ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 283 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Економічна оцінка використання нових інформаційних технологій у бухгалтерському обліку. Реферат.
  Перший (що забезпечує) рівень створює основу для інформаційних технологій і складається з інформаційного середовища та інфраструктури інформатизації. Інформаційне середовище, яка служить для забезпечення функціонування нових інформаційних технологій, передбачає створення системи баз даних і баз знань, а також системи архівування інформації. Основні зусилля при створенні інфраструктури мають бути спрямовані на формування розвинутої телекомунікаційної середовища, системи збору первинної інформації, типових програмно-технічних комплексів для основних структурних підрозділів залізничного транспорту.
  Згідно п.1 ст. 1 ФЗ РФ «Про бухгалтерський облік» від 21.11.96 р. № 129 - ФЗ (зі змінами та доповненнями від 23.07.98 р. № 123), бухгалтерський облік представляє собою упорядковану систему збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання організацій і їхньому русі шляхом суцільного, безперервного і документального обліку всіх господарських операцій.
  Для отримання узагальнюючих показників про різні засоби, їх джерела, операції з ними необхідна їх правильна оцінка. Така оцінка здійснюється за допомогою грошей. Основні принципи оцінки встановлюються урядом. Основні засоби та нематеріальні активи, наприклад, оцінюються за первісною вартістю з включенням у вартість витрат з доставки, доведення до стану, придатного до використання; готова продукція - за виробничою або нормативної собівартості; матеріали - зазвичай по заготівельної собівартості з включенням транспортно - заготівельних витрат; товари - за оптовими або роздрібними цінами.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Економічна оцінка проектованого пристрою \ приладу \. Реферат.
  Розмір: 35 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Економічна оцінка ефективності транспортування нафтопродуктів до кінцевого пункту. Реферат.
  На практиці при плануванні різних економічних процесів, зокрема при вирішенні питань раціоналізації поставок найважливіших видів промислової і сільськогосподарської продукції, а також оптимального планування вантажопотоків і роботи різних видів транспорту широко застосовується транспортна задача лінійного програмування. Тому в даному курсовому проекті буде розглянута сама транспортна задача, її постановка і способи вирішення, а також особливості постановки завдання розвитку і розміщення об'єктів нафтобазового господарства. Кінцевою метою є економічна оцінка ефективності транспортування нафтопродуктів до кінцевого пункту.
  Розмір: 37 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Економічна політика держави: дилема вибору цілей та інструментів. Реферат.
  З переходом до капіталізму, вільної конкуренції багато заповіді меркантилістів канули в Лету. Підхід основоположників класичної економіки (18 століття), лімітували державне втручання в господарське життя, має історичне пояснення. Адже до того часу вершителями доль в економіці стали ринок і свобода вибору. В економічному сенсі свобода передбачає дві головні складові: захищене законом право приватної власності і самостійність прийняття рішень. У 18 - 19 століттях економічна роль держави зводилася, в основному, до охорони цих первинних прав. 20 століття був ознаменований майже повсюдним зміцненням економічної присутності держави.
  Теоретично поняття державної економічної політики ширше поняття державного регулювання економіки, так як перша може грунтуватися і на принципі невтручання держави в господарське життя (відомий принцип економічного лібералізму laisser faire - laisser passer). У сучасних умовах невтручання держави в соціально - економічні процеси немислимо. Вже давно ведуться суперечки не про необхідність державного регулювання економіки, а про його масштаби, формах і інтенсивності. Тому терміни "державне регулювання економіки" і "державна економічна політика" у наш час ідентичні.
  Від цієї генеральної мети розповсюджується дерево так званих опосредующих конкретних цілей, без здійснення яких генеральна мета не може бути достігнута.3 Ці конкретні цілі нерозривно пов'язані з об'єктами державного регулювання економіки. Мета - вирівнювання економічного циклу - направлена ??на об'єкт, тобто на економічний цикл; поліпшення навколишнього середовища - на навколишнє середовище і т.п.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Економічна психологія, моделі економічної поведінки, стратегічний альянс. Реферат.
  Хоча економічна психологія розвивається динамічно, вона не може претендувати на те, що знаходиться в центрі уваги науки. У сучасної академічної психології домінують когнітивний, обчислювальний і нейрологический підходи. У розподілі фондів на дослідження, професорських посад, редагування журналів та інших індикаторів інституційної влади соціальна психологія знаходиться на периферії. Але навіть і всередині неї економічна психологія - лише нарождающаяся область. У даній роботи, таким чином, розглядається потенціал того, що знаходиться зараз на периферії психологічної науки.
  Психологія традиційно віддає перевагу абстрактним дослідженням перед аналізом матеріальних умови сучасного життя. Останнім майже не приділяється увага в сучасній психологічній теорії. Незважаючи на відому критику (Рагkег, 1989) гегемонія лабораторних методів триває. Проте аналізовані у цій роботі проблеми психології споживання припускають філософську критику позитивізму, орієнтуються на етнографічні моделі дослідження і аналізують поведінку з позиції його залежності від культурного контексту.
  Катона запропонував перший проект емпіричного дослідження психологічних аспектів економічної поведінки. Однією з частин цього проекту став спосіб розуміння відношенні між психологією людей та економікою. При цьому Катона мав тенденцію абстрагуватися від істотних відмінностей між різними психологічними підходами, посилаючись на якісь «фундаментальні домовленості між всіма сучасними вченими-психологами» (там же, с.28). Це була версія лінгвістичного біхевіоризму, поширеного тоді в психології, в якому на основі контрольованого спостереження веління досліджуються взаємодії між проміжними психологічними змінними. Робота Катона - «основоположника економічної психології» - привернула досить мало критичної уваги. Я сконцентруюсь на його вихідних посилках.
  Розмір: 54 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Економічна роль держави в ринковому господарстві. Реферат.
  В економіці Росії великий упор робиться на централізоване планування. З іншого боку, наша економіка являє собою переважно ринкову систему. Разом з тим економічні функції уряду - федерального, місцевих органів влади - грають у ній істотну роль.
  Бізнес - це ділове підприємство, яке функціонує з метою отримання доходу (прибутку). Воно передбачає вкладення справа власного або позикового капіталу, дохід від якого витрачається не просто на особисте споживання, а для розширення виробничої діяльності. Бізнес є постачальником товарів і послуг у ринковому господарстві.
  Умовою виникнення ринку є і так звана економічна відособленість суб'єктів ринкового господарства. Адже обмінюються благами, створеними на основі суспільного поділу праці та спеціалізації, повністю незалежні, автономні у прийнятті господарських рішень виробники. Економічна відособленість означає, що тільки сам виробник вирішує, що виробляти, як виробляти, кому і де продавати створену продукцію. Адекватним правовим режимом станом економічної відособленості є режим приватної власності.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Економічна роль і функції держави в сучасній і змішаній економіці. Реферат.
  Ринок і Влада ... - на цій комбінації небайдужий погляд відразу спотикається про протиріччя. Ринок уособлює собою «свободу», влада - «примус». Всього лише Закон єдності і боротьби Противоположение скаже критик. Ну, добре, а чого ж досяг людський «геній - парадоксів друг» і чого продемонструвала, м'яко кажучи, не завжди обтяжена «соціальним благополуччям», політична еліта? А ось це питання ніколи не залишить байдужим не тільки критика, але навіть самого останнього циніка.
  Яка ж економічна місія держави? Без сумніву це економічна та соціальна СТАБІЛЬНІСТЬ. Тільки в умовах стабільності можливі будь-які більш менш обгрунтовані як економічний розрахунок, так і економічна інтуїція. Саме стабільність породжує то соціальне довіру, яку надає сенс і зміст громадським економічним інститутам.
  Масштаб цієї роботи не дозволяє автору претендувати більш менш глибоке обгрунтування і повноту відображення всього різноманіття економічних аспектів державних проявів, але цілком достатній для позначення деяких сучасних напрямків можуть згодом зіграти як позитивну так і негативну роль і тому заслуговують найпильнішої уваги вдумливої ??публіки.
  Розмір: 33 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Економічна роль товарної та фондової бірж в ринковій системі. Реферат.
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Економічна свобода підприємства. Реферат.
  Комерційний розрахунок - це економічна категорія товарного виробництва, яка відображає складну систему економічних відносин, що виникають в процесі використання засобів виробництва, реалізації продукції, при розподілі та використанні отриманого доходу, прибутку.
  Закон України "Про підприємства" створює рівні правові умови для діяльності підприємств незалежно від форм власності на майно й організаційні форми підприємства. Закон спрямований на забезпечення самостійності підприємств, визначає їх права і відповідальність у проведенні господарської діяльності, регулює відносини підприємств з іншими підприємствами і організаціями, органами державного управління.
  Розмір: 43 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Економічна система. Реферат.
  Реальна практика постійно підтверджує системний характер економіки. Об'єктивно існуючі економічні системи знаходять своє наукове відображення в теоретичних (наукових) економічних системах. Перший розгорнутий аналіз економіки як системи був даний основоположником класичної школи політекономії А. Смітом в його головному науковому праці "Дослідження про природу і причини багатства народів" (у прийнятому скороченні - "Багатство народів"), що вийшов у світ в 1776 р. З наступних наукових економічних систем слід, передусім, виділити системи, створені Д. Рікардо (1817), Ф.Ліста (1841 р.), Дж. С.Міллем (1848 р.), К-Марксом (1867 р.), К . Менгером '(1871 р.), А.Маршаллом (1890 р.), Дж-Кейнсом (1936 р.), П. Самуельсоном (1951 р.).
  Розмір: 26 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 283 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 2781 2791 2801 2811 2821 2831 2841 2851 2861 2871

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка