ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 27 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Договір на надання аудиторських послуг. Реферат.
  Укладаючи договір на надання аудиторських послуг, економічний суб'єкт, замовник і аудитор, виконай-тель, прагнуть до досягнення певних правових по-наслідків. Виходячи з вимог закону, сторони повинні виявити свою волю в простій письмовій формі. Письмен-ная форма дозволяє найбільш точно і повно закріпити во-лю суб'єктів договору. Надзвичайно важливо замовнику уз-нать про ділову репутацію аудиторської фірми, про ціни, за які вона надає, продає свої послуги. Замовнику сле-дует самому спочатку визначитися про об'єкт і перед-мете аудиторського дослідження, отримати у аудиторської фірми відомості про характер перевірки, її призначення і це-чи. Важливо заздалегідь опрацювати і чітко сформулювати письмово істотні умови договору, відносячи-щиеся до предмета аудиторської перевірки, прав і зобов'язаний-ності сторін, порядку розрахунків, конфіденційності та майнової відповідальності, підстав припинення договору.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Договір оптової купівлі-продажу. Реферат.
  Сторонами договору купівлі - продажу можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи. Разом з тим ЦК передбачає такі договори купівлі - продажу, в яких або двома сторонами, або однієї зі сторін є лише суб'єкти підприємницької діяльності.
  Розмір: 20 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Договір поставки в підприємницькій діяльності. Реферат.
  Договір поставки - один з найбільш поширених видів зобов'язань, які у підприємництво. Договір поставки охоплює практично весь товарообіг в господарській діяльності підприємців. Укладення цього договору дуже зручно як для підприємств (юридичних осіб) так і для індивідуальних підприємців.
  Договором поставки ст.506 ГК визнає такий договір купівлі - продажу, за яким продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати в обумовлений термін чи строки вироблені або купуються їм товари покупцю від використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім та іншим подібним використанням.
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Договір поставки. Реферат.
  АТВТ "Гулькевичский комбінат хлібопродуктів", іменоване надалі Постачальник, в особі директора Петрова Віктора Леонідовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку та ТОВ "Діоланд", іменоване надалі Покупець, в особі директора Тимошенко Валерія Олексійовича., що діє на підставі Статуту, з іншої сторони уклали даний договір:
  1.1 Постачальник зобов'язується поставити, а Покупець прийняти та оплатити товар згідно специфікацій. Специфікація є невід'ємною частиною договору при підписанні її обома сторонами. У специфікації вказується кількість, ціна, термін поставки товару. Умови специфікації, після її підписання обома сторонами, не змінюються.
  Розмір: 15 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Договір поставки. Реферат.
  У нашій нестійкою, економіці, що розвивається, у регулюванні відносин між комерційними структурами, основоположне значен-ня набуває господарський договір, зокрема договір поставки, оскільки саме даний договір - один з найбільш широко применяе-екпортувати в сфері підприємницької діяльності.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Договір факторингу. Реферат.
  Відносини, які з договору фінансування під відступлення грошової вимоги або, інакше, за договором факторингу, цікаві сучасним підприємцям в першу чергу тому, що цей вид гражОтношенія, які з договору фінансування під відступлення грошової вимоги або, інакше, за договором факторингу, цікаві сучасним підприємцям в першу чергу тому, що цей вид цивільно-правових договорів з прийняттям частині другій Цивільного кодексу РФ з'явився в російському цивільному законодавстві вперше, хоч і використовувався деякими російськими банками в їх фінансово-кредитної діяльності до цього. У світовій практиці договір факторингу застосовується давно і досить активно. Відносини, які з договору фінансування під відступлення грошової вимоги або, інакше, за договором факторингу, цікаві сучасним підприємцям в першу чергу тому, що цей вид цивільно-правових договорів з прийняттям частині другій Цивільного кодексу РФ з'явився в російському цивільному законодавстві вперше, хоч і використовувався деякими російськими банками в їх фінансово-кредитної діяльності до цього. У світовій практиці договір факторингу застосовується давно і досить активно. Самий передовий досвід зарубіжних країн, на думку сучасних правознавців, використали при складанні нового російського Цивільного кодекс і входить у нього. Договір факторингу охоплює досить широке коло різноманітних відносин. При цьому юридичну сутність зобов'язань за даним договором составляеОтношенія, які з договору фінансування під відступлення грошової вимоги або, інакше, за договором факторингу, цікаві сучасним підприємцям в першу чергу тому, що цей вид цивільно-правових договорів з прийняттям частині другій Цивільного кодексу РФ з'явився в російському цивільному законодавстві вперше, хоч і використовувався деякими російськими банками в їх фінансово-кредитної діяльності до цього. У світовій практиці договір факторингу застосовується давно і досить активно. Самий передовий досвід зарубіжних країн, на думку сучасних правознавців, використали при складанні нового російського Цивільного кодекс і входить у нього. Договір факторингу охоплює досить широке коло різноманітних відносин. При цьому юридичну сутність зобов'язань по даному договору становить відома зобов'язального права поступка грошової вимоги (цесія). Однак відносини факторингу, поєднують в собі елементи договорів позики та кредиту, а іноді договору возмездного надання фінансових послуг, мають набагато більш складний і багатогранний характер. У цьому на відносини з договору факторингу поширюються як приватні правила, встановлені главою 43 частини другої Цивільного кодексу РФ, так і загальні положення про відступлення вимоги, визначені у ст. 388-390 частини першої ДК, у частині, що не суперечить спеціальним розпорядженням про даному договорі і суті виникають на його основі зобов'язань. Так ноторінга поширюються як приватні правила, встановлені главою 43 частини другої Цивільного кодексу РФ, так і загальні положення про відступлення вимоги, визначені у ст. 388-390 частини першої ДК, у частині, що не суперечить спеціальним розпорядженням про даному договорі і суті виникають на його основі зобов'язань. Так норми, що стосуються форми поступки вимоги (див. ст.389 ЦК), зумовлюють форму договору факторингу. Тим часом аналіз змісту виникаючих між учасниками цесії та факторингу відносин не допускає можливості говорити про те, що зобов'язання з надання кредитно-фінансових послуг за договором факторингу являторінга поширюються як приватні правила, встановлені главою 43 частини другої Цивільного кодексу РФ, так і загальні положення про відступлення вимоги, визначені у ст. 388-390 частини першої ДК, у частині, що не суперечить спеціальним розпорядженням про даному договорі і суті виникають на його основі зобов'язань. Так норми, що стосуються форми поступки вимоги (див. ст.389 ЦК), зумовлюють форму договору факторингу. Тим часом аналіз змісту виникаючих між учасниками цесії та факторингу відносин не допускає можливості говорити про те, що зобов'язання з надання кредитно-фінансових послуг за договору факторингу є окремим випадком поступки вимоги.
  Розмір: 54 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Договір фінансової оренди-лізингу. Реферат.
  Конструкція лізингу (як і сам термін) прийшла до Європи, а потім поширилася по всьому світу з США. Оскільки цей термін іноземного походження, при його використанні виникає чимало труднощів. Термін "лізинг" походить від англійського дієслова "to lease", що означає "наймати", "брати в оренду". В англійській юридичній мові словом "leasing" позначається і традиційна здача майна в оренду, і власне лізинг як різновид оренди. Таким чином, один термін має два різних значення. Очевидно, що такий стан в праві небажано. Світове поширення набуло друге значення терміну "лізинг", що використовується для позначення певного виду договору майнового найму.
  Однак слід зазначити, що в законодавстві різних країн в якості істотних можуть визнаватися неоднакові умови, імперативно визначені в нормативних актах. Так, у Цивільному кодексі РФ (далі ГК РФ) по відношенню до істотних умов договору фінансової оренди діє імперативна норма лише в частині визначення умови про об'єкт договору, решта норми носять диспозитивний характер.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Договір фінансової оренди. Реферат.
  Поняття «договір фінансової оренди» розкрито в ст. 665 ГК РФ. За договором фінансової оренди (договору лізингу) орендодавець зобов'язується придбати у власність майно, вказане орендарем, у визначеного ним продавця і надати орендареві це майно за плату в тимчасове володіння і користування для підприємницьких цілей.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Документ система. Реферат.
  Діловодство сьогодні визначається стандартом як "галузь діяльності", забезпечує документування і організацію роботи з документами "(ГОСТ Р51141-98 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення.), Тобто весь процес від моменту створення документа й до його знищення або передачі на зберігання в архів.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Документальне оформлення та аналітичний облік надходження і вибуття основних засобів. Реферат.
  Невід'ємною умовою здійснення господарської діяльності є забезпечення підприємства, поряд з матеріальними та трудовими ресурсами, необхідними основними засобами - будинками, спорудами, обладнанням, транспортними та іншими засобами.
  У опису відповідальну особу комісії заповнює графу 10 про фактичну наявність об'єктів. При виявленні об'єктів, які не відображені в обліку, а також об'єктів, по яких відсутні дані, що характеризують їх, відповідальні особи комісії повинні включити в інвентаризаційний опис відсутні відома і технічні показники по цих об'єктах. За рішенням інвентаризаційної комісії ці об'єкти повинні бути оприбутковані. У цьому випадку їх первісну вартість визначають з урахуванням ринкових цін, а суму зносу визначають за станом об'єктів з обов'язковим оформленням відповідних актів.
  Бухгалтерський облік нині зазнає значних змін. Його вимоги все більше наближаються до міжнародних стандартів фінансової звітності, такі зміни відбуваються зі всіма розділами бухгалтерського обліку в т.ч. та бухгалтерського обліку основних засобів.
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 27 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 221 231 241 251 261 271 281 291 301 311

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка