ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 282 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Економічна географія 50 питань. Реферат.
  Становлення СЕГ було обумовлено розвитком продуктивних сил людства і потребами в конкретних знаннях про населення, його госп-ної діяльності, природні багатства і їх використання в тих чи інших регіонах. Історія цієї науки невіддільна від історії накопичення і розвитку геогр. знань. Перший теоретична праця з географії з'явився тільки в 17 в. - «Загальна географія» географа Варения. Термін «економічна географія» вперше застосував Ломоносов. Для нього ЕГ була наукою наповненою екон. змістом і нерозривно пов'язаної з картографією. Таким чином, в 18 в. в Росії на основі геогр. праць і в рамках сформованої в Західній Європі статистики починає складатися ЕГ як самостійна наука. Але повною мірою вона сформувалася в першій половині 19 в. У цей час з'являються роботи з екон. районуванням, містять екон.-геогр. характеристики р-нів. Це було обумовлено: великими накопиченими ЕГ відомостями, поглибленням процесу тер-ного поділу праці, появою нових пром-них і с / х р-нів, необхідністю екон. районування країни з метою вивчення мінливої ??географії продуктивних сил. У цьому напрямку працював російський учений в області ЕГ Арсеньєв, котрий випустив свою працю про досвід екон. районування Росії. У книзі його виділяються десять «просторів» з урахуванням їх геогр. положення, з оцінкою природних ресурсів, особливостей минулого розвитку та перспективами на майбутнє. Важливі положення теорії ЕГ були сформульовані Огарьовим: про те, що р-ни слід розглядати в динаміці (у розвитку), екон. районування має спиратися на закони політ. економіки, при районуванні слід виходити з розвитку «головних матеріальних сил», що визначають перспективу р-на. Тобто, наприклад, якщо в цьому р-ні є якісь значні запаси мінеральних ресурсів, то необхідно подальший розвиток р-на будувати на розробці і переробці цієї сировини. ЕГ проблеми розглядав і Менделєєв, його цікавили питання госп-ної оцінки природних ресурсів та геогр. положення частин Росії, проблеми районування. Всі ці праці російських вчених як і досягнення зарубіжних послужили основою для становлення СЕГ в радянський час. Це було особливо необхідно у зв'язку з величезними перетвореннями в розміщенні продуктивних сил, що відбуваються в Росії. У 20-і рр.. була виконана величезна наукова та практична робота з організації нового районного напрямки тер-ної організації суспільства, важливу роль зіграли в цих роботах Александров, Баранський та ін Ними була розроблена методологія районування, яка не втратила своєї наукової цінності і зараз. Практично була здійснена задача по тер-ної організації країни. У Московському університеті було відкрито кафедру ЕГ.
  До початку 98р населення РФ - 147800000 чоловік. З них 73% (108млн) - міське, 27% (39млн) - сільське. До липня 98г склало 146,5 млн., скоротившись за 6 місяців 0,2%. Скорочення відбувається за рахунок природного убутку (перевищенні числа померлих над народженими), яка лише на 39% компенсувалася міграційним приростом. РФ входить до числа найбільших країн світу за чисельністю населення (более100млн). Прогноз динаміки чисельності населення: до 2000р при нульовій міграції чисельність становитиме 143млн, 2003р - 142млн, 2015р - 139млн. Природний приріст населення не компенсує високу смертність. Деякі фахівці вважають, що чисельність може збільшуватися за рахунок припливу населення, тоді динаміка буде такою: 2015р - 150млн.
  Розмір: 56 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Економічна географія Республіки Мордовії. Реферат.
  Мордовський народ зберіг чисельність населення, всього в Р проживало 1 млн. 350 тис. осіб (у 1926-39 рр.).. У республіці Мордовія мордва становить 32%, в республіці ерзян - 160 тис. (проживають на сході республіки), мокшан - 180 тис. (проживають на заході). Росіяни в республіці складають 60%, татар 5%, є українці, чуваші. У результаті асиміляції почав втрачатися рідну мову мордви тому мовою міжнаціонального спілкування стала російська.
  На території Мордовії немає великих родовищ, але є родовища понад 10 корисних копалин, серед яких важливими є будівельні матеріали. Це - фосфорити, мінеральні фарби, бурий залізняк, сланці, цементна сировина, глини, пісок і піщаник, гравій, вапняк. Найбільші родовища Мергелеву-крейдяних порід використовуються для произ-ва цементу і розташовані на сході М в Чамзинский і Большеберезниковского р-нах. Широко поширені на сході республіки і поклади крейди і мергелю. Вапняки більш поширені на північному заході республіки, розробляються напівкустарним способом. Для будівництва та покриття доріг використовується піщаник, який є в багатьох р-нах М особливо багато його близько Саранська, Ардатова і Великих Березников. Багато глин мається на М: цегляних, вогнетривких, гончарних, для фаянсового вироби, і ін Найцінніші використовуються у вироби, цегли і знаходяться в Рузаевском р-ні і біля Саранська. Велике значення має торф, є близько 30 родовищ, 2/3 зосереджено в р-ні р. Мокша і Вад Його використовують у с / г як добриво і для опалення в будинках і котелень. В якості палива використовують і сланець, невеликі запаси якого є на північному сході. Для місцевих потреб використовується і фосфорити, основні поклади в Краснослободськ р-ні. Запаси бурого залізняку невеликі і його видобували до 20 в. Морений дуб - своєрідне копалина сировина, що застосовується в меблевій пром-ти. Ним цікавляться не тільки в Росії, але і за кордоном, але ведеться невеликий видобуток сировини. Достатні ресурси лісу - 525 тис. га, покрито змішаними хвойно-широколистяними лісами на заході і північному заході республіки. Цього достатньо для власної лісової і лесодобивающіх і лісохімічної галузі. Обсяг лісозаготівель не великий і відповідає природному приросту деревини. Ці запаси мінеральних ресурсів не достатньо для М і доводиться їх завозити.
  Розмір: 31 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Економічна діяльність людей. Реферат.
  Що рухає розвитком історії? Людина або сили згори? Чи є розвиток історичних подій незалежних від людей обставиною, або це закономірний результат діяльності людства? Як впливає закономірність розвитку історії на економічну діяльність людей, і навпаки як впливає економічна діяльність людей на історичні події? Яка економічна підоснова штовхає людство на війни, революції бунти, і що змушує людство жити в світі і благополуччя? Всі ці питання хвилювали в рівній мірі не тільки філософів та істориків, а й економістів.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Економічна та соціальна ефективність виробництва. Реферат.
  Україна вступила в період формування ринкових відносин. Ринкова економіка за своєю сутністю є засобом, який стимулює зростання продуктивності праці, всебічне підвищення ефективності виробництва. Однак і в цих умовах важливим є визначення основних напрямків підвищення ефективності виробництва, факторів його зростання, методів визначення ефективності.
  Крім того, в собівартості продукції найбільш великої галузі народного господарства - промисловості майже 3/5 витрат припадає на сировину, основні і допоміжні матеріали, паливо та енергію. У 1981-1985 рр.. за рахунок економії було забезпечено близько половини всього приросту споживання палива, енергії і прокату чорних металів. У 1986-1990 рр.. було передбачено забезпечити за рахунок зниження матеріальних витрат 65 - 10% приросту потреб у найважливіших видах ресурсів, а по окремих з них - всю додаткову потребу. Однак по багатьох ресурсів фактична величина економії не досягла намічених розмірів. Причинами цього були низький рівень впровадження досягнень науково-технічного прогресу і недостатня організаційно-економічна робота в цьому напрямку.
  Потребує подальшого розвитку і вдосконалення виробнича соціальна інфраструктура, що робить істотний вплив на рівень ефективності виробництва. В управлінні - це вдосконалення самих форм і методів управління. планування, економічного стимулювання - всього господарського механізму. У плануванні - збалансованість іТребует подальшого розвитку та вдосконалення виробнича соціальна інфраструктура, що робить істотний вплив на рівень ефективності виробництва. В управлінні - це вдосконалення самих форм і методів управління. планування, економічного стимулювання - всього господарського механізму. У плануванні - збалансованість і реальність планів, оптимально побудована система планових показників, що не стримуюча первинні ланки народного господарства (підприємства, об'єднання, організації), а дає їм широкий простір для діяльності. У цій же групі факторів - широке застосування різноманітних важелів господарського розрахунку і матеріального заохочення, матеріальної відповідальності та інших госпрозрахункових економічних стимулів.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Економічна кібернетика. Реферат.
  Розмір: 16 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Економічна концепція Прудона. Реферат.
  Дійсно, припустіть, що за допомогою якої-небудь організації я можу дати собі, не сплачуючи відсотки, гроші необхідні на покупку землі, машин і будівель, істотних для мого виробництва, і я поспішу придбати ці гроші замість того щоб займати їх за відомий відсоток або орендну плату, як я змушений це робити. Таким чином, знищення відсотка, дозволяючи трудящим позичати гроші задарма, безпосередньо купувати всі корисні капітали, замість того щоб займати їх, тим самим завадить усім держателям капіталу отримувати нетрудовий дохід. Власність таким чином була б зведена до володіння. Обмін був би позначений характером взаємності, тому, що трудящий отримував би весь продукДействітельно, припустіть, що за допомогою якої-небудь організації я можу дати собі, не сплачуючи відсотки, гроші необхідні на покупку землі, машин і будівель, істотних для мого виробництва, і я поспішу придбати ці гроші замість того щоб займати їх за відомий відсоток або орендну плату, як я змушений це робити. Таким чином, знищення відсотка, дозволяючи трудящим позичати гроші задарма, безпосередньо купувати всі корисні капітали, замість того щоб займати їх, тим самим завадить усім держателям капіталу отримувати нетрудовий дохід. Власність таким чином була б зведена до володіння. Обмін був би позначений характером взаємності, тому, що трудящий отримував би весь продукт своєї праці, що не ділячись їм ні з ким. Економічна справедливість було б нарешті здійснена.
  Прудон у своїй "теорії конституйованої" вартості прагнув усунути протиріччя капіталістичного товарного виробництва, перетворити всі товари в гроші. Ця концепція концентрувала в собі всі методичні вади Прудонізм. Вона була заснована на хибному уявленні про те, що можна зберегти товарне виробництво ("хороші сторони") і усунути протиріччя ("погані сторони"). Таким чином, Прудон намагається поєднувати мінову концепцію собівартості з теорією трудової вартості. Джерелом вартості він вважав обмін і працю. Маркс показав, що Прудон тим самим перекручував, вульгаризував та інші вартісні категорії (гроші, прибуток, кредит та інші).
  П'єр Жозеф Прудон (1809-1865) - французький публіцист, дрібнобуржуазний економіст. Народившись в Безансоні в сім'ї бідного кустаря, він повинен був з ранніх років заробляти собі шматок хліба. Через матеріальних нестатків не зміг закінчити навчання в коледжі. Старанно займався самоосвітою, розглядав оволодіння наукою насамперед як спосіб вибитися з потреби. Будучи спочатку коректором у друкарні, а потім типографщика, він все дозвілля свій присвячував читанню книг, на які накидався без всякого розбору, спонукуваний лише неприборканої жагою знань. На кошти компаньйона містив невелику друкарню. Видовище соціальних зол жваво вражало його душу. Він взявся за вивчення економічних питань з усім запалом молодості, з усім ентузіазмом людини з народу, говорить від імені своїх братів, і з усією безмежною вірою свого дивно щирого серця в переможну силу логіки і здорового глузду. Все це відбилося в його творах, блещущих образним стилем і повним "викликає зухвалості", яку С.Бов відзначив як одну з характерних рис Прудона, що зустрічається у всіх його творах. Був особисто знайомий з К. Марксом (1844). К. Маркс писав: "Пане Прудон - з голови до ніг філософ, економіст дрібної буржуазії. Дрібний буржуа в розвиненому суспільстві в силу самого свого становища, з одного боку, робиться соціалістом, а з іншого - економістом, тобто він засліплений пишністю великої буржуазії і співчуває страждань народу. Він в один і той же час і буржуа і народ ".
  Розмір: 58 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Економічна думка в Росії в домарксистский період (Герцен А.Н., Чернишевський Н.Г.). Реферат.
  Російські революціонери-демократи були представниками особливого течії в історії світової економічної думки. Будучи виразниками інтересів кріпосного селянства, ідеологами селянської революції, вони розвивали своєрідні економічні ідеї. В історії російського визвольного руху XIX в. діяли три покоління. Першим було покоління дворянських революціонерів, їх погляди розвинули революціонери-різночинці і революціонери-народники. В. І. Ленін писав:
  Економічна теорія трудящих. Головну роль у суспільному житті, вказував Чернишевський, грають матеріальні умови побуту, складові «корінну причину всіх явищ і в інших, вищих сферах життя». Матеріальні умови побуту формуються географічним середовищем і працею самої людини. Оскільки географічне середовище не залежить від розвитку суспільства, «політична економія є наука про матеріальний добробут людини, наскільки воно залежить від речей і положень, вироблених працею».
  Особливе місце в розвитку ідей Герцена займають його листи «До старого товариша», в яких він полемізує з Бакуніним. Говорячи в них про необхідність «наукового підходу до революції і соціалізму», автор листів підкреслює значення економіки і стверджує, що «економічні питання підлягають математичним законам». Герцен розвиває думку про історичну обумовленість суспільних форм і доводить, що класове суспільство, приватна власність, держава і т. д. були свого часу формами «людського звільнення та розвитку», але «ми виходимо з них стають непотрібними».
   Розмір: 52 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

 8.    Економічна думка давньосхідних товариств. Реферат.
   Будь-яку науку починають вивчати з моменту її виникнення, з її витоків. Економічна думка виникає одночасно з появою первісних поселень, але в той час вона носить досить примітивний характер, що полягає в питанні: "Як вижити одній людині або його сім'ї?" Форму вчення, законів вона набуває одночасно зі становленням людського суспільства. Але до нас, на жаль, дійшли тільки ті фрагменти, які були відображені в письмових джерелах. Отже, ми можемо вивчати економічну думку давнину тільки після виникнення перших цивілізацій.
   2-а особливість давньосхідних товариств полягає в слабкому розвитку приватної власності. Громада була початковим власником землі і рабів. Частина землі була роздана в індивідуальне користування общинникам, які платили за це натуральний податок (1 \ 8-1 \ 7 врожаю) і обробляли общинні поля. Громаді належав робоча худоба та інвентар, а так само раби, зайняті на будівництві гребель і каналів. З утворенням держави влада в особі царя стала верховним власником усіх рабів і землі. Пізніше виникла приватна власність, спочатку на рабів, потім на землю.
   Розмір: 25 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

 9.    Економічна думка стародавнього світу. Реферат.
   Розмір: 16 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

 10.    Економічна наука і суспільство. Реферат.
   -Методологічна, тобто економічна теорія досліджує загальне (і економічні відносини, і продуктивні сили) і є методологічною базою для інших наук, тому що виявляє загальні економічні закони, які є вихідною методологічною посилкою-методологічна, тобто економічна теорія досліджує загальне (і економічні відносини, і продуктивні сили) і є методологічною базою для інших наук, тому що виявляє загальні економічні закони, які є вихідною методологічною посилкою для дослідження в інших науках.
   Ні в людському суспільстві жодної сфери життя, жодної професії, жодної країни, де б людина могла відчувати себе абсолютно незалежним від світу економіки, міг махнути рукою на її закони. Недарма ж в старовину вчені намагаючись в наукових цілях уявити такого вільного від економіки людини, могли уявити його лише в образі Робінзона Крузо - єдиного жителя безлюдного острова.
   Предмет економічної теорії вивчає, як люди і суспільство вибирають спосіб використання дефіцитних ресурсів, які можуть мати багатоцільові призначення, для того, щоб виробити різноманітні товари і розподілити їх зараз або в майбутньому для споживання різних індивідів чи груп суспільства.
   Розмір: 47 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

    Сторінка: 282 з 298
 <- Попередня  наступна ->

 Перейти на запис:
 На початок | 1 ...  2771  2781  2791  2801  2811  2821  2831  2841  2851  2861

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка