ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 290 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Економічне зростання. Реферат.
  1. Економічне зростання розглядається як складовий елемент розвитку економіки. Він, з одного боку, індукує циклічний характер розвитку, з іншого - сам є результатом змін, підготовлюваних в періоди спаду і депресій. Тому основне увага приділяється не темпам економічного зростання, а глобальних змін в економіці, стійким тенденціям і закономірностям її перетворення в нову якість.
  Розмір: 53 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Економічне зростання. Реферат.
  У найзагальнішому вигляді економічний ріст означає кількісна і якісна зміна результатів виробництва і його чинників (їхньої продуктивності). Своє вираження економічний ріст знаходить у збільшенні потенційного і реального валового національного продукту (ВНП), у зростанні економічної мощі нації, країни, регіону. Це збільшення можна виміряти двома взаємозалежними показниками: зростанням за певний період часу реального ВНП або ростом ВНП на душу населення. У зв'язку з цим статистичним показником, що відбиває економічний ріст, є річний темп зростання ВНП у відсотках.
  Розмір: 26 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Економічне зростання. Реферат.
  Економічним зростанням називається збільшення величини сукупного доходу з часом. Він залежить від використання природних і трудових ресурсів, основного капіталу, технологій, величини сукупного попиту і ступеня мотивації до праці (що залежить від розподілу ВВП), а також від соціальної, економічної та політичної структури. Економічне зростання вимірюється темпом приросту ВНП за певний період часу (звичайно квартал або рік).
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Економічне зростання. Реферат.
  Економічне зростання визначається і вимірюється двома взаємопов'язаними способами: як збільшення реального ВНП за деякий період часу або як збільшення за деякий період часу реального ВНП на душу населення. Використовуватися можуть обидва визначення. Наприклад, якщо в центрі уваги перебувають проблеми військово-політичного
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Економічне зростання. Реферат.
  Проте при всіх недоліках економічне зростання залишається найбільш вживаним критерієм економічного розвитку. Економічне зростання може вимірюватися як у фізичному вираженні (фізичний ріст), так і у вартісному (вартісної зростання). Перший спосіб більш надійний (тому що дозволяє виключити вплив інфляції), але не універсальний (при розрахунку темпів економічного зростання важко вивести загальний показник для виробництва різних виробів). Другий спосіб вживається частіше, проте не завжди можливо до кінця «очистити» його від інфляції. Правда, у статистиці ряду країн вимірюють макроекономічне зростання на базі зростання виробництва найбільш важливих для економіки товарів, використовуючи при цьому їх частки в загальному обсязі виробництва.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Економічне зростання. Реферат.
  Необхідно чітко розмежовувати поняття «економічне зростання» і «економічний розвиток». По-перше, розвиток здійснюється і тоді, коли зростання немає, але закладаються передумови для нього. По-друге, може виражатися в структурних перетвореннях, можливих новації, які безпосередньо до економічного зростання не приводять. По-третє, розвиток може бути і по низхідній лінії, коли не тільки немає кількісного зростання, але і йде процес убування властивостей, якостей продукту, послуг.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Економічне зростання. Реферат.
  Таким чином, сучасне економічне зростання за своєю суттю є феноменом. Сучасний економічний ріст, як його визначив С. Кузнець - це економічний розвиток, при якому довгострокові темпи зростання виробництва стійко перевищують темпи зростання населення.
  Розмір: 41 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Економічне зростання. Реферат.
  Теорія економічного зростання є одним з найбільш складних розділів економічної науки, присвяченої дослідженню ринкового господарства. Як визначити внесок кожного з факторів виробництва в процес збільшення суспільного продукту? Як виміряти якісне вдосконалення праці, капіталу і землі, тобто які показники можуть відбити ці зміни? Особливе значення аналіз економічного зростання має в останні десятиліття. Піднесення потреб, вичерпання традиційних ресурсів, збільшення чисельності населення зумовлюють рішення двоєдиного завдання: економічного зростання та ефективності економіки. Сам по собі економічне зростання суперечливий. Так, можна домогтися збільшення виробництва і споживання, матеріальних благ за рахунок погіршення їхньої якості, за рахунок економії на очисних спорудженнях і погіршення умов життя. Домогтися тимчасового зростання виробництва можна і за рахунок хижацької експлуатації ресурсів. Таке зростання або нестійкий або взагалі небажаний. Тому економічне зростання має сенс тоді, коли він поєднується з соціальною стабільністю і соціальним оптимізмом. Таке зростання припускає досягнення ряду збалансованих цілей: збільшення тривалості життя, зниження захворюваності та травматизму; підвищення рівня освіти і культури; більш повного задоволення потреб і раціоналізації споживання; соціальної стабільності і впевненості у своєму майбутньому; подолання убогості і різких розходжень у рівні життя; досягнення максимальної зайнятості; захисту навколишнього середовища і підвищення екологічної безпеки; зниження злочинності.
  Розмір: 53 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Економічне зростання. Реферат.
  Розмір: 19 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Економічне зростання. Реферат.
  Чому економічне зростання сам по собі розглядається як важлива економічна мета? Відповідь очевидна. Збільшення суспільного продукту в розрахунку на душу населення означає підвищення рівня життя. Зростання реального продукту тягне за собою зростання матеріального достатку і відповідає принципам мінімізації витрат. Відповідь може бути сформульовано таким чином:
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 290 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 2851 2861 2871 2881 2891 2901 2911 2921 2931 2941

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка