредит відноситься до числа найважливіших категорій економічної науки. Його вивченню присвячені твори класиків марксизму, багато чисельні роботи радянських і зарубіжних економістів. Однак ця тема актуальна, оскільки кредитні відносини в сучасних умовах досягли найбільшого розвитку. "В даний час мова вже йде не про постійне збільшення обсягів грошових капіталів, наданих у позичку, але і про розширення суб'єктів кредитних відносин, а також зростаючому різноманітті самих операцій".
  Таким чином, відсоток виступає як еквівалент споживної вартості кредиту. Тому, проявляючись як економічне відношення, що виникає на базі кредиту, позиковий відсоток являє собою своєрідну ціну позики, що гарантує раціональне використання позиченої вартості і збереження маси кредитних ресурсів. Позичковий відсоток виконує функції стимулюючу і гарантії з зберігання позичає вартості, тобто повернення кредитору кредитних коштів у повному розмірі.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Функції та зміст систем регламентованого обслуговування робочих місць. Реферат.
  У сучасних умовах, коли всі учасники і ланки підприємства тісно пов'язані і від організації праці на будь-якому з них залежить загальний ритм роботи, результати праці всього виробництва (ліній, цеху), особливу важливість набувають питання організації обслуговування робочих місць. Недооцінка цих питань призвела до того, що в даний час обслуговування основних робітників, як правило, здійснюється не за заздалегідь розробленими графіками, а лише при необхідності. При такому порядку нормальних хід виробничого процесу найчастіше порушується, спостерігаються великі втрати часу основних робітників, значно знижується ефективність використання обладнання.
  Система обслуговування може бути централізованою, коли всі функції обслуговування РМ здійснюються силами допоміжних служб, допоміжних цехів, децентралізованою, коли обслуговування виконується повністю самим робітникам, а також змішаної, коли централізовано виконується частина функцій обслуговування.
  В умовах ринкових відносин для більшості російських підприємств головною умовою виживання стає підвищення конкурентоспроможності продукції. Важливу роль тут відіграє зменшення собівартості продукції, чому і сприяє, зокрема, наукова організація праці.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 261 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 2561 2571 2581 2591 2601 2611 2621 2631 2641 2651

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка