ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 31 з 298
<- попередня наступна ->

 1. Єдина європейська валюта (євро). Реферат.
  1 Січень 1999 р. в рамках Європейського союзу (ЄС) створені Європейський економічний і валютний союз (ЕВС) і введена єдина валюта для країн-членів ЕВС під назвою євро, яка протягом певного терміну замінила національні валюти відповідних країн (нині це 12 країн).
  ЄВС встановлює базу порівняння вартості, призначену стати грошима - ЕКЮ, і систему стабільних, але упорядковуваних валютних курсів між країнами ЄЕС. ЕКЮ (European Currency Unit - Європейська рахункова одиниця) - центральний елемент Європейської валютної системи. Вона була визначена як кошик валют. Вага, доданий кожній валюті, відображає відносну частку різних держав-членів у валовому національному продукті Європейського співтовариства і в торгівлі всередині нього, а також їх внесок у механізми короткострокової валютної підтримки.
  Розмір: 42 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Єдина європейська валюта. Реферат.
  Вже в перші дні 1999 р. на світових фінансових ринках стався цілий ряд подій, наслідки яких можливо будуть визначати їх кон'юнктуру протягом довгого часу. Безумовно, подією № 1 стало введення з 1 січня 1999 р. в безготівковий обіг єдиної європейської валюти - євро. В даний час єдина європейська валюта євро початку суперництво з американським доларом за право вважатися лідируючої силою на світових фінансових ринках. Великий інтерес викликали торги на азіатських ринках, там курс євро дещо зріс по відношенню до долара. Все говорить про те, що світовий фінансовий ринок входить у нову еру. Зараз у центрі уваги фінансового світу знаходиться рух курсу євро щодо долара США. Поки йде стійке зміцнення єдиної європейської валюти. Все говорить про те, що євро буде твердою валютою. Тим самим закладаються надійні основи її паритетного відносини з доларом США і перетворення євро в одну з найбільш стійких світових валют. За прогнозами німецьких і австрійських експертів, можна чекати подальшого зростання курсу євро. Вони вважають, що до кінця 1999 року курс євро може досягти 1,23 дол. / Євро. Крім того, вельми висока оцінка міжнародними експертами економічного потенціалу, яким володіють країни, що увійшли до єврозони, вже зараз призвела до появи досить оптимістичних прогнозів, що пророкують євро роль другої світової резервної валюти - роль, яку не вдалося роздобути ні британського фунта, ні японської ієни. Оптимізм фінансистів грунтується крім іншого на одному дуже показовому факті. До введення євро долар обслуговував понад 50% світового експорту. Ні британський фунт (на частку якого припадало понад 5% світового експорту), ні японська ієна (менше 5%) не мали практично ніяких шансів скласти конкуренцію американському побратимові. Тепер же, з введенням в 11 країнах загальної грошової одиниці, частка світового експорту, який припадає на євро, наблизиться до 30%. Частка ж американського долара звузиться, оскільки очевидно, що він не буде обслуговувати розрахунки в Європейському союзі.
  Розмір: 28 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Єдиний ринок. Реферат.
  Розмір: 12 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Економічні системи. Реферат.
  Змішані (поліформічні) системи: суспільне буття розвівається за об'єктивними законами. Економічні системи СУЧАСНИХ країн НЕ Тільки співіснують, а й взаємодіють, збліжуються. І це характерно як для продуктивних сил, так и для виробничих відносін. Врешті-решт це виробляти до конвергенції, тоб Посилення схожості й даже спільності Економічних систем. Так утворюються змішані системи - новий тип суспільного влаштую.
  Розмір: 48 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Місткість ринку. Реферат.
  Компанії часто встановлюють для себе якісь мінімальні критерії, що слугують базою при прийнятті рішень. Якщо компанія вважає прийнятним ринок ємністю 35 млн. дол, недоцільно витрачати час і гроші, щоб визначити, яка його реальна ємність, що знаходиться за оцінками, в інтервалі 90-100 млн. дол
  Узбекистан разом з державами Центральної Азії став членом організації економічного співробітництва, створеної Туреччиною, Іраном і Пакистаном. У рамках цієї організації республіка бере активну участь у розробці та реалізації проектів щодо спільного будівництва міждержавних транспортних комунікацій, що забезпечують для Узбекистану вихід до морських портів, до транснаціональних транспортних мереж, світових ринків товарів і капіталу.
  Розмір: 54 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Чи криза в Росії?. Реферат.
  Основною рисою їх є циклічність, повторюваність через певні проміжки часу. Однією з причин кризи є надвиробництво частини галузей господарства країни в результаті зменшення попиту на їх продукцію або відсутність ринків збуту. Це, в свою чергу, призводить до хронічної збитковості виробництва і в кінцевій стадії до розорення. Причому цей процес має ефект лавини.
  Плюс до всього цього уряд дає гарантії на кредити, одержувані російськими підприємствами, тобто якщо підприємство не зможе повернути, кредит, то віддамо з бюджету. Тільки цього року підприємства повернули лише 15% отриманих коштів, а все інше за рахунок платників податків, нас. Наші підприємства набрали і не віддали вже 787 мільйонів доларів і продовжують брати. Найбільші боржники:
  Розмір: 23 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. етапи розвитку валюти. Реферат.
  Закономірності розвітку Валютної системи візначаються відтворювальнім крітерієм и відбівають основні етапи розвитку национального и СВІТОВОГО господарства. Даній крітерій віявляється в періодічній невідповідності Принципів Світової Валютної системи змінам у структурі СВІТОВОГО господарства, а такоже у розміщенні сил между его основними центрами. У цьом зв'язку періодічно вінікає кризу Світової Валютної системи. Це вибух валютних протіріч, різке Порушення ее Функціонування віявляющеєся в невідповідності структурних Принципів організації СВІТОВОГО валютного механізму до змінівшіхся умів виробництва, Світової торговли, до співвідношення сил в мире. Дані Поняття вінікло з кризом Першої Світової Валютної системи - золотого монометалізму. Періодичні кризи Світової Валютної системи займають відповідно трівалій історичний Период годині: кризу золотомонетного стандарту продовжувалась біля 10 років (1913-1922 р.). Генуезської Валютної системи - 8 років (1929-1936 р.), Бреттон-Вудської - 10 років (1967 - 1976 р.).
  2. Кожна валюта мала золотий Зміст (Великобританія - Із 1816 р., США - 1837 р., Німеччіна - 1875 р., Франція - 1878 р., Росія - Із 1895 1897 р.) . Відповідно до золотого змісту валют установлюваліся їхні золоті паритети. Валюти вільно конвертуваліся в золото. Золото вікорістовувалося як загальновізнані Світові гроші.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Жан-Батист Сей ??і його закони. Реферат.
  Вчення Сея про три фактори виробництва. Сей вважав, що трьом факторам виробництва - праці, капіталу і природу (землі) відповідають три основних доходу: праця створює заробітну плату, капітал - відсоток, земля - ??ренту. Сума цих трьох доходів визначає величину вартості продукту, кожен з власників того чи іншого фактора виробництва одержує винагороду або дохід, створений відповідним фактором виробництва, як певну частку вартості продукту.
  Теорія вартості Сея. Сей стверджував, що "виробляти предмети, що мають яку - небудь корисність, значить виробляти багатство, так як корисність предметів становить перша підстава їх цінності, а цінність є багатство." Таким чином, Сей вважав корисність підставою вартості. Сей також вважав, що "ціна предмета є мірило його цінності, а цінність є мірило його корисності"; що "мінова цінність, або ціна предмета, служить тільки вірним дороговказом корисності, яку люди визнають у предметі". Сей визначав вартість товару "витратами виробництва" - капіталом, землею і працею. А ці витрати він визначав попитом і пропозицією. Сей відкидав внутрішню притаманну товарам вартість і вважав, що вартість товару виникає в процесі прирівнювання двох товарів.
  Розмір: 20 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 9. Жан-Батист Сей. Реферат.
  Вчення Сея про три фактори виробництва. Сей вважав, що трьом факторам виробництва - праці, капіталу і природу (землі) відповідають три основних доходу: праця створює заробітну плату, капітал - відсоток, земля - ??ренту. Сума цих трьох доходів визначає величину вартості продукту, кожен з власників того чи іншого фактора виробництва одержує винагороду або дохід, створений відповідним фактором виробництва, як певну частку вартості продукту.
  Розмір: 18 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 10. Жіночий бізнес. Реферат.
  Жіночий бізнес в більшості своїй розташовується на низових щаблях підприємницької піраміди. Великий бізнес, в якому йде крута чоловіча гра, а підприємці отримують надприбутки, де-факто закриті для жінок. Найбільш краща галузева сфера зайнятості жінок, де, до речі, вони діють більш результативно, ніж чоловіки, стосується традиційних жіночих орієнтації та інтересів - торгівля матеріалами побутової хімії, верхнім одягом і білизною, косметичними засобами, біжутерією і пр.
  Розмір: 45 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

Сторінка: 31 з 298
<- попередня наступна ->

Перейти на запис:
Початок | 1 ... 261 271 281 291 301 311 321 331 341 351

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка