ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 296 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Ефективне управління кредиторською заборгованістю. Реферат.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Ефективність використання капіталів підприємства (на прикладі автотранспортного підприємства). Реферат.
  Роль основних фондів (ОФ) і оборотних коштів (ОС), ефективне їх використання при різних економічних відносинах завжди важлива. Це обумовлено тим, що головним джерелом прибутку будь-якого підприємства, національного багатства країни є вміле, розумне досить повне використання ОФ і ОС, зі своєчасною їх модернізацією та оновленням. У поєднанні з людською працею, розвиненим менеджментом різних рівнях виробництва і маркетингом досягається максимальна ефективність використання ОФ і ОС. Це особливо важливо в даний час для кожного підприємства, області, всієї країни в цілому, тому що економіка Росії зараз перебуває в кризі, вихід з якого може бути здійснений тільки на основі збільшення обсягів виробництва, робіт, послуг у всіх галузях народного господарства.
  Коефіцієнт технічної готовності парку знизився на 6,5%, проте за рахунок зменшення простоїв справних автомобілів в гаражі на 45,3% збільшився коефіцієнт випуску автомобілів на 34,9%. Так само зросли коефіцієнти, що характеризують ефективність роботи автомобілів на лінії коефіцієнт використання вантажопідйомності (на 22,9%) і коефіцієнт використання часу для руху (на 16,9%). У той же час коефіцієнт використання пробігу знизився за аналізований період на 5,5%. В цілому ж ефективність використання автотранспорту зросла, що характеризується підвищенням вироблення в тонно-кілометрах на 88%.
  У цій курсовій роботі дається тлумачення ОФ і ОС, їх структура, склад, значення в діяльності підприємства, показники їх використання, методи підвищення ефективного використання стосовно будь-якої галузі народного господарства. Разом з цим в курсовій роботі, використовуючи теоретичні основи підвищення ефективності використання ОФ і ОС, проведений аналіз використання ОФ і ОС за даними конкретного автотранспортного підприємства (АТГТ) м. Курська (ВАТ Поган-1).
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Ефективність використання оборотних коштів підприємства. Реферат.
  Оскільки предмети праці повністю споживаються в їх натурально - речовій формі в кожному виробничому циклі, виробництво їх повинно постійно відновлюватись для забезпечення процесу відтворення тих чи інших видів продукції. Одночасно необхідно забезпечити можливість своєчасного їх використання у виробництві.
  Речовинним вмістом оборотних фондів є предмети праці - сировина, матеріали, паливо та інші матеріальні ресурси протягом усього періоду їх перебування на підприємстві - від моменту їх надходження і до моменту отримання з них або за їх сприяння готової продукції. До оборотних фондів відносять також швидко зношуються і малоцінні інструменти, пристосування і предмети виробничого інвентарю. До складу оборотних фондів входять і нематеріальні елементи у вигляді витрат майбутніх періодів. Ці витрати пов'язані з підготовкою шахт, рудників, свердловин та інших об'єктів для майбутньої їх експлуатації.
  Оборотними виробничими фондами промисловості є такі засоби виробництва, які, перебуваючи в процесі праці, повністю споживаються в кожному виробничому циклі і повністю переносять в цьому ж циклі свою вартість на продукт праці.
  Розмір: 27 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Ефективність використання трудових ресурсів в залізобетонному цеху. Реферат.
  До трудових ресурсів відноситься та частина населення, яка володіє необхідними фізичними даними, знаннями і навичками. Достатня забезпеченість підприємств потрібними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, мають велике значення для збільшення обсягів продукції і підвищення ефективності виробництва. Зокрема, від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та грамотного їх використання залежать обсяг і своєчасність виконання всіх робіт, ефективність використання устаткування і як результат - обсяг виробництва продукції, її собівартість, прибуток і ін
  Перехід до ринку загострив проблеми зайнятості і додав до них нові, невідомі досі, пов'язані зі структурною перебудовою російської економіки і виникненням нових трудових відносин, обумовлених появою нових форм власності. Перебудова економіки змушує докорінно змінювати відносини між суб'єктами трудових відносин.
  Вікові межі та соціально-демографічний склад трудових ресурсів визначаються законодавчо. Вони змінювалися в різні періоди історії нашої країни. Так, в першій п'ятирічці (1929 - 1932 рр..) Нижня межа працездатного віку становила 14 років, до кінця другої п'ятирічки (1935 - 1937 рр..) - 16 років. У роки Великої Вітчизняної Війни вона знову опустилася до 14 років. В даний час нижня межа працездатного віку становить 16 років.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Ефективність менеджменту. Реферат.
  Саму науку менеджмент можна назвати наукою про ефективність, ефективності всього інвестицій, виробництва, інновацій і т.д. [11] Та й сама робота менеджера полягає в тому щоб бути ефективним. Чим би він не займався - бізнесом або працював на підприємство, - від нього потрібно правильне виконання завдань, тобто очікують прояву ефективності. Проте керівні посади і посади менеджерів підчас займають працівники, які не володіють високою ефективністю, хоча серед них чимало тих, хто має високий інтелектуальний рівень і творчу уяву. Ці люди звичайно добре інформовані і мають великі знання. Однак прямого зв'язку між цими якостями керівника і його ефективністю як працівника не спостерігається. Навіть самі обдаровані люди можуть бути на подив неефективними; вони часом не розуміють, що завдяки одним здібностям не можна домогтися скільки-небудь значних успіхів у роботі. Вони не усвідомлюють, що талант може сприяти ефективності тільки за допомогою цілеспрямованої праці. І навпаки, в кожній організації є високоефективні працівники, що не мають особливих талантів. У той час як одні гарячково метушаться, імітуючи бурхливу діяльність, яку часом інші приймають за "творчу іскру", інші крок за кроком, повільно рухаються до наміченої мети і досягають її першими, подібно черепасі у відомій старій байці.
  У роботі вводиться поняття «двоїста природа» деяких базових понять теорії менеджменту, без якого неможливо розкрити сутність цих понять (домогтися їхнього однозначного тлумачення), а значить, побудувати модель ефективно функціонуючої організації. У цьому плані, щоб розкрити сутність поняття «загальна ефективність», скористаємося умовною формулою загального вигляду: X = Х * Х2, яка і дозволить однозначно тлумачити настільки складне і неоднозначне поняття, зробивши це тлумачення достатньою мірою наочним.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Ефективність виробництва в легкій промисловості в умовах ринкової економіки. Реферат.
  З тих пір, як Білорусь вступила на стежку ринкових відносин, багато чого в житті зазнало змін. Змінилися гроші, змінилися закони, змінилися умови виробництва, та й саме виробництво. Всюди проголошується відмова від старих ком З тих пір, як Білорусь вступила на стежку ринкових відносин, багато чого в житті зазнало змін. Змінилися гроші, змінилися закони, змінилися умови виробництва, та й саме виробництво. Всюди проголошується відмова від старих ком андно-адміністративних методів на користь вільних ринкових відносин, чесної конкуренції, знищення державної монополії. Але чи так це насправді? Підприємства, все життя отримували вказівки "згори" що робити, опинилися по суті покинутими напризволяще. Ми просто виявилися не готові в різкого "настанню ринку". Ми хотіли конкуренції, і ми її отримали - країну завалив потік дешевої якісної продукції з Туреччини, Кореї, Італії і т.д. Вітчизняна продукція виявилася неконкурентоспроможною, внаслідок відсутності належного контролю з боку держави. Ніхто до цього не дбав ні про належній якості продукції, ні про ефективності її виробництва. Збитки одного підприємства покривалися прибутком іншого. Ринковий механізм не сприймає цього, внаслідок чого багато виробничі підприємства опинилися на межі банкрутства.
  Ті підприємства, що вижили, роблять відчайдушні спроби приборкати ситуацію, що склалася, підняти виробництво на належний рівень. Ось тут-то і з'являється таке поняття, як ефективність. Вперше за багато років керівники підприємств гостро відчули необхідність випуску якісної продукції за прийнятними цінами. Вперше на світ вийшли такі поняття як конкурентоспроможність вітчизняної продукції, збільшення якості при загальному зниженні витрат на виробництво.
  Як ми вже переконалися, значення ефективності виробництва в легкій промисловості складно переоцінити. Складається на Білоруському ринку ситуація говорить про багато, і перш за все про необхідність становлення великого виробництва, як одного з головних елементів ринку. Світовий досвід показує, що ефективно управляти підприємством держава не завжди в змозі. Ми хлюпочемося в бурхливому потоці ринкових відносин, але до цих пір в багатьох сферах нашого життя дає про себе знати командно-адміністративна система. Звичайно, складно відразу відмовитися від неї, але якщо зрештою цього не зробити - наша промисловість буде приречена, Як ми вже переконалися, значення ефективності виробництва в легкій промисловості складно переоцінити. Складається на Білоруському ринку ситуація говорить про багато, і перш за все про необхідність становлення великого виробництва, як одного з головних елементів ринку. Світовий досвід показує, що ефективно управляти підприємством держава не завжди в змозі. Ми хлюпочемося в бурхливому потоці ринкових відносин, але до цих пір в багатьох сферах нашого життя дає про себе знати командно-адміністративна система. Звичайно, складно відразу відмовитися від неї, але якщо зрештою цього не зробити - наша промисловість буде приречена, і про це говорять цифри.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Ефективність виробництва, аналіз ефективності виробництва. Реферат.
  На сучасному етапі розвитку України, забезпечення стабільної роботи підприємств по випуску конкурентноздатної продукції, є завданням першорядної важливості для керуючих усіх рівнів. Найважливішою якісною характеристикою господарювання на всіх рівнях є - ефективність виробництва.
  Зниження витрат виробництва, раціональне використання матеріальних ресурсів, досягнення більш високих економічних показників і, насамперед підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва, і на цій базі зниження собівартості - найбільш важливі й актуальні задачі працівників управління виробництвом. Для їхнього вирішення велике значення має удосконалювання управління з метою підвищення його ефективності, оволодіння методами ефективного управління виробництвом, а також розрахунки й порівняння показників ефективності виробництва підприємства.
  Необхідною умовою вирішення поставлених завдань є науковий пошук, аналіз, узагальнення практики й обгрунтування такої системи управління підприємством, що могла б забезпечити підвищення ефективності виробництва й насичення ринку високоякісними товарами, доступними для масового споживача.
  Розмір: 46 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Ефективність роботи відділу маркетингу. Реферат.
  Схоже, що компанії все більше цікавляться використанням аналізу маркетингової прибутковості і його розширеної версії, обліку витрат за видами діяльності, для визначення дійсної прибутковості різних об'єктів і заходів. Для того щоб підвищити прибутковість, можна зайнятися пошуками шляхів скорочення обсягів ресурсів, необхідних для виконання різних дій, або підвищити ефективність їх використання, або знайти нові джерела їх придбання за нижчими цінами.
  В даний час вирішення проблеми оцінки ефективності роботи відділів маркетингу на підприємствах різних форм власності є досить актуальною, тому що на персонал відділів покладена велика соціальна і фінансова відповідальність перед всім колективом організації. Неефективна робота відділу маркетингу будь-якого підприємства веде до зниження його конкурентоспроможності і в кінцевому підсумку до припинення існування. Причинами виникнення подібної ситуації можуть бути: неправильна оцінка впливу факторів маркетингового середовища на діяльність організації, непродумана політика просування і ціноутворення і т. д. І створення системи, яка дозволить оперативно виявляти помилки, допущені персоналом відділів у роботі, дозволить підприємству успішно конкурувати на ринку.
  Після усвідомлення керівництвом цієї потреби на підприємстві створюється відділ маркетингу, в який входять або штатні співробітники, або запрошуються фахівці з боку, або і те, й інше одночасно. Відділ працює, але наскільки добре / погано залишається неясним. Причини можуть бути зовсім різними: від непрофесіоналізму співробітників відділу маркетингу, нездатних оцінити результати своєї діяльності, до відсутності будь-якої оцінки результатів діяльності співробітників на підприємстві взагалі. Виникає ситуація, коли керівник підприємства не знає, як працюють його співробітники, який внесок вносять в результати діяльності підприємства. Наприклад, чи є збільшення / зменшення обсягу продажів підприємства результатом проведеної рекламної кампанії чи це просто результат поліпшення / погіршення кон'юнктури на ринку. Керівник не знає нагороджувати чи карати своїх підлеглих.
  Розмір: 49 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Ефективність управління підприємством на прикладі АТ "Астек". Реферат.
  Одне з найважливіших напрямків програми реформ, що проводяться в нашій країні, є перебудова систем управління підприємствами. Особливе значення ця проблема має на рівні тих підприємств, положення яких в ринковій економіці змінюється докорінно. Стаючи об'єктом товарно-грошових відносин, що економічною самостійністю і повністю відповідає за результати своєї господарської діяльності, підприємство повинно сформувати систему управління (менеджменту), яка забезпечила б йому високу ефективність роботи, конкурентоспроможність і стійкість положення на ринку. У порівнянні з тією системою управління, досі діє на багатьох підприємствах, в нових умовах з'являються нові функції, які раніше були не потрібні. У ринковій економіці підприємство самостійно приймає рішення, розробляє стратегію свого розвитку, знаходить потрібні для їх реалізації засоби, наймає працівників, придбає обладнання та матеріали, вирішує багато структурних питань, в тому числі і такі, як створення, злиття, ліквідація, розподіл, реорганізація виробничої і перебудова організаційної структури управління. Підприємства набувають рис самостійності, які характерні для умов ринку. Це вимагає значного розширення сфери управління, збільшення обсягу та ускладнення характеру виконуються менеджерами. Також зростає відповідальність за якість та своєчасність прийняття тих чи інших рішень. Підвищується роль маркетингових досліджень, що дозволяють вивчати динаміку потреб на ринку товарів та послуг. Науково-технічний прогрес перетворюється на потужний засіб управлінських нововведень, спрямованих на створення умов для ефективної роботи. У зв'язку з цим, менеджмент підприємства, що працює у ринковому середовищі пред'являє високі вимоги до професійного управлінського персоналу, від якого залежить ефективність управлінської діяльності, а, отже, і, ефективність діяльності всього підприємства.
   Керівництво підприємства такий стан справ пояснює тим, що в даний час підвищеним попитом у населення і різних організацій та установ користуються метало-пластикові та інші вікна та двері. Однак, слід зазначити, ^ то на АТ "Астек" є можливості для випуску металевих дверей (які також користуються великим попитом у населення). Проте тут поки ще ні в організаційному, ні в технологічному плані нічого не зроблено для того, щоб налагодити випуск цього виду продукції.
   Управління підприємством являє собою процес в основі якого лежить вплив на колектив підприємства та всі сторони його діяльності з метою отримання максимальних результатів. Такий вплив на кожному підприємстві і в організації надають управлінські кадри. Отже, чим ефективніше процес управління на підприємстві, тим вище виявляється результативність діяльності всього підприємства. Однак, процес управління здійснюють люди. У зв'язку з цим ефективність процесу управління залежить від ефективності діяльності управлінського персоналу підприємства, яка, в свою чергу, складається з ефективності діяльності окремих працівників і груп працівників різного рівня освіти, кваліфікації і т.д. Всі ці працівники становлять керуючу систему підприємства. Тому, перш ніж розглядати питання, пов'язані з ефективністю управління підприємством, на нашу думку, слід розкрити зміст управлінської діяльності і відрізнити необхідні якості працівників, які її здійснюють.
   Розмір: 53 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

 10.    Ефективність господарської діяльності підприємства та шляхи їх підвищення. Реферат.
   Сучасна конкуренція являє собою особливий і дуже важливий випадок, але все ж лише один випадок, і економісти приділяють їй так багато уваги, оскільки вона проливає яскраве світло на ефективність виконання ресурсів. Звичайно, вона не може дати правильного уявлення про безліч фактів, які характеризують сучасну індустрію. Реальний світ, яким ми знаємо його по Америці, Європі, та Азії виступає як своєрідне поєднання елементів конкуренції з недосконалостями що вносяться монополіями. Реальні світ, отже, повинен розглядатися переважно як царство "недосконалої конкуренції"; його не можна цілком назвати ні абсолютно конкурентним, ні абсолютно "монополістичним".
   1. Сучасна конкуренція має для економіста цілком певне значення. Як ми побачили, вона означає для нього місце горазда більш сильне ніж для людини з вулиці або ж бізнесмена, коли він говорить про жорсткий суперництві і гострої конкуренції між різними фірмами і галузями.
   Отже, згідно опред-н досконалим конкурентом є той, хто може продати все, що він хоче за існуючою ринковою ціною, але не в змозі помітно впливати на її в бік підвищення або пониження. У свою чергу "повністю конкурентної галуззю" є Такай галузь, яка складається виключно з численних досконалих конкурентів. Така галузь може мати певного роду організаційний механізм котирування, або біржу, де встановлюються ціни (і де можуть так само встановлюватися ринкові ціни для "майбутніх поставок товару в обумовлений час").
   Розмір: 42 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

    Сторінка: 296 з 298
 <- Попередня  наступна ->

 Перейти на запис:
 На початок | 1 ...  2911  2921  2931  2941  2951  2961  2971

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка