ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 287 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Економічні реформи 90-х років. Реферат.
  В умовах розвиненого ринкового господарства механізм ефективного перерозподілу землі можливий тільки на основі ринку, що включає купівлю-продаж, оренду та іпотеку земельних ділянок. Введення повномасштабного механізму приватної власності на землю відкриває перед підприємствами істотні економічні можливості, що в умовах глобального спаду може стати ключовим елементом у справі відродження національного господарства.
  Проведені економічні реформи усунули зрівняльний розподіл благ і послуг, надали можливість багатьом громадянам самостійно забезпечувати собі гідний рівень життя. Був подоланий загальний дефіцит споживчого ринку, розвиваються ринки житла, медичних та освітніх послуг. Більш різноманітним став вибір видів трудової діяльності.
  До середини 80-х років економіка Росії виявилася в стані кризи. Уповільнення темпів економічного розвитку змусило шукати вихід. Здавалося, що всі біди економіки відбуваються від розпорошення коштів, від недостатньої продуманості капіталовкладень. Тому головним стрижнем прискорення була зміна інвестиційної політики. Передбачалося перерозподіл капіталовкладень в галузі, що визначають технічний прогрес, в першу чергу в машинобудування.
  Розмір: 50 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Економічні реформи Китаю. Реферат.
  З 1958 року почався "великий стрибок", покликаний побудувати в Китаї комунізм, минаючи соціалістичний етап. Через завищення з цієї причини ступеня усуспільнення виробництва, засобів виробництва, системи оплати праці, систем розподілу продовольства і товарів народного споживання до досконалого абсурду, суспільні та економічні відносини прийняли небачено потворних форм. Наслідки неприпустимого випередження рівня розвитку продуктивних сил формами виробничих відносин не забарилися. З боку, найбільш парадоксально виглядав той факт, що фантастичні темпи економічного зростання, досягнуті в перші роки "великого стрибка", не тільки не збільшили промислового і сільськогосподарського виробничо-економічних потенціалів країни, але і дуже серйозно підірвали їх - настільки, що всі наступні роки аж до кінця 70х Китай оправлявся від цього удару, нанесеного самому собі.
  Незважаючи на нерідкі висловлювання західних макро економістів про те, що найхарактернішим у проведених і проведених китайських реформах є їх повна незрозумілість і нелогічність з погляду західної економічної науки, ці реформи з самого початку були і залишаються зараз одними з найбільш опрацьованих у теоретичному, ідеологічному і, в цілому, в науковому плані. Винятком може вважатися тільки нетривалий період кінця 70х-початку 80х років, (час початку китайських реформ), який взагалі-то можна назвати "заявою про наміри". Але вже в 1982 році для вирішення завдань забезпечення реалізації цілей і завдань реформи на всіх рівнях управління китайською економікою було створено Державний комітет з реформи економічної системи при Держраді КНР. Паралельно з ним у стислі терміни були створені відповідні комітети з реформи економічної системи на рівні провінцій, міст і нижче. До теоретичних досліджень до початку 90х років було підключено вже понад 60 центральних наукових установ, і ще вельми значне число науково-дослідних установ регіонального та місцевого масштабів. З чим це, по-моєму, може бути пов'язано. Навіть самий короткий екскурс в історію Китайської Народної Республіки, який я просто зобов'язаний, буду привести нижче, дає багату поживу для висновків про настрій китайського народу і перспективи розвитку, до яких неминуче повинно було прийти китайське керівництво в кінці 70х років. Однозначно це можна було назвати втомою від помилок, глухим, але загальним небажанням відповідати за помилки свого керівництва, для якого все це, разом узяте, було серйозним сигналом про іссяканія народного ентузіазму, а з ним і кредиту довіри партії-лідера. Більше помилятися не можна було, а відступати нікуди. Щоб не бути голослівним, зараз, очевидно, потрібно розповісти про що передувала початку нинішніх реформ короткого, але насиченого, трагічної, але неоднозначну історію Китайської Народної Республіки.
  Відправним етапом китайських реформ став 1978 рік, а конкретно - III Пленум ЦК КПК 11-го скликання, що пройшов в грудні цього року. Крім серйозних ідеологічних зрушень, як то потужна критика лівацької ідеології, в буквальному сенсі взаємне перейменування багатьох принципів соціалізму і "відступів від принципів соціалізму", реабілітація деяких опальних і репресованих політичних, наукових діячів, його результатом стало прийняття постанови про розвиток системи виробничої відповідальності в селі, яка, як виявилося потім, стала відправною точкою китайської економічної реформи. Ще більш важливим результатом цього пленуму стали потенційні можливості, що відкрилися для Китаю у сфері управління економікою.
  Розмір: 57 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Економічні реформи в Китаї та Росії і переваги і недоліки. Реферат.
  На відміну від європейських країн, що здійснили в 60-ті роки економічні реформи, Китай провів свою специфічну "реформу" - "куль тур ную революцію", яка не тільки посилила численні труднощі економічного порядку, а й завела народне господарство країни в глухий кут. У такій ситуації об'єктивно були потрібні екстрені заходи щодо якнайшвидшого відновлення здоров'я китайської економіки, її докорінної модернізації.
  Якщо в 1978 р. китайський ВВП був менше російського на 23%, то в 1997 р. він уже перевищував російський в 6,2 рази. Якщо в 1978 р. душове виробництво ВВП в Китаї становило 11% від російського рівня, то в 1990 р. воно піднялося до 23%, а до 1997 досягло вже 75%.
  При збереженні найближчим часом в економіці Китаю тенденцій розвитку, що склалися в останнє десятиліття, і навіть при істотному прискоренні економічного зростання в Росії (до 4-5% щорічно), не пізніше 2005 Китай обійде Росію вже і за показником ВВП на душу населення (граф. 2). До цього часу китайська економіка за розмірами ВВП перевершить американську і стане найбільшою в світі.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Економічні реформи в СРСР 1930-1960 рр. .. Реферат.
  На рубежі 1920-30 рр.. вибухнув найбільший в історії світова економічна криза. Він зробив помітний вплив на економічну політику СРСР (хоча дана обставина в нинішніх дослідженнях явно недооцінюється) і одночасно викликав посилення антиринкових настроїв. Світова криза зміцнював в керівництві країни і в громадській думці антиринкові позиції і був серйозним аргументом на користь ліквідації існуючого в той час НЕПу. Наступала загальносвітова довга хвиля посилення державного втручання та обмеження ринкових відносин. У такій зовнішньому середовищі важко розраховувати на можливість закріплення ринкової тенденції всередині окремих країн, тим більше в Росії, у якої надзвичайно сильно і об'єктивно діють антиринкові фактори і такого ж типу традиції.
  У відповідності з постановою було вирішено розширити економічні права підприємств, розвивати прямі зв'язки між виробниками і споживачами на принципах взаємної матеріальної відповідальності і зацікавленості. Пропонувалося впроваджувати в практику відносини, засновані на господарських договорах між підприємствами.
  Після Другої світової війни період з кінця 40-х-початку 50-х рр.. ознаменувався новим циклічним проявом тенденції ринкового розвитку в СРСР з подальшими серйозними змінами в політичній системі, створеної Сталіним. Стартовим етапом цієї хвилі в економіці можна вважати проведення грошової реформи в грудні 1947
  Розмір: 55 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Економічні реформи в країнах з перехідною економікою. Реферат.
  У першому розділі пояснюється необхідність у складанні та реалізації національних економічних програм, так як вони є одним з найбільш дієвих способів реформування економіки тієї чи іншої країни. Також наводяться приклади використання та застосування відповідних програм в країнах з перехідною економікою, де основна маса національних економічних програм зводиться до змін податкового, соціального, банківського законодавства. У більшості країн, що розвиваються складання національних програм зазвичай пов'язане зі спробами створити умови для сталого економічного зростання після чергової економічної кризи або переходу від авторитарного режиму до демократії в цій країні. Вони зазвичай припускають спробу вирішити кілька великих економічних проблем в обстановці високої популярності того чи іншого лідера, в сприятливою політичної ситуації ("вікно можливостей"). Пакет реформ, що проводиться в таких випадках, зазвичай охоплює чергову спробу макростабілізації, кілька структурних реформ, заходи щодо залучення іноземних інвестицій (приватизація).
  Метою даної курсової роботи є розгляд економічних реформ, що проводяться в ході світового розвитку і трансформації тієї чи іншої країни у світовому господарстві, а також модернізації, підсумків проведених реформ та перспектив подальшого розвитку країн.
  Банківська система виконує найважливіші макроекономічні функції, пов'язані з трансформацією заощаджень в інвестиції і забезпеченням безперебійного функціонування системи розрахунків в народному господарстві. Саме тому заключна частина першого розділу курсової роботи представлена ??аналізом проведених банківських реформ.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Економічні реформи сучасної Росії. Реферат.
  З великим жалем, ознайомившись з усіма фактами, нотатками в періодичній пресі, доповідями про результати проведених реформ, оцінками економістів періоду реформування Росії командою Б.Н.Ельцина, я прийшла до висновку і вирішила почати свою роботу з того твердження, що реформи, спрямовані на збільшення добробуту громадян Російської Федерації, створення розвинутої економічної моделі держави, інтеграції Російської економіки в світовий ринок виявилися недостатніми для досягнення поставлених цілей. Простіше кажучи, реформи були невдалими. Звичайно, з певною часткою впевненості можна стверджувати, що якась частина реформ таки зробила свій позитивний вплив, але в загальній масі, в процентному співвідношенні, підсумки економічних перетворень вельми плачевні. Тому особливу увагу я присвятила впливу реформ на соціальну сферу економіки і цьому присвячена окрема глава моєї роботи «Моральний аспект: соціальні витрати в ідеології реформування Росії».
  Причини розпаду російської економіки не будуть до кінця зрозумілі без усвідомлення того, що вони є складовою частиною світового кризового процесу, що має абсолютно спільні з ним причини. Причини не економічні, а суб'єктивні, тобто ідеологічні та психологічні.
  У класичній економічній науці концепція випереджаючого розвитку була дана Смітом і Рікардо. Свобода підприємництва, досконала конкуренція, свобода торгівлі, в тому числі зовнішньої - всі ці рецепти прекрасно працювали в сучасній їм Англії, в нинішній Європі та Америці.
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Економічні системи та їх історичний розвиток. Реферат.
  Основними елементами економічної системи є соціально-економічні відносини, що базуються на сформованих у кожній економічній системі формах власності на економічні ресурси та результати господарської діяльності; господарський механізм, тобто регулювання економічної діяльності на макроекономічному рівні; конкретні економічні зв'язки між господарськими суб'єктами.
  Рішення ключових економічних задач має специфічні особливості в рамках роздрібних укладів. Для традиційної системи характерна така особливість, як активна роль держави. Перерозподіляючи через бюджет значну частину національного доходу, держава направляє кошти на розвиток інфраструктури і надання соціальної підтримки найбіднішим верствам населення.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Економічні системи. Реферат.
  Основними елементами економічної системи економічної є соціально-економічні відносини, системи, що базуються на сформованих у кожній економічній системі формах власності на економічні ресурси та результати господарської діяльності; організаційні форми господарської діяльності; господарський механізм, тобто спосіб регулювання економічної діяльності на макроекономічному рівні; конкретні економічні зв'язки між господарськими суб'єктами.
  Сукупність всіх економічних процесів, що відбуваються в суспільстві на основі діючих в ньому майнових відносин і організаційних форм, являє собою економічну систему цього суспільства. Зрозумівши суть системи, можна зрозуміти численні закономірності господарського життя суспільства.
  Розмір: 28 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Економічні системи. Реферат.
  Реальна практика постійно підтверджує системний характер економіки. Об'єктивно існуючі економічні системи знаходять своє наукове відображення в теоретичних (наукових) економічних системах. Перший розгорнутий аналіз економіки як системи був даний основоположником класичної школи політекономії А. Смітом в його головному науковому праці "Дослідження про природу і причини багатства народів" (у прийнятому скороченні - "Багатство народів"), що вийшов у світ в 1776 р. З наступних наукових економічних систем слід, передусім, виділити системи, створені Д. Рікардо (1817), Ф.Ліста (1841 р.), Дж. С.Міллем (1848 р.), К-Марксом (1867 р.), К . Менгером '(1871 р.), А.Маршаллом (1890 р.), Дж-Кейнсом (1936 р.), П. Самуельсоном (1951 р.).
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Економічні системи. Реферат.
  Реальна практика постійно підтверджує системний характер економіки. Об'єктивно існуючі економічні системи знаходять своє наукове відображення в теоретичних (наукових) економічних системах. Перший розгорнутий аналіз економіки як системи був даний основоположником класичної школи політекономії А. Смітом в його головному науковому праці "Дослідження про природу і причини багатства народів" (у прийнятому скороченні - "Багатство народів"), що вийшов у світ в 1776 р. З наступних наукових економічних систем слід, передусім, виділити системи, створені Д. Рікардо (1817), Ф.Ліста (1841 р.), Дж. С.Міллем (1848 р.), К-Марксом (1867 р.), К . Менгером '(1871 р.), А.Маршаллом (1890 р.), Дж-Кейнсом (1936 р.), П. Самуельсоном (1951 р.).
   Розмір: 49 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

    Сторінка: 287 з 298
 <- Попередня  наступна ->

 Перейти на запис:
 На початок | 1 ...  2821  2831  2841  2851  2861  2871  2881  2891  2901  2911

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка