ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 292 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Економічне обгрунтування розширення дилерських послуг з продажу та сервісного обслуговування автомобілів на прикладі ТОВ "Полюс-Дм". Реферат.
  Об'єктом дослідження є робота ТОВ «Полюс-ДМ» з організації продажу автомобілів «Chevrolet Blazer» (випускаються корпорацією Дженерал Моторз (США)) у м. Тюмені і Тюменській області, а також будівництво технічного центру з обслуговування автомобілів даної моделі.
  На основі аналізу ринку позашляхових автомобілів в м. Тюмені і Тюменській області, організації діяльності конкурентів були внесені пропозиції щодо перегляду цінової політики та реорганізації рекламної діяльності підприємства, проведено аналіз показників економічної ефективності капіталовкладень в організацію сервісного обслуговування автомобілів . Ефективність пропонованих заходів дозволяє забезпечити місце автомобілю марки «Chevrolet Blazer» на тюменському ринку і розширити сегмент за рахунок надання послуг з технічного обслуговування автомобілів.
  В умовах, коли уряди промислово розвинених країн в інтересах своїх монополій вводять різні обмеження протекціоністського характеру (митні, адміністративні та ін) на імпорт готової продукції, постачання вузлів і деталей для подальшого складання іноді є єдиною можливістю проникнути на ринки цих країн. Тому для розширення експорту в промислово розвинені країни підприємці широко використовують поставки машин в розібраному вигляді і організацію за кордоном складальних підприємств в рамках дочірніх або агентських фірм.
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Економічне обгрунтування умов розвитку лісозаготівель. Реферат.
  Для прикладу візьмемо обгрунтування схеми транспортного освоєння лісосировинної бази Березовського ліспромгоспу. Лісові масиви Березовського району примикають до залізниці МПС в районі станції Березівка ??та виділені як лісосировинної бази організовуваного Березовського ліспромгоспу.
  Розмір: 37 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Економічне планування методами математичної статистики. Реферат.
  Робота присвячена дослідженню економічної діяльності підприємства методами статистичного аналізу. У якості вихідних даних приймається деяка сукупність вибірок за економічними показниками, зокрема прибутку, витрати, ціни і т.д. за деякий звітний період роботи підприємства. У роботі до цього набору даних застосовуються різні методи статистичного аналізу, спрямовані на встановлення виду залежності прибутку підприємства від інших економічних показників. На підставі отриманих результатів методами регресійного аналізу построенна математична модель і оцінена її адекватність. Крім цього проведено часовий аналіз показників прибутку за 4 роки і виявлені закономірності зміни прибутку по місяцях. На підставі цих даних проведено прогнозування прибутку на наступний (поточний) рік.
  Мета завдання - провести статистичний аналіз вихідних даних, отриманих при дослідженні основних показників діяльності підприємства, з метою виявлення домінуючих факторів впливають на прибуток і побудови адекватної математичної моделі для вивчення можливостей її максимізації та прогнозування на наступні періоди.
  Безумовно, в умовах ринкової економіки, головним показником рентабельності підприємства є прибуток. Тому дуже важливо зрозуміти, як необхідно вести господарство, що б як кажуть «не вилетіти в трубу». І тут незамінні методи математичної статистики, які дозволяють правильно оцінити, які фактори, і в якій мірі впливають на прибуток, а так само на підставі правильно побудованої математичної моделі, спрогнозувати прибуток на майбутній період.
  Розмір: 34 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Економічна поведінка підприємств в умовах недосконалої конкуренції. Реферат.
  Щоб зрозуміти, яке економічну поведінку підприємств в умовах недосконалої конкуренції, треба насамперед зрозуміти, що таке недосконала конку-Ренцо. Ринки, на яких або покупці, або продавці беруть в розрахунок свою здатність впливів-ствовать на ринкову ціну є недосконале
  Розмір: 26 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Економічний стан нафтового і газового сектора і його роль в економіці Росії. Реферат.
  Видобуток нафти ведеться людством з давніх часів. Спочатку застосовувалися примітивні способи: збір нафти з поверхні водойм, обробка пісковика або вапняку, просоченого нафтою, за допомогою колодязів. Але початком розвитку нафтової промисловості прийнято вважати час появи механічного буріння свердловин на нафту в 1859 році в США, і зараз практично вся видобута у світі нафту витягається у вигляді бурових свердловин. За сотню з гаком років розвитку виснажилися одні родовища, було відкрито інші, підвищилася ефективність видобутку нафти, збільшилася нефтеотдача.
  Нафтогазовий комплекс за роки реформ значні зміцнив свої позиції в економіці країни. НГК виник і зміцнів, як і інші структурні підрозділи в народному господарстві країни, ще в рамках СРСР і єдиного народно-господарського комплексу. Після його розвалу нафтогазовий комплекс отримав цілком самостійне значення. Що стосується загального положення нафтогазового комплексу в російській економіці, то галузь в набагато меншому ступені торкнувся спад виробництва. Більше того. за роки реформ сировинні галузі висунулися на провідні позиції в народному господарстві країни.
  Незалежно від ситуації з енергоносіями на зовнішньому ринку, нафта і газ завжди будуть відігравати велику роль на внутрішньому ринку, так як вони є найціннішим сировиною для нафтохімічної промисловості, з цієї сировини виробляється більше 2000 різних видів продукції. Росія зацікавлена ??в тому, щоб вітчизняний нафтохімічний синтез перетворився на самостійну і потужну галузь промислового виробництва, став конкурентоспроможний на світовому ринку і країна могла таким чином експортувати не сирі енергоносії, а набагато дорожчі продукти переробки нафти і газу та товари на їх основі, таким чином приносячи відчутні доходи в бюджет. Розглянемо більш детально структуру нафтової і газової галузі, їх сьогоднішнє становище і вплив на економіку.
  Розмір: 53 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Економічний розвиток Росії наприкінці XIX - початку XX століття. Реферат.
  Винятково важливим у цьому відношенні представляється неупереджений аналіз економічного стану Росії початку ХХ веІсключітельно важливим у цьому відношенні представляється неупереджений аналіз економічного стану Росії початку ХХ століття, бо сучасні знання політизовані.
  Розвиток промисловості в 90-ті роки характеризувалося дуже високим ступенем концентрації виробництва і робочої сили. Так, на рубежі XIX і ХХ ст. 5 доменних заводів давали більше 25% загально російської виплавки чавуну; 5 найбільших нафтових фірм - 44,1% усього видобутку нафти; 17 великих донецьких шахт - понад 2/3 всієї вуглевидобутку в країні; 8 найбільших цукрозаводчиків зосереджували у своїх руках 54 цукрових заводи - 30,3% всіх заводів і 38% усього виробництва цукру в країні.
  За період від кінця XIX - початку ХХ століття (до початку першої світової війни) російська промисловість пройшла значний шлях розвитку: промислові підйоми, змінювані різкими економічними кризами, а також економічною депресією, війною і революцією.
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Економічний розвиток західноєвропейських країн в епоху феодалізму (V-XV ст.). Реферат.
  Біля витоків феодалізму в Західній Європі стояли дві соціальні системи антична, рабовласницька, і варварська, родоплемінна. Розрив між ними був величезним. Перша була досить високо розвинена, друга ще не знала класового ладу. З одного боку, в античному суспільстві в IV-V ст. почали складатися протофеодальних елементи, з іншого - багато народів приходили до феодалізму шляхом самостійним внутрішнім розвитку.
  Втрата землі часто приводила до втрати особистої свободи. До особистої залежності також вів акт коммендации. Зростанню залежності селянства сприяла концентрація політичної влади в руках великих землевласників. Особливі королівські грамоти передавали на місцевому рівні судові, адміністративні, поліцейські, податкові функції від государя магнатам. Таке дарування називалося імунітетом, воно фактично оформляло позаекономічний примус.
  2) високе середньовіччя - X-XIII ст. Для цього періоду характерні панування домениальной системи господарювання, що сформувалась феодальна ієрархія, значний розвиток ремесла і торгівлі. Відзначимо, що XIII в. в Західній Європі з'явився своєрідним піком в розвитку феодалізму. Аж до XIII в. повсюдно відзначався значний економічний підйом, виросли тисячі міст, багато з яких домоглися самоврядування. У них трудилися ремісники сотень спеціальностей, склалися цехи і гільдії. У сільському господарстві виникли важливі удосконалення орних знарядь, відбувалася внутрішня колонізація: розчистка лісів, розорювання пусток, меліорація. Економічний підйом супроводжувався двох-, триразовим зростанням населення;
  Розмір: 54 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Економічний розвиток сучасної цивілізації. Реферат.
  Розмір: 10 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Економічний зміст виторгу і прибутку. Реферат.
  Витрати на виробництво і реалізацію продукції визначають рівень і структуру її собівартості. Виручка від реалізації продукції обчислюється в діючих цінах. При раціональному зміні управління економікою показник виручки від реалізації продукції стає одним з найважливіших показників діяльності підприємств. Подальший показник створює зацікавленість трудових колективів не стільки в зростанні кількісного обсягу продукції, що випускається, скільки в збільшенні обсягу реалізованої продукції (з урахуванням зниження залишків нереалізованої продукції). Це означає, що проводитися повинні такі вироби і товари, які відповідають вимогам споживачів і користуються великим попитом.
  Прибуток - це грошове вираження основної частини грошових накопичень, створюваних підприємствами будь-якої форми власності. Як економічна категорія вона характеризує фінансовий результат підприємницької діяльності підприємства. Прибуток є показником, що найбільш повно відображає ефективність виробництва, обсяг і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Разом з тим прибуток впливає на зміцнення комерційного розрахунку, інтенсифікацію виробництва при будь-якій формі власності.
  Прибуток - один з основних фінансових показників плану та оцінки господарської діяльності підприємств. За рахунок прибутку здійснюються фінансування заходів з науково-технічного та соціально-економічному розвитку підприємств, збільшення фонду оплати праці їх працівників.
  Розмір: 27 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Економічне диво в Німеччині. Реферат.
  Старшому поколінню Колишньої Західній Німеччині є чим пишатися. Це саме його працею і потом повалена й зруйнована країна за порівняно короткий термін зуміла після війни піднятися на ноги і перетворитися в одну з найбільш благополучних і процвітаючих в Європі. Сьогодні для будь-якого німця "дойче марк" не просто грошова одиниця, але якийсь символ національного працьовитості та економічної стабільності, що дозволяє в глибині душі зверхньо ставитися не тільки до рублям і леям, але і до лірам, драхмам та іншим ескудо.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 292 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 2871 2881 2891 2901 2911 2921 2931 2941 2951 2961

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка