ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 269 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Шпаргалка інформаційні системи в економіці. Реферат.
  Структури для аналізу систем: функціональні (компоненти, функції, завдання, процедури, зв'язку-інформаційні), технічні (пристрої, компоненти, комплекси, зв'язку-лінії і канали зв'язку), організаційні (колективи людей, окремі виконавці, зв'язку-інформаційні), програмні (програмні модулі та вироби, зв'язку-управлінські), інформаційні (у формі існування та подання інформації в системі, зв'язку-операції в системі), алгоритмічні (алгоритми, зв'язку-інформаційні), документальні (неподільні складові частини та документи, зв'язку-взаємодія, входження).
  (Функціональна повнота-властивість і.с. яке характеризує рівень автоматизації управлінських робіт, коефіцієнт ФП = автоматизовані показники / загальна кількість показників; своєчасність-властивість яке характеризує своєчасне управління та отримання інформації, коефіцієнт своєчасності КС = (автоматизовані показники мінус показники отримані з затримкою) / автоматизовані показники; функціональна надійність-властивість і.с. виконувати свої функції з обробки даних, адаптивна надійність-властивість і.с. виконувати свої функції при їх зміні і економічна ефективність-поліпшення економічних результатів в результаті впровадження інформаційної системи).
  3.Мета дисципліни - дати основні теоретичне положення створення інформаційних систем, ознайомитися з сучасними підходами, складом і змістом основних операцій створення інформаційних систем, методами управління процесом створення і.с. та побудови і.с.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Шпаргалка до іспиту з економіки виробництва для факультетів електричних спеціальностей. Реферат.
  Ек ділить на 2 обл макро-і мікроек. Макроек изуч економіч стан галузі або країни в цілому. Мікроек изуч деят окремих ек суб'єктів (підпр або фірм). У наст час сущ 2 сист господарювання - планове (централізоване) і ринкове. У умовах а Пл ек основ мета - випуск продукції певної номенклатури і асортименту виходячи з однорічного плану кіт випливає з 5-років. У умовах а Пл ек 1) пр-ия були заинтерес у випуску кач пр-ції т.к. небуло конкур і збут гарантир. 2) у пр-ия немає вибору постачальників 3) пр-ие не прагнула знижувати витрати пр-ва 4) виконання плану - важливий показник в ефек раб пр-ия 5) сист преміювання заснована на викон плану. Для ринкової ек характерно 1) многообра форм собств 2) вільне ценообр під впливом зрісся і предлож 3) повинна бути налагоджена сист податків і контр за дохід 4) конкур.
  Розмір: 26 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Шпаргалка з менеджменту (Перм). Реферат.
  Керівник не повинен бути «погоничем», а керівник веде за собою; погонич пологается на свою владу, а керівник на сприяння і допомогу тих, кого він веде, погонич застовляет жити своїх підлеглих у світі чутокздогадок, інтриг, а керівник тримає всіх в курсі справи, залучає до вирішення різних проблем.
  Розмір: 21 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Шпаргалка з економіки (11 клас). Реферат.
  1.2. Інфляція-це двосторонній процес. З одного боку зростання цін, з іншого знецінення грошей. Під інфляцією розуміють стійке підвищення загального рівня цін. Найбільші втрати несуть соціальні групи, що мають фіксовані доходи. Тобто дохід постійного розміру. Проте в цілому інфляція руйнівна для ринкової економіки. Інфляція знецінює багаторічні грошові заощадження всіх учасників економіки. Зупиняє підприємства з тривалим циклом виробництва, оскільки знецінюються виручка не може відшкодувати витрати. Невизначена ситуація знижує підприємницьку активність, оскільки інфляція не дозволяє розраховувати на перспективні ціни, а з ними і майбутній дохід.
  Держава визначає правила і втручається тільки в разі їх порушення, штрафуючи порушників. Головне полягає в тому, що держава всією своєю потужністю (поліція, суддя і т.д.) забезпечує захист прав власності і підкріплює виконання і контроль. Держава стежить за тим, що б в економіці не було монополії, або регулює їх діяльність, якщо монополія є природною (газ, електрика).
  Розмір: 36 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Шпаргалка. Реферат.
  Розмір: 55 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Шпаргалка. Реферат.
  Розмір: 28 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Шпаргалки до держіспиту за темою "Економічна теорія, фінанси і кредит". Реферат.
  Ек. теорія-наукова дисцип., до-раю вивчає систему госп. діяльності людей, принципів і законів її організації. Предмет ек. теор. вивчає, як люди і суспільство вибирають спосіб використання дефіцитних ресурсів, які можуть мати багатоцільові призначення, для того, щоб виробити різноманітні товари і розподілити їх для споживання різних індивідів чи груп суспільства. Методи ек. теорії включають метод науч. абстракції (1), аналіз і синтез (2), індукція і дедукція (3), єдність історич. і логічний. підходів (4), кач. і колич. аналіз (5), системний підхід (6). (1) Уявне відволікання від несуттєвих сторін, властивостей явищ і відшукання головного, найбільш суттєвого в них. В результаті абстрагується. виводяться економічні категорії (теоретичні вирази реальних сторін ек. - прибуток, ціна, товар, гроші, зарплата). (2) Аналіз - розчленування досліджуваного явища на складові елементи і детальне вивчення кожного з них окремо, з'ясування його місця і ролі всередині цілого. Синтез - метод, зворотний аналізу, з його допомогою відбувається з'єднання розчленованих і проаналізованих елементів, розкривається внутрішній зв'язок між елементами, з'ясовується взаємодію. (3) Індукція - рух від приватного до загального (накопичення, систематизація та узагальнення фактів з метою формулювання теорій, положень, принципів). Дедукція - рух від загального до приватного. Хоча інд. і дедук. являють собою протилежні способи дослідження ек., в процесі пізнання їх важко розділити. (4) Метод дозволяє не тільки з'ясувати походження системи та її елементів, але також обгрунтувати тенденції розвитку, його етапи. Ек. теор. повинна показати явище в розвитку, русі, тобто історично. Водночас вона розглядає ек. процеси, вільні від випадковостей історичного розвитку, тобто логічно. (5) Багато ек. процеси розвиваються на основі поступових колич. змін. Такі зміни можуть здійснюватися до певного рівня, званого мірою колич. змін. Коли подальші колич. зміни стають неможливими в рамках наявного якості, то вони передбачають зміну якісне. (6) Він передбачає розгляд досліджуваного об'єкта як сукупності елементів, взаємопов'язаних між собою. При цьому дана система може бути елементом системи вищого рівня. Системний підхід передбачає, що ек. явища досліджуються за складом і структурою, певною субординації, з виділенням причинно-наслідкових зв'язків.
  З урахуванням цих обставин можна говорити про термін "пр-во" у двох значеннях: як безпосередній процес створення благ в певний період; в значенні "громадського пр-ва", коли власне виробництво, розподіл, обмін і потребл. розглядаються як невід'ємні елементи в системі виробництва.
  Картель - об'єднання декількох підприємств однієї сфери виробництва, учасники якого зберігають власність на засоби виробництва і зроблений продукт, виробничу і комерційну самостійність. Синдикат це об'єднання ряду підприємств однієї галузі промисловості, учасники якого зберігають засоби на засоби виробництва, але втрачають власність на вироблений продукт, а значить, зберігають виробничу, але втрачають комерційну самостійність. Трест це об'єднання ряду підприємств однієї або декількох галузей промисловості, учасники якого втрачають власність на засоби в-ва і зроблений продукт, виробничу і комерційну самостійність, тобто об'єднують виробництво, збут, фінанси, управління, а на суму вкладеного капіталу власники окремих підприємств отримують акції тресту, які дають їм право брати участь в управлінні і привласнювати відповідну частину прибутку тресту. Багатогалузевий концерн це об'єднання десятків і навіть сотень підприємств різних галузей промисловості, транспорту, торгівлі, учасники якого втрачають власність на засоби виробництва і зроблений продукт, а головна фірма здійснює над іншими учасниками об'єднання фінансовий контроль.
  Розмір: 263 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Шпаргалки до іспиту. Реферат.
  В2. (Е теор. Та її пробл.) Е теор. орієнтир. на соц. цінності: Е своб. особистості, право на доходну. прив. і предприн. Оптім. мех-м регул. - Вічна пробл. Е, т.к. бескон. зрад. технологич. і соц. ум. пр-ва. В Е теор. сущ. 2 підходи: класичні. (Max еф. Суспіль. Пр-ва досяг. Шляхом надання. Кожн. Участ. Неогр. Е своб.), Социалистич. (Наобор.: жорстке підпорядкування., Контр. Зі стор. Заг-ва осущ. Держ.). Але сучас. заг. доказ. можл. регул. пробл. оптим. регул. Е в рамках смеш. сист., в кіт. абсол. Е самост. свавілля змінюється відносить., а жест. подчин. - Ориент. пов. держ. і поява. соц.-регул. рин. Е. (ринок сохр., Але приборкано).
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Шпаргалки по МСФО. Реферат.
  Порядок обліку запасів повинен відбуватися в системі обліку пос ^ актическое вартістю придбання. Основним питанням в обліку запасів є визначення величини витрат, що підлягають визнанню як актив і переносу на майбутні періоди до визнання відповідних доходів - згідно концепції співвіднесення витрат і доходів.
  Як правило, підготовка фінансових звітів відбувається на основі системи обліку за фактичною вартістю придбання без відображення наслідків змін цін. Інформація, необхідна у відповідність до МСФЗ 15, призначена для того, щоб користувачі фінансової звітності компанії змогли ознайомитися з тим, яким чином зміни цін впливають на результати її діяльності. Виконання вимог даного стандарту бажано, але не обов'язково. Отже, невідповідність вимогам стандарту не приведе до появи умовного висновку аудиторів.
  Розмір: 41 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Шпаргалки з предмету "Ревізія і контроль". Реферат.
  Проміжний акт складається для оформлення результатів ревізії небудь ділянки діяльності ревизуемого підприємства. Ці акти підписуються членами ревізійної групи, які брали участь у ревізії даної ділянки діяльності підприємства, і посадовими особами, які відповідають за цю ділянку роботи. Основний акт для оформлення всієї ревізії та служить підставою для прийняття рішення => повинні включати лише всебічно провер. і документально обгрунтуйте. факти. За кожн. фактом, отраж. в акті має бути чітко викладено його зміст з посиланням на порушення, не можна відображати факти, основ. на заяві отд. осіб і не підтверджені документально. Акт повинен бути представлений керівнику та головбуху на прочитання, ознайомлення. Розбіжності указ-ся в записці - додатку до акта.
  Розмір: 60 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 269 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 2641 2651 2661 2671 2681 2691 2701 2711 2721 2731

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка