ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 297 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Ефективність економіки. Реферат.
  Перелік ключових слів: обмеженість ресурсів, економічна ефективність, просте відтворення, економічна ефективність і соціальна справедливість, ринок і економічна ефективність, система показників ефективності макроекономіці, порівняльна економічна ефективність, розширене відтворення.
  Два факту по суті охоплюють всю проблему економіки. Абсолютно необхідно ретельно визначити і глибоко осмислити ці два факти. Перший факт такий: матеріальні потреби суспільства, тобто матеріальні потреби складових його індивідів та інститутів, буквально безмежні або невгамовний. Другий факт: економічні ресурси, тобто кошти для виробництва товарів і послуг, обмежені або рідкісні.
  Розмір: 40 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Південнокорейські чеболь (Південнокорейські ФПГ). Реферат.
  За сукупним показником концентрації виробництва і капіталу чеболь значно випереджають японські монополії. Чотири південнокорейські чеболя входять до числа ста найбільших ТНК, у той час як 50 чебол створюють 48% ВНП Республіки Корея, а на 30 чебол доводитися приблизно 50% експорту Південної Кореї.
  Чеболя або фінансово-промислові групи відіграють головну роль в економіці Південної Кореї. Останнім часом роль чеболь поширилася далеко за межі "країни ранкової свіжості", і вже сьогодні ці фінансово-промислові конгломерати істотно впливають на світове виробництво, технологію і торгівлю. За своєю структурою чеболь нагадують японські дзайбацу. Виникнення перших чеболь відноситься ще до періоду японського колоніального панування в Кореї. Більшість з них має сімейно-клановий характер, вони побудовані, головним чином, по вертикалі, об'єднуючи компанії, що діють в різних галузях промисловості.
  Розмір: 22 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Я створюю свою фірму. Реферат.
  До аждий підприємець, починаючи свою діяльність, повинен ясно представляти потребу на перспективу у фінансових, матеріальних, трудових та інтелектуальних ресурсах, джерела їх отримання, а також вміти чітко розрахувати ефективність використання ресурсів у процесі роботи фірми ( підприємства). Це пояснюється тим, що в сучасній економіці саме підприємства (фірми) виробляють основну масу товарів та послуг, які задовольняють потреби людини.
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Я створюю фірму. Реферат.
  До аждий підприємець, починаючи свою діяльність, повинен ясно представляти потребу на перспективу у фінансових, матеріальних, трудових та інтелектуальних ресурсах, джерела їх отримання, а також вміти чітко розрахувати ефективність використання ресурсів у процесі роботи фірми ( підприємства). Це пояснюється тим, що в сучасній економіці саме підприємства (фірми) виробляють основну масу товарів та послуг, які задовольняють потреби людини.
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Мова і стиль розпорядчих документів: мова і стиль комерційної кореспонденції, мова і стиль інструктивно-методичних документів. Реклама ділового мовлення. Правила оформлення документів. Мовний етикет в документах. Реферат.
  Діловий стиль-це сукупність мовних засобів, функція яких - обслуговування сфери офіційно-ділових відносин, тобто відносин, що виникають між органами держави, між організаціями або усередині них, між організаціями та приватними особами в процесі їх виробничої, господарської та юридичної діяльності.
  У житті будь-якої людини документи відіграють величезну роль. Практично в будь-якій сфері нашої діяльності потрібні будь-які документи. Що ж означає слово документ? У Федеральному законі від 27 листопада 1994 дається таке визначення терміна «документ».
  Мовний етикет регламентує словесні формули вітання, знайомства, привітання, побажання, подяки, вибачення, прохання, запрошення, ради, пропозиції, розради, співчуття, співчуття, компліменту, схвалення; до мовного етикету відносять також манеру розмовляти (мистецтво вести бесіду).
  Розмір: 21 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Японська модель менеджменту. Реферат.
  2. Гласність і цінності корпорації. Коли всі рівні управління і робітники починають користуватися загальною базою інформації про політику і діяльність фірми, розвивається атмосфера участі і загальної відповідальності, що покращує взаємодію і підвищує продуктивність. У цьому відношенні зустрічі і наради, в яких беруть участь інженери і працівники адміністрації, дають суттєві результати. Японська система управління намагається також створити загальну для всіх працівників фірми базу розуміння корпоративних цінностей, таких, як пріоритет якісного обслуговування, послуг для споживача, співробітництво робітників з адміністрацією, співпрацю і взаємодію відділів. Управління прагне постійно прищеплювати і підтримувати корпоративні цінності на всіх рівнях.
  Необхідно відзначити, що управлінський контроль за виконанням поставлених завдань здійснюється не шляхом ухвалення певних директив, як це прийнято в традиційному менеджменті, а шляхом надання допомоги і виявленні слабких ланок у виробничому процесі (слово «контроль» пов'язана ні з моделлю «виявлення - покарання», а «перевірка-допомога»).
  Менеджмент у Японії, як і в будь-якій країні, відображає її історичні особливості, культуру і суспільну психологію. Він безпосередньо пов'язаний із суспільно-економічним укладом країни. Японські методи управління в корені відмінні від європейських і американських. Це не означає, що японці управляють більш ефективно. Швидше можна сказати, що основні принципи японського і європейського менеджменту лежать у різних площинах, маючи дуже небагато точок перетину.
  Розмір: 44 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Японська модель управління на рубежі ХХI століття: традиційне і сучасне. Реферат.
  Складна економічна ситуація склалася в Росії до кінця 90-х років ХХ століття, підштовхує до пошуку нових шляхів вирішення цієї проблеми. Перехід Росії від командно-адміністративної системи до ринкової економіки, поставив на порядок денний важливе питання про вибір шляху економічного розвитку. Донедавна Західна модель економічного зростання була пануючою і пріоритетною при виборі шляху економічного розвитку. Перенесена на російський грунт вона не дала бажаних результатів. Більш того, викликала ряд негативних наслідків і кризових явищ, таких як падіння продуктивності і рівня життя населення. Сформована ситуація підштовхнула російських економістів до пошуку шляхів створення системи економічного розвитку, що представляє із себе синтез традиційних, національних особливостей та зарубіжного досвіду розвитку економіки.
  На світову арену стрімко піднялася нова високорозвинена, в економічному сенсі, країна - Японія. Дане явище в дослідницькій літературі прийнято називати «японське економічне диво». Дійсно, настільки стрімкий розвиток економіки в період з 1960-го по 1972 рік, заслуговує назви «чудо». Успіх японської економіки привернув до себе увагу дослідників-економістів усього світу, особливий інтерес представляли механізми, за допомогою яких Японія за досить короткий проміжок часу змогла перетворитися на високорозвинену індустріальну державу. Серед основних причин «японського економічного дива» дослідники виділяють декілька. По-перше, величезну роль зіграв зовнішній фактор, в післявоєнний період Японія перебувала під окупаційним режимом з боку США, і відчувала сильний тиск, як з боку уряду США, так і з боку американської промисловості; в період з кінця 60-х по кінець 70-х років Японія отримала від США величезні позики, таким чином, американський уряд намагалося використовувати Японію як важливий стратегічний і військово-сировинної фактор у війні проти В'єтнаму. По-друге, - це людський фактор, Японія мала великою кількістю кваліфікованої і дешевої робочої силою. У третьому, висока продуктивність праці, з 1970-1975 роки вона зросла в 7,2 рази (у США тільки в 2 рази). У четвертих, величезну роль зіграло державне регулювання і планування економіки. У п'ятому, розвиток науково технічного потенціалу та впровадження нових технологій у виробництво. Однак серед цих причин дослідники виділили ще один фактор, який зіграв далеко не останню роль у розвитку Японії - це японська система управління.
  У цьому ж році «Російський економічний журнал» опублікував статтю Румянцевої «Менеджмент на рубежі нового століття» .36 Дане дослідження містить статистичні викладки, на основі яких будується уявлення про чисельний склад та соціальний статус менеджерів.
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Японська модель управління. Реферат.
  Дослідники японської економіки, в тому числі і один з відомих за кордоном фахівців з японської менеджменту Вільям Оучи, вважають, що успіхи японської економіки головним чином стали наслідком оформлення і функціонування специфічної японської системи управління. При уважному і ретельному вивченні японського менеджменту виявилося, що японська система управління - це синтез традиційних, етнокультурних японських традицій і імпортованих ідей, а багато з раціоналізаторських японських методів управління являють собою адаптовані до японської системі ідеї зі старих підручників з менеджменту. У зв'язку з цим вивчення японської моделі управління, основних її принципів, її коренів і витоків, становить певний інтерес для дослідження, і є актуальним з точки зору спроби впровадження або адаптації деяких основоположних принципів японської системи, в управлінську систему російських підприємств.
  Ці нашій країні перетворення націлені на підвищення ефективності суспільного виробництва. Для вирішення цього завдання здійснюється цілий комплекс заходів. Розгорнулася рішуча боротьба за підвищення якості продукції, що випускається, впроваджуються більш ефективні економічні методи управління замість изживающих себе адміністративних методів управління, нові форми організації праці та виробництва, здійснюється перехід на принципи повного госпрозрахунку, відбувається реорганізація зовнішніх економічних зв'язків. Разом з тим належить ще знайти і привести в дію нерозкриті резерви ефективної організації управління, більш повного використання всіх видів ресурсів, задіяти методи стимулювання праці. Вирішенню цих завдань може допомогти освоєння передових методів управління в розвинених капіталістичних країнах.
  Розмір: 52 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Японська економічна модель. Реферат.
  Хоча розмови про "японське чудо" в загальному майже припинилися, феномен японської економіки продовжує викликати підвищений інтерес. Справді, чому країна з величезною зовнішньоекономічною залежністю, практично позбавлена ??природних ресурсів, незважаючи на всі безладдя і катаклізми останніх двох десятиліть, продовжує неухильно зміцнювати свої економічні (а разом з ними і політичні) позиції на світовій арені? Зберігаючи роль світового лідера з багатьох найважливіших напрямах науково-технічного прогресу, Японія при цьому демонструє надзвичайно високий ступінь адаптації до постійно мінливих умов розвитку економіки. Ці зміни відбуваються не просто на базі технологічних інновацій, але в безперервному і вельми складній взаємодії техніки, технології та економічних і соціально-політичних чинників. Особливу роль в Японській моделі економічного зростання приділяється інвестиціям, системі заощадження і кредитування, але спочатку розглянемо, що ж із себе представляє і на чому заснована Японська економічна модель.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Японські методи організації праці і їх використання за кордоном і в Росії. Реферат.
  У даній роботі описано стан японської економіки на сьогоднішній день, розказано про нові тенденції розвитку системи управління працею в Японії, особливості оплати праці, стимулювання трудових зусиль, професійної перепідготовки кадрів всередині підприємства. Розкрито проблеми використання японських методів управління персоналом за межами Японії: на Заході і в Росії.
  Японські методи організації праці широко використовуються за межами Японії, у зовсім інших соціально-економічних умовах. При правильному підборі цих методів відповідно до підвалинами, принципами і звичаями якоїсь країни досягаються разюче ефективні результати.
  Здійснюючи професійно-технічне навчання з відривом від виробництва, більшість великих японських компаній, поряд з використанням власних навчальних центрів і фахівців, вдаються також до допомоги таких спеціалізованих неурядових організацій, як Японський центр продуктивності праці, Японська асоціація ефективності виробництва, Японський центр економічних досліджень та ін [14]
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 297 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1. .. 2921 2931 2941 2951 2961 2971

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка