ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 275 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Екологія та бізнес. Реферат.
  Інтенсивне освоєння Західно-Сибірського нафтогазового комплексу на Території Тюменської області є потужним фактором розвитку галузей народного господарства і одночасно виявляється сильне негативний вплив на навколишнє середовище, якому піддалися всі природні сфери:
  Після путчу, у вересні 1991 року в Москві відбулася міжнародна конференція підприємців. Міжнародний бізнес плекав великі надії з приводу відкривається радянського ринку. При цьому передбачалися не тільки експортно-імпортні операції. Технологічний потенціал радянської науки в той момент містив у собі стільки незатребуваних потенцій, а торг здавався настільки доречним, що горизонт складався з суцільної веселки. До того часу в СРСР був прийнятий Закон "Про основи підприємництва", частиною якого став пакет "Підприємництво в галузі екології". Оскільки цю частину закону наповнювала конкретика, її виділили в окрему Державну програму підприємництва в області екології, яка повинна була набути чинності 1 січня 1992 року. І не випадково навколо цієї програми на конференції підприємців йшли дуже інтенсивні переговори. Спочатку домовилися з англійцями, але вже відразу після конференції з пропозиціями звернулися німці та американці. Наприкінці грудня 1991 року, коли СРСР вже звалився, а Росія заявила про правонаступництво за всіма міжнародними договорами, Борис Миколайович перед телекамерами на всю країну переконано заявив: що Державна програма підприємництва в області екології буде діяти. І якщо не 1 січня, то 2-го - вже точно. Але документи більшості комітетів і комісій не потрапили до російського парламенту: їх викинули на смітник і спалили. У 1993 році ситуація повторилася. Комітет з екології російського парламенту не минули танкові снаряди. Багато чого там згоріло, і на звалище вивозили вже готовий обвуглілий "продукт". Так голосно почили перші ілюзії про підприємництво в області екології.
  Розмір: 30 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Еколого-економічні проблеми організацій. Реферат.
  Дана тема курсової роботи на мій погляд більш ніж актуальна, оскіль-ки в ній розглядаються проблеми, пов'язані із забрудненням навколишнього середовища саме на тому рівні, на якому слід звернути істотне в-нимание на економічну обстановку в країні. У період административ-но-командної економіки чітко простежувалося марнотратне відно-шення до природних ресурсів, халатне ставлення до проблеми забруднення навколишнього середовища, особливо в промислових центрах. Підприємства та са-мо держава не бачили або не хотіли бачити тієї проблеми, на краю кото-рій стояли, але це в принципі можна віднести тільки на рахунок держави, по-тому що всі великі підприємства перебували під його жорстким контролем. Таким чином, що почалося в радянський час і що продовжилося в перехід-ний період ігнорування проблем забруднення навколишнього середовища зараз переросло в відчутну проблему. Стали розроблятися заходи з устране-нию наслідків діяльності промислових підприємств, введена плата за використання природних ресурсів, але проте цього всього не соблю-дається, або не дотримується на належному рівні. Очисні споруди - вельми дороге задоволення для підприємств, яким потрібно інвестиції для нарощування обсягів виробництва, купівлю технологій, бо свої давно застаріли і доводиться запозичувати. Це свідок-ствует ще й про слабку інвестиційної базі, про необхідність залучення іноземного капіталу, але так як іноземні інвестиції віддаються під великий відсоток і не на тривалий термін підприємствам просто невигідно вкладати ці гроші в природоохоронні заходи і маловідходні технології, тому що це призведе до розорення, залишається сподіватися на підтримку держави, у якого поки теж немає коштів на фінансування таких заходів. Ось і виходить, що про еколого-економічних проб-лемах ми можемо тільки говорити, а зробити щось суттєве поки не можемо. У роботі я зазначила ті дії, які на мій погляд є дієвими і на які потрібно спиратися при вирішенні цієї проблеми.
  Інноватика-область науки, що вивчає різні теорії нововведень - формування нововведень, їх поширення, фактори, що протидіють нововведенням, адаптацію до цих протидій людини та інноваційних організацій, вироблення інноваційних рішень.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Економ теорія. Реферат.
  Показники цієї групи характеризують результати і ефективність поточної основної виробничої діяльності. Оцінка ділової активності на якісному рівні може бути отримана в результаті порівняння діяльності даного підприємства і родинних по сфері додатка капіталу підприємств. Т.к. значень по інших підприємствах немає, то неможливо провести повний аналіз ділової активності. Проте необхідно відзначити зниження виручки реалізації продукції, що швидше за все пов'язано із зменшенням обсягів виробництва. Підвищення фондовіддачі свідчить про підвищення ефективності використання основних фондів і веде до економії капітальних вкладень. Значне зменшення оборотності активів свідчить про зменшення втягуються коштів в оборот, що може бути пов'язано із збільшенням дебіторської заборгованості.
  Розмір: 17 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Економіка 34 питання. Реферат.
  Донаукові елементи уривчастих екон знань зустрічаємо в міфах, легендах, релігійних віруваннях. Перші наукові проблеми в давнину з'явилися в рамках єдиної філософської науки. Ще до нашої ери Ксенофонт ввів поняття «економіка» - правила ведення домашнього господарства.
  Ринок - складна система з певною структурою. Структура - внутрішня будова, порядок розташування і питома вага в загальному обсязі елементів системи. Ознаки структури: цілісність, зв'язок елементів, стійкість зв'язків. По виду товару розрізняють ринки: Ринок товарів і послуг, Ринок нерухомості, Ринок засобів виробництва (включаючи землю), Ринок праці, Фінансовий ринок або ринок капіталу (Ринок позичкового капіталу), Ринок цінних паперів (Ринок кредитних ресурсів), Ринок «ноу-хау »та іншої інформації. За територіальною ознакою: місцеві, національні, регіональні, світової. Структуру ринку спрощено (без урахування фінансового та зовнішнього ринків) можна схемою. У ценрі уваги ринку 3 питання (що, як і для кого виробляти). У верхній частині схеми - попит на потр Т знаходить задоволення в реченні з боку виробництва. На ринку потр Т залежно від спр і предл визначається відповідь на питання «що виробляти». У нижній частині схеми-питання «як виробляти» вирішується в проізводстве.Очевідно, чим менше витрати і чим більше обсяг продукції, що випускається, тим меншу ціну можна призначити в конкурентній боротьбі за попит на товарному ринку. Велику роль відіграють всі фактори виробництва і ціни на них, які встановлюються конкуренцією на рику праці, капіталу, засобів виробництва. Ринок диктує виробнику як ефективно використовувати обмежені ресурси, щоб не тільки вижити в конкурентній боротьбі, а й отримати доходи. На запитання «для кого виробляти» - ринок відповідає - для тих хто в змозі купувати, тобто розпорядженні грошима. Спрощено - це ті, хто на ринку праці в конкурентній боротьбі зміг перемогти і забезпечити себе.
  Розмір: 59 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Економіка 90 питань. Реферат.
  В системі суспільних відносин економіка виділяє виробничі відносини, тобто відносини з приводу виробництва. Виробничі відносини поділяються на 2 блоку: соц-економічні відносини та організаційно-економічні. Це обумовлено наступним. Сировинні, трудові ресурси і споживачі природно розосереджені по території країни. Відповідно до цього і все суспільне в-во розосереджено по багатьом підприємствам і фірмам. У зв'язку з цим розрізняється два рівня виробництва: 1) пр-во як процес праці, що протікає безпосередньо на підприємствах (мікрорівень); 2) пр-во як процес даної країни, нації в цілому (макрорівень).
  Адам Сміт (1723-1790) - родоначальник класичної економічної науки. Він відстоював принцип природної свободи, але на відміну від фізіократів вважав промисловий і торговий капітал продуктивною. Зростання багатства досягається розвитком обміну, поділом праці та накопиченням капіталів в умовах економічної свободи.
  Розмір: 54 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Економіка (2 завдання). Реферат.
  Людські потреби безмежні, а ресурси обмежені. Вивченням проблеми використання останніх для найбільш повного задоволення матеріальних і духовних потреб суспільства і займається Економіка. Однак обмеженість ресурсів не дозволяє досягти ідеального рішення. Незаперечним фактом є те, що сукупність всіх наших матеріальних потреб перевищує продуктивні можливості всіх наявних ресурсів. Ось чому абсолютна матеріальний достаток не представляється здійсненним.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Економіка (Контрольна). Реферат.
  Розмір: 24 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Економіка АПК. Реферат.
  Чому економіки Китаю досягла таких результатів протягом першого десятиліття економічних реформ, незважаючи на те, що в західній економічній теорії аналогів в економічній політиці і стратегії не було і немає? Яким шляхом розвитку йде Китай? Ден Сяопін на своє риторичне питання про приналежність до капіталізму або соціалізму відповів: "Критерій може бути тільки один - росте чи ні економіка, чи підвищується добробут народу, чи покращується якість життя в соціалістичній країні".
  При розділі усуспільнених земель у приватну власність в більшості східноєвропейських країн не завжди дотримується послідовність, продуманість і обережність, що породжує серйозні порушення всього відтворювального процесу в сільському господарстві та системі АПК в цілому. Прикладом цього є, зокрема, негативний досвід Румунії та особливо Болгарії, де земельна реформа проводиться відповідно до прийнятого в 1991 р. компромісним Законом про землю і землекористування, згідно з яким власниками землі є фізичні та юридичні особи, місцеві органи влади і держава. Одна сільська родина може мати в середньому не більше 30 га сільгоспугідь.
  Розмір: 57 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Економіка Аргентини. Реферат.
  В останні роки все більший інтерес у багатьох країнах викликає економічна політика, що проводиться урядом Аргентини, її досвід з проведення великої програми приватизації, приборкання інфляції, досягненню стабільності у валютно-фііансовой сфері, поступового зменшення протекціоністських бар'єрів, підтриманню постійного паритету аргентинського песо. У результаті здійснення розпочатих реформ економіка Аргентини - вперше з 70-х років - відновила свій динамізм і розвивається досить стабільно.
  Розмір: 54 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Економіка Башкортостану. Реферат.
  В останні роки посилилася увага до вирішення комплексних галузевих і територіальних проблем Башкортостану. Однак, протягом тривалого періоду не тільки в практичному плані, але і в теоретичному відношенні залишалися недостатньо розробленими питання ефективного вирішення галузевих і регіональних проблем. Результатом цього є сформовані територіальні та галузеві диспропорції, депресивність економічного становища окремих регіонів і цілого ряду районів при перенасиченості промисловістю та екологічної перевантаження в інших регіонах і районах.
  Розмір: 57 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 275 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 2701 2711 2721 2731 2741 2751 2761 2771 2781 2791

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка