ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 281 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Економіко-географічна характеристика сільського господарства Мордовії. Реферат.
  Економіко-географічна характеристика сільського господарства перш за все пов'язана з оцінкою зональних кліматичних і грунтових умов, а також соціально-економічних умов. Ці фактори є визначальними для формування типу сільського господарства, тобто спеціалізації, рівня інтенсивності та ефективності. Крім того великий вплив мають і історико-географічні аспекти еволюції сільськогосподарського виробництва та соціально-політичні чинники.
  Сільське господарство - друга провідна галузь економіки індустріально-аграрної Мордовії. У цій галузі (разом з лісовою) зайнято 20,3% економічно активного населення. [1] Сільське господарство є найважливішою ланкою АПК (агропромислового комплексу) - сукупності взаємопов'язаних галузей господарства, що у виробництві, переробці сільськогосподарської продукції і доведення її до споживача. До складу АПК входять три основних ланки, кожне з яких виконує свою певну функцію.
  Розмір: 57 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Економіко-правовий аспект тимчасового вивезення культурних цінностей. Реферат.
  Актуальність теми, пов'язаної з економіко-правовим аспектом тимчасового вивезення культурних цінностей полягає, насамперед, у тому, що дана категорія товарів є унікальною як з точки зору їх матеріально-просторової форми втілення, що істотно позначається на їх значимості для держави з різних позицій, у тому числі і як запасів вартості, так і з точки зору сучасного стану законодавчої бази.
  Сучасний період розвитку суспільства, що характеризується різкими соціально-економічними, а також політичними потрясіннями несе в собі також зміни в усвідомленні людьми ролі культурної спадщини у духовному розвитку нації. Культура формується шляхом підсумовування досвіду багатьох поколінь, в результаті їх матеріальної і духовної діяльності і являє собою систему творення, поширення, зберігання та використання матеріальних і духовних цінностей. Враховуючи той факт, що дана система є визначальним фактором у всіх областях перетворювальної діяльності людини, часто вона стає ареною гострої ідеологічної полеміки з питань культурної політики держави в галузі розвитку культурних зв'язків, збереження культурних цінностей, що є духовним базисом нації.
  Таким чином, зазначені особливості зазначених режимів, здавалося б, не дозволяють однозначно визначити економіко-правовий статус культурних цінностей при вивезенні за кордон для реставраційних робіт. Однак, застосування режиму «переробка поза митної території» утруднений визначенням митної вартості, у зв'язку з тим, що, як уже зазначалося, жоден із шести методів визначення митної вартості в зазначеному випадку не застосовується. Страхова оцінка, яка використовується при митному оформленні культурних цінностей, не є митною вартістю і, може значно відрізнятися від попередньої оцінки одного і того ж предмета залежно від характеру виставки, складу колекції і термінів знаходження виставки за кордоном. Обсяг виконаних робіт, навіть з урахуванням вартості матеріалів, може не впливати на первісну страхову оцінку. Крім того, в деяких випадках, в результаті реставраційних робіт можуть з'являтися предмети, які самі стають культурними цінностями, або, навіть підакцизним товаром як ювелірні вироби. Митна вартість використаних матеріалів та робіт повинна додаватись при зворотному ввезенні до первісної вартості. Це робить неможливим проведення арифметичних операцій з непорівнянними величинами. Слід також відзначити ту обставину, що російські товари, поміщені під митний режим переробки за межами митної території та вивозяться з митної території Російської Федерації, обкладаються вивізним митом за ставками, чинними на день пред'явлення в митні органи вантажної митної декларації на вивезення товарів на переробку відповідно із заявленим митним режимом. При випуску же для вільного обігу продуктів переробки на митну територію Російської Федерації, суми вивізних митних зборів, стягнені з товару при вивезенні, підлягають поверненню платнику вивізного мита. Повернення мит проводиться після ввезення товарів та їх митного оформлення, за умови виконання всіх умов дозволу на тимчасове вивезення російських товарів для переробки за кордоном. При митному оформленні юридичною особою товарів, що вивозяться відповідно до митного режиму переробки
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Економіко-статистичний аналіз виробництва молока в Кіровської області. Реферат.
  У рішенні задач, поставлених перед тваринництвом, велика роль належить статистиці. Статистика тваринництва насамперед має правдиво, глибоко і всебічно показати стан і розвиток цієї галузі. Надаючи вихідний матеріал для розробки планів розвитку тваринництва, статистика разом з тим здійснює повсякденний контроль за виконанням прийнятих планів і зобов'язань. Статистика не може обмежуватися пасивною констатацією наявних рівнів. Одна з її завдань полягає в тому, щоб шляхом наукового аналізу масових даних розкрити резерви, вказати заходи, що забезпечують їх використання, оцінити ефективність відповідних зоотехнічних прийомів. Статистика тваринництва повинна своєчасно сигналізувати про назрівання можливих часткових внутрішньогалузевих і міжгалузевих диспропорцій (наприклад, між зростанням поголів'я худоби і обсягом виробництва кормів, між збільшенням обсягу робіт по догляду за зростаючим поголів'ям і наявними ресурсами робочої сили і т.д.) і вказувати шляхи і засоби пропорційного розвитку тваринництва.
  На підставі даних таблиці можна сказати, що зі збільшенням удою на 1 корову в середньому від першої групи до другої на 5,48 ц собівартість 1 ц молока знижується в середньому на 26,71 рублів. Тобто на 1 ц збільшення удою доводиться 0,21 рубля зниження собівартості. Подальше збільшення удою на 8,56 ц призводить до подальшого зниження собівартості в середньому на 60,03 рубля.
  Тваринництво - одна з найважливіших галузей сільського господарства. Ця галузь забезпечує населення високоякісними продуктами харчування і постачає багато галузей промисловості (м'ясну, олійницю-сироваріння, кожевенную та ін) необхідною сировиною. У процесі створення в країні достатку продуктів харчування і предметів споживання роль тваринництва буде неухильно зростати.
  Розмір: 36 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Економіко-статистичний аналіз рівня життя населення Росії. Реферат.
  По-друге, економіко-статистичний аналіз рівня життя населення Росії має кілька галузей, найважливішою з яких є статистика домашніх господарств населення. Показники, що вивчаються в даній галузі, використовуються у вивченні заходів щодо соціального захисту населення Росії.
  Розмір: 34 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Економіко-статистичний аналіз врожаю і врожайності зернових у Тверській області. Реферат.
  Сформована в країні негативна економічна ситуація, заповнення ринку імпортною продовольством націлюють сільськогосподарські підприємства на пошук внутрішніх резервів збільшення виробництва конкурентоспроможної продукції. Держава не тільки не в змозі надати економічну та соціальну підтримку колгоспам і радгоспам, а й змушене посилити режим бюджетного фінансування. Однак і в цих складних умовах головними завданнями колгоспів і радгоспів були і залишаються: йти вперед, проводити весняно-польові роботи, готується до збирання врожаю, прибирати все вирощене на землі, зберегти основне поголів'я великої рогатої худоби, підвищити матеріальний стан трудівників підприємства.
  Урожайність - найважливіший показник, що відображає рівень інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Від правильного планування і прогнозування рівня врожайності сільськогосподарських культур багато в чому залежить якість планового економічного рівня таких економічних категорій, як собівартість, продуктивність праці, рентабельність і інші економічні показники. Таким чином, урожайність культур в кожному господарстві грає одну з перших ролей, і виробник сільськогосподарської продукції повинен прагнути до постійного підвищення врожайності всіх культур. У нашому випадку буде розглядатися врожайність зернових культур, яка грає найважливішу роль. У першу чергу, це - хліб, продукти харчування та корм для худоби. Проте дані культури не приносять бажаного врожаю. Щоб підвищити врожайність даних культур, потрібно знати фактори впливають на неї.
  Тверська область розташована в басейні Верхньої Волги і на вододілі басейну Балтійського і Каспійського морів, є частиною Російської рівнини з характерним для неї чергуванням низовин і височин. Західна частина Тверській області зайнята Волдайской височиною з висотами 200 - 300 м і більше. Найвища точка Тверській області розташована у витоках р.. Цни (346 м). На південно - заході розташована Західно-Двінська низина з чергуються мелкохолмістимі грядами і зандровимі рівнинами. східна частина Тверській області має більш рівнинний рельєф. На південно - сході розташована Верхневолжская низина (100 - 150 м) по обох берегах Волги і в низинах річок Тверци, Шоши і Ведмедиці.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Економіко-статистичний аналіз. Реферат.
  Розмір: 24 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Економічна база біржових індексів. Реферат.
  Таким чином економічна база всіх індексів заснована на стані економіки галузей і окремих акціонерних підприємств у світовій фінансовій системі. Індекси стану ринку (Dow Jones Industrial, NASDAQ, Standard & Poor 500 та ін) є результат обчислення за математичній формулі, яке характеризує вартість представницької для даної біржі групи акцій. Це емпірична характеристика. Індекс Dow Jones визначається за цінами акцій 30 найбільших компаній США, акції яких обертаються тільки на NYSE. Індекс SP 500 визначається на базі зміни цін 500 компаній представницьких економічних груп. Їх акції звертаються на NYSE і AMEX. Індекс NASDAQ визначається за цінами акцій всіх компаній, які звертаються в мережі Національної Асоціації Біржових Дилерів. Він відображає зміни цін на акції компаній високих технологій. Якщо говорять, що індекс NASDAQ виріс на 50 одиниць (points) за минулий період, це означає, що ціни група акцій, що характеризують NASDAQ, виросли. Поточне значення індексу, зіставлене з попереднім, говорить про стан ринку та економіки в цілому.
  Національна асоціація фондових дилерів обчислює цілий ряд індексів, що представляють як позабіржовий оборот в цілому, так і папери корпорацій окремих галузей. Основним є індекс NASDAQ, в який включено в якості компонентів акції близько 3500 корпорацій (крім котируються на біржах). Цей індекс є показником, зваженим за ринковою вартістю його складових. Вперше він був розрахований у лютому 1971 року.
  Розмір: 24 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Економічна безпека Росії в умовах переходу до ринку. Реферат.
  Потреба в захисті від зовнішніх небажаних впливів і радикальних внутрішніх змін, інакше кажучи, потреба в безпеці - це базова, основна потреба як життя окремої людини, сім'ї, так і різних об'єднань людей, включаючи суспільство і держава . В умовах формування ринкової економіки сфера безпечного існування настільки звузилася, що постійне і масове незадоволення цієї потреби робить негативний вплив на розвиток функціонування окремих громадян, сімей, організацій, держави і суспільства в цілому, посилюючи кризовий стан всіх сфер його життєдіяльності.
  Для того, щоб зрозуміти і усвідомити значення категорії "економічна безпека" необхідно дати характеристику терміну "безпека" і визначить в чому його суть. Безпека - це такий стан суб'єкта, при якому ймовірність зміни притаманних цьому суб'єкту якостей і параметрів його зовнішнього середовища невелика, менше певного інтервалу. "Бажане" стан суб'єкта визначається конкретним поєднанням параметрів життєдіяльності. Залежно від зміни цього поєднання, буде змінюватися і поняття "бажане" зміна. Таким чином, не менш Для того, щоб зрозуміти і усвідомити значення категорії "економічна безпека" необхідно дати характеристику терміну "безпека" і визначить в чому його суть. Безпека - це такий стан суб'єкта, при якому ймовірність зміни притаманних цьому суб'єкту якостей і параметрів його зовнішнього середовища невелика, менше певного інтервалу. "Бажане" стан суб'єкта визначається конкретним поєднанням параметрів життєдіяльності. Залежно від зміни цього поєднання, буде змінюватися і поняття "бажане" зміна. Таким чином, не менш важливим для суб'єкта є правильна оцінка рівня безпеки. Оцінка безпеки суб'єктом може не збігатися з її реальним рівнем. Глибина цієї розбіжності залежить від повноти і глибини інформації про ситуації, що складається, від ступеня впливу її змін на стан безпеки і т.д.
  В.А.Савін вважає, що "економічна безпека являє систему захисту життєвих інтересів Росії. В якості об'єктів захисту можуть виступати: народне господарство країни в цілому, окремі регіони країни, окремі сфери і галузі господарства, юридичні та фізичні особи як суб'єкти господарської діяльності "2. За Л.И.Абалкина" економічна безпека - це стан економічної системи, яке дозволяє їй розвиватися динамічно, ефективно і вирішувати соціальні завдання і при якому держава має можливість виробляти і проводити в життя незалежну економічну політику "3.
  Розмір: 28 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Економічна безпека Росії. Реферат.
  1. Економічна незалежність. Економічна незалежність не носить абсолютного характеру тому, що міжнародний поділ праці робить національні економіки взаємозалежними один від одного. У цих умовах економічна незалежність означає можливість контролю за національними ресурсами. Необхідно вийти на такий рівень виробництва, ефективності і якості продукції, який забезпечує її конкурентноздатність і дозволяє на рівних брати участь у світовій торгівлі, коопераційних зв'язках і обміні науково-технічними досягненнями.
   Розвиток - один з компонентів економічної безпеки. Якщо економіка не розвивається, то різко скорочується можливість її виживання, а також опірність і здатність до адаптації до зовнішніх і внутрішніх загроз. Стійкість і безпека, - найважливіші характеристики економіки як єдиної системи. Їх не слід протиставляти, з них кожна по своєму характеризує стан економіки.
   Президент РФ Путін Володимир Володимирович, у своєму щорічному зверненні до нації прямо сказав, що у Росії є два можливих шляхи розвитку - або Росія буде сильною державою, або дана держава зникне з атласу світу, принаймні в тому вигляді, в якому воно існує сьогодні . Багатьом іноземцям Росія потрібна у вигляді сировинного придатка їх економіки, яка живе за рахунок продажу своїх ресурсів. Це згубний шлях для Росії. Для того, щоб вижити, державі необхідно будувати свою економічну політику з урахуванням вимог техногенного розвитку світового співтовариства в 21 столітті, необхідно знайти свої точки зростання у вигляді нових технологій, в яких ми повинні не наздоганяти, а випереджати зарубіжних конкурентів.
   Розмір: 50 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

 10.    Економічна безпека рекламодавця. Реферат.
   Що мається на увазі під терміном юридична безпека рекламодавця. Що, здавалося б, може загрожувати рекламодавцеві як замовникові, який платить гроші «за музику», яку замовляє? Багато, розмірковуючи подібним чином, відчувають себе настільки спокійними, впевненими і захищеними, що вважають розмови про якусь безпеки не особливо актуальними. Проте досвід судової практики показує зворотне.
   Розмір: 47 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

    Сторінка: 281 з 298
 <- Попередня  наступна ->

 Перейти на запис:
 На початок | 1 ...  2761  2771  2781  2791  2801  2811  2821  2831  2841  2851

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка