ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 270 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Шпаргалки по статистиці. Реферат.
  2 .. Статистичне наблюденіе.Стат. спостереження-облік факторів, який характеризує суспільно-економічні явища і процеси. вним Будь-яке стат. спостереження починається з: 1) Постанови цілі і завдання; 2) Вибір Об'єкту спостереження (сукупність підлягає дослідженню); 3) Вибір Одиниці спостереження (частина об'єкта (сукупності) спостереження); 4) Визначення програми спостереження (перелік питань показників за якими буде проводиться спостереження) оформляється у вигляді бланків з інструкцією, яка роз'яснює сенс проведення роботи.). Існують 2 форми стат. спостереження: 1) Звітність: відомості надаються у вигляді формуляра регламентованого зразка завіреного підписом директора. (вона документально і юридично завірена); 2) Спеціально організоване обстеження. - (Перепис населення.). Види стат набл.: 1) Поточне-виробляється безупинно (конвеєр); 2) Періодичне - (перепис населення); 3) Одноразова-виробляється в разовому порядку.
  8. Показники варіації. Розмах варіаціі.Все ознаки, відмічені в статистиці, схильні до коливання. Найпростішим показником такої колеблімості будь-якої ознаки є розмах варіації. У загальному випадку він являє собою різницю між найбільшим і найменшим значенням ознаки. Розмах варіації залежить від двох значень ознаки, що в економіці означає неточність визначення. Середнє лінійне відхилення. Вимірником середнього лінійного відхилення вважається величина відхилень від середньої, узятих без урахування алгебраїчного знака. Обчислена таким чином величина середнього відхилення називається середнім лінійним відхиленням. У практиці слід мати на увазі, що величини лінійного відхилення різних варіаційних рядів можна порівняти лише в тому випадку, якщо ці ряди характеризуються приблизно однаковими середніми. А тому це буває в практиці не завжди, то для зіставлення колеблімості обчислюються відносні показники колеблімості, тобто відносять лінійні відхилення до арифметичної середньої. Використовуючи раніше прийняті позначення варьирующего ознаки, ваги і середньої, можна порядок розрахунку середнього лінійного відхилення записати у вигляді формули
  Розмір: 87 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Шпаргалки по статистиці. Реферат.
  . Темпи зростання можуть бути представлені у вигляді коефіцієнтів або у вигляді відсотків. Абсолютний приріст - різниця між двома рівнями ряду динаміки, має ту ж розмірність, що і рівні самого ряду динаміки. Абсолютні прирости можуть бути ланцюговими і базисними, залежно від способу вибору бази для порівняння:
  Графіки в статистиці мають не тільки ілюстративний значення, вони дозволяють отримати доп. знання про предмет дослідження, к-які в цифровому варіанті залишаються прихованими. Будь-яке стат. дослідження на основі якого методу в кінцевому підсумку доповнюється використанням графічного методу.
  Розмір: 19 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Шпаргалки по статистиці. Реферат.
  У наст. вр. з розвитком рин. відносин роль інформаційної бази зростає, т.к. слід постійно стежити за кон'юнктурою р-ка, усложняющимися зв'язками суб'єктів р-ка і потребами до вивчення впливу разл. Факторів на результати їх деят-ти, а також у прогнозуванні та узагальненні результатів дослідження як на мікро ур-ні (підприємств, фірм, галузей), так і на макро ур-ні (н / г в цілому).
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Шпаргалки з економічної теорії. Реферат.
  3-форма зв'язку між виробниками і споживачами, 4-це процес використання благ для удолетворенності потреб. Спільні риси виробництва: а) громадський характер (пр-во ведеться колективом людей організованих певним чином) б) процес виробництва являє собою взаємодії людини і природи в) пр-во здійснюється з використанням певних факторів. Фактори пр-ва - це економічні ресурси реально залучені в пр-во. Економ.ресурси-це засіб забезпечує пр-во. Фактори виробництва: 1) Праця ((робоча сила) отримання вигоди, підвищення кваліфікації)
  власністю-система відносин з приводу привласнення благ в соціально определеной формі. Категорії: 1) Відношення присвоєння (відчуження). 2) Відносини хозяйственого використання майна. 3) Відносини економічної реалізації собствености (одержання доходів). Форма власності: 1) приватна 2) колективна 3) муніципальна 4) госудрственной 5) федеральна 6) індивідуальна 7) змішана 8) суб'єктів федерації. Приватна соб.-якщо присвоєння ведеться в інтересах окремої особи. Колективна-якщо присвоєння ведеться в інтересах групи осіб. Громадсько-ведеться в інтересах суспільства в цілому.
  Маршал іследовать в роботі Принципи Економікс.Он: 1) Синтезував досягнення класической школи та теорії маржіналізма.2) Основний метод аналізу-метод часткової рівноваги. 3) Концепція ціноутворення (закон попиту, ціна попиту, ціна пропоз.) 4) Облік фактора часу при аналізі ціни. 5) Ідея про еластичність попиту та пропозиції.
  Розмір: 25 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Шпаргалки рослинництво. Реферат.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Шпаргалки. Реферат.
  Розмір: 43 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Шпаргалки. Реферат.
  Розмір: 36 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Шпаргалки. Реферат.
  Розмір: 37 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Шпаргалки. Реферат.
  Розмір: 71 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Шпаргалки. Реферат.
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 270 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 2651 2661 2671 2681 2691 2701 2711 2721 2731 2741

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка