ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Реферати. Курсові. Дипломи.Сторінка: 4 з 6
<- попередня наступна ->

 1. Модель прогнозування параметрів фінансових ринків та оптимального управління інвестиційними портфелями. Реферат.
  В основі моделі лежить аналіз деяких критеріїв з подальшим виведенням про поведінку прибутковості і цінових показників. У набір критеріїв входять різні макро-і мікроекономічні показники, інформація з торгових майданчиків, експертні оцінки фахівців. Процедура прогнозування складається з етапів:
  Результати завдання прогнозування використовуються в побудованій на її основі завданню оптимального управління інвестиційним портфелем. В основі розробленої завдання управління ідея мінімізації трансакційних витрат з перекладу портфеля в клас оптимальних.
  Розмір: 15 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 2. Особливості формування інвестиційних процесів. Реферат.
  Економічна криза, яка триває в Україні з кінця 80 х рр.., Має у своїй основі багато і довгострокових і короткострокових факторів, які його зумовили і зумовлюють його поглиблення. Але серед них є такий, який періодично притаманний економікам різних країн всіх економічних систем. Він пов'язаний із станом інвестиційного процесу в економіці країни, який, в кінцевому підсумку, визначає можливості економічного розвитку, а також стан структури економіки. Тому при забезпеченні структурної трансформації економіки, особливо глибинної, фундаментальної, завжди стоїть проблема пошуку відповідних механізмів, джерел, які дають можливість досягти необхідних результатів.
  В В справжніх умовах, ціни повинні виступати регулятором попиту на інвестиційні ресурси. Природно, що поступовий перехід до ринкових відносин в інвестиційній сфері народного господарства немислимий без докорінного перегляду самих принципів ціноутворення. При діючій системі ціноутворення виняткова орієнтація на фактичну норму прибутку може привести до переважного напрямку інвестицій на користь фондомістких галузей, до погіршення галузевих пропорцій в економіці. При цьому виникають протиріччя між цільової завданням держави щодо поліпшення загальних макроекономічних пропорцій і реальними фінансовими ресурсами окремих галузей, тобто, їх економічними інтересами. Таким чином, в процесі формування ринкового середовища в інвестиційній сфері необхідно в комплексі вирішувати задачі і з інституційного оформлення суб'єктів інвестиційної діяльності і формуванню економічно обгрунтованого механізму ціноутворення на інвестиційні ресурси.
  Необхідно відзначити, що ринкові відносини в інвестиційній діяльності насамперед торкаються її джерела. Якщо розглядати національну економіку загалом, то джерелами інвестиційних вкладень виступають фонд відшкодування, у вигляді амортизаційних відрахувань і фонд накопичення, який виступає як частина національного доходу. На рівні ж підприємств і об'єднань, інших хозяйНеобходімо відзначити, що ринкові відносини в інвестиційній діяльності насамперед торкаються її джерела. Якщо розглядати національну економіку загалом, то джерелами інвестиційних вкладень виступають фонд відшкодування, у вигляді амортизаційних відрахувань і фонд накопичення, який виступає як частина національного доходу. На рівні ж підприємств і об'єднань, інших господарюючих суб'єктів вона здійснюється за рахунок власних фінансових ресурсів інвестора (прибуток, амортизація, грошові накопичення, заощадження населення, фінансові кошти юридичних осіб і т.д.), позичених фінансових коштів інвесторів (облігаційні позики, банківські та бюджетні кредити), залучених фінансових коштів інвесторів (коштів, які отримують від продажу акцій і облігацій, пайових та інших внесків громадян і юридичних осіб), а також бюджетних інвестиційних асигнувань. У структурі цих бюджетних кредитів постійно зростає частка кредитів приватному сектору. Саме по собі це явище, в умовах стабільної економіки, носить нормальний характер. Але в умовах величезного дефіциту бюджету, надмірної інфляції - це вкрай негативне явище.
  Розмір: 55 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 3. Оцінка економічної ефективності. Реферат.
  Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів здійснюється за допомогою системи показників і різних критеріїв, що мають одну важливу особливість - використовувані при їх визначенні витрати і доходи розосереджені в часі, а тому доводиться приводити їх до одного (базового) моменту . І причина в цьому - неоднакова цінність грошових коштів у часі, тобто грошова одиниця, вкладена в інвестиції, не тотожна грошовій одиниці через рік - два і т.д.. Тому в практиці інвестиційного проектування (і в ряді інших випадків) використовують метод зрівнювання поточних витрат і доходів за проектом із змінами, викликаними зазначеними причинами
  Розмір: 30 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 4. Оцінка ефективності інвестиційного проекту. Реферат.
  В таких умовах вітчизняним інвесторам потрібні економічні технології, розроблені і випробувані в країнах з тривалою історією високорозвинених ринкових відносин. І однією з таких технологій є оцінка ефективності інвестиційного проекту.
  Розмір: 47 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 5. Показники ефективності інвестиційного проекту. Реферат.
  Інвестиційний проект (investment project) - проект, який передбачає (у числі інших дій) здійснення інвестицій. Природно, що проектні матеріали в даному випадку повинні містити інформацію про те, хто здійснює інвестиції, в якій формі вони здійснюються, який обсяг цих інвестицій і як вони розподілені в часі. Інвестор (investor) - учасник інвестиційного проекту, в числі дій якого передбачено здійснення інвестицій. Інвестиційні проекти мають на меті отримання доходів від виробництва деякої продукції або послуги. Об'єкт, на якому буде здійснюватися таке виробництво, ми називаємо "підприємство" і припускаємо, що в його рамках ведеться облік пов'язаних з його створенням і функціонуванням доходів і витрат (хоча таке підприємство може не бути юридичною особою, а бути, скажімо, підрозділом якої- або фірми). Інвестиційний проект зовсім не обов'язково передбачає капітальне будівництво, оскільки інвестиції можуть здійснюватися і в приріст оборотного капіталу або інвестор може в якості свого внеску внести в проект готову будівлю або наявне обладнання. Далі, в якості інвестора в проекті, в принципі, можуть виступати майже всі учасники. Наприклад, нехай проект передбачає будівництво нової будівлі на умовах "під ключ". Замовник будівництва є інвестором - тут проблем не виникає, оскільки він оплачує роботу і приймає будівлю на свій баланс. Але будівельна організація - теж інвестор, оскільки змушена спочатку вкладати свої кошти в придбання будівельних матеріалів, перебазування будівельних машин, оплату праці своїх робітників і т. д. При цьому її витрати на відміну від витрат замовника відображаються в збільшенні поточних активів (статті "Запаси матеріалів "і" Незавершене будівельне виробництво "). Однак такі вкладення - це теж інвестиції, а, отже, будівельна організація - теж інвестор. Характерно, що багато проектів, що передбачають реальні інвестиції, неподільні, і нетіражіруеми. Не можна реалізувати проект наполовину. Це не означає, що в проект не можна вкласти менше коштів, просто в цьому випадку інші засоби повинен вкласти якийсь інший учасник (для більшості фінансових проектів положення інше - за менші кошти можна придбати менше акцій і отримати відповідно менший дохід). Однак за половину коштів не можна побудувати об'єкт половинній потужності і отримувати половинний дохід. З іншого боку, подібні проекти зазвичай не можна і автоматично подвоювати - за вдвічі більші кошти можна побудувати два однотипних об'єкта, але ці об'єкти будуть в різних місцях, вони будуть конкурувати між собою за ринок збуту і в загальному випадку сумарні витрати і результати за двома таким проектам не стануть удвічі більше. Як правило, за вдвічі більші кошти не можна побудувати і об'єкт вдвічі більшої потужності - позначається ефект концентрації виробництва. Іншими словами, зміна масштабів інвестицій не призводить до пропорційного збільшення витрат і результатів, воно повинно розглядатися як самостійний новий проект і вимагає розробки самостійних проектних матеріалів.
  Ефективність проекту оцінюється певними кількісними характеристиками - показниками ефективності, що відображають (добре чи погано, точно або неточно) вказане відповідність в тому чи іншому аспекті, "вигідність" реалізації проекту для кожного з його учасників, а також деякими якісними характеристиками. Щоб розрахувати показники ефективності, треба не тільки знати, які дії виконує учасник, але й те, яких витрат це вимагає і до яких результатів приводить. Це означає, що предметом оцінки ефективності може бути лише такий проект, в якому зазначені витрати і результати кожного учасника.
  Інвестиційний проект передбачає вдале використання сформованій чи що очікується в перспективі ринкової кон'юнктури і, як правило, "виводить з гри" конкурентів (наприклад, тому що на одному і тому ж місці в один і той же час не можна побудувати два підприємства з одного й того ж проекту, коли ж будувати підприємства в різних місцях та / або в різний час, то це будуть два різних проекти, а не повторення одного і того ж - ефективність цих проектів буде різною). Унікальність проектів обумовлює необхідність індивідуального підходу до оцінки ефективності кожного з них. У будь-якому проекті може бути своя "родзинка", що забезпечує ефективність проекту і вимагає індивідуального підходу. У той же час принципи, на базі яких повинна бути врахована ця "родзинка" при оцінці ефективності проекту, досить загальні.
  Розмір: 53 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 6. Проблеми залучення іноземних інвестицій до Росії. Реферат.
  2) Другий, важливою проблемою є висока вартість позикових коштів на внутрішньому ринку і наявність значних ризиків (політичних та економічних) і невизначеностей, здорожують вартість інвестиційних коштів, що залучаються з-за кордону. Значний прогрес останніх років в області податкового законодавства знизив гостроту проблеми заплутаності оподаткування. Разом з тим, знову введені умови і механізми вимагають перевірки їх ефективності і працездатності.
  Фактори інвестицій, наведені в розділі 2, очевидно, справляють істотний вплив на інвестиційні процеси в Росії, на поведінка та інтереси іноземних інвесторів. Проаналізувавши кожен з цих факторів у російській економіці, можна отримати уявлення про проблеми залучення в неї іноземного інвестиційного капіталу.
  З таблиці видно, що максимального обсягу в доларовому вираженні інвестиції досягли в 1997р., Після чого стався спад, пов'язаний з кризою 1998р. У 1998 і 1999рр. мав місце негативний темп приросту іноземних інвестицій в порівнянні з попереднім роком, відповідно -4,3% і -19%. Тільки в 2000р. обсяг іноземних інвестицій знову почав збільшуватися і темп приросту став позитивним, склавши 14,6%.
  Розмір: 25 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 7. Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку Росії. Реферат.
  У зв'язку з триваючою нестабільністю в економічного становища Російської Федерації багато провідні економісти пов'язують майбутнє нашої країни з залученням в широких масштабах в російську економіку іноземних інвестицій, що переслідує довготривалі цілі створення Росії цивілізованого суспільства, характеризується високим рівнем життя населення. Соціально-економічний розвиток країни багато в чому залежить від інвестиційної політики. Її ефективність визначає прогрес суспільства. Успішність інвестиційної діяльності пов'язана з вибором альтернативи - або соціально орієнтований науково-технічний прорив в майбутнє, або безперспективна сировинна орієнтація країни.
  Мета і завдання написання даної курсової роботи - більш повно висвітлити становище іноземних інвесторів у Росії, інвестиційний механізм, сутність інвестування, державне регулювання іноземних інвестицій і виявити проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку Росії.
  Дане завдання можна залагодити, що і підтверджується світовим досвідом (наприклад, утворення нових індустріальних країн), але для знаходження яких-небудь певних дій щодо її виконання потрібно в першу чергу вивчити конкретний стан у сфері залучення іноземних інвестицій в справжніх російських умовах, розглянути економічну і законодавчу бази, що забезпечують інвестиційний клімат в країні. При цьому, у моїй роботі велику увагу приділено останній з вказаних, так як сьогодні саме невизначеність в цій сфері обмежує інвестиційний процес, тобто спостерігається своєрідний парадокс: найсильніший інструмент із залучення зарубіжного капіталу одночасно є основною причиною, що утримує інвесторів від великих вкладень.
  Розмір: 51 КБ | Читати реферат | Завантажити реферат

 8. Розробка автоматизованої інформаційної системи для управління портфелем реальних інвестицій. Реферат.
  Основною метою дипломного проекту є розробка автоматизованої інформаційної системи (АІС), що дозволяє підвищити ефективність управління інвестиційною діяльністю за рахунок більш глибокої та інтенсивної підтримки інвестиційних рішень, що дозволяє отримувати більш обгрунтовані варіанти. Основними завданнями, поставленими в дипломному проекті, є:
  Користувачі об'єктів капітальних вкладень - це фізичні та юридичні особи, в тому числі іноземні, а також державні органи, органи місцевого самоврядування, іноземні держави, міжнародні об'єднання та організації, для яких створюються ці об'єкти [2].
  Всі перераховані завдання управління інвестиційним портфелем тісно взаємопов'язані. Так, високих темпів розвитку підприємства можна досягти за рахунок підбору високодохідних проектів і прискорення їх реалізації. У свою чергу, максимізація прибутку (доходу) від інвестицій супроводжується зростанням інвестиційних ризиків, що вимагає їх нейтралізації. Мінімізація цих ризиків виступає найважливішою умовою забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства в процесі інвестиційної діяльності. Отже, пріоритетним завданням управління інвестиційним портфелем є не максимізація прибутку від проектів, а забезпечення високих темпів економічного розвитку підприємства при достатній його фінансової стабільності.
   Розмір: 47 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

 9.    Роль інвестицій в економіці Володимирській області. Реферат.
   У сучасній економічній системі важливу роль иг У сучасній економічній системі важливу роль відіграють інвестиції. Головними в цій галузі є поняття інвестиційна середу У сучасній економічній системі важливу роль відіграють інвестиції. Головними в цій галузі є поняття інвестиційна середу та інвестиційний процес. Інвестиційна середовище характеризується типами паперів, що обертаються на ринку, умовами їх придбання та продажу. Поняття інвестиційного процесу пов'язане з тим, яким чином інвестор приймає рішення при виборі паперів, обсягів і термінів вкладення. Для кращого розуміння всієї інвестиційної структури, необхідно визначити термін «інвестиції».
   Інвестиції бувають Інвестиції бувають реальні та фінансові. Між ними існує відмінність у тому, реальні інвестиції зазвичай включають інвестиції в який-небудь тип матеріально відчутних активів, таких як земля, обладнання, заводи; фінансові інвестиції представляють собою контракти, записані на папері, такі як звичайні акції та облігації. У примітивних економіках Інвестиції бувають реальні та фінансові. Між ними існує відмінність у тому, реальні інвестиції зазвичай включають інвестиції в який-небудь тип матеріально відчутних активів, таких як земля, обладнання, заводи; фінансові інвестиції представляють собою контракти, записані на папері, такі як звичайні акції та облігації. У примітивних економіках основна частина інвестицій відноситься до реальних, в той час як у сучасній економіці більша частина інвестицій представлена ??фінансовими інвестиціями. Високий розвиток інститутів фінансового інвестування в значній мірі сприяє зростанню реальних інвестицій. Як правило, ці дві форми є взаімоІнвестіціі бувають реальні та фінансові. Між ними існує відмінність у тому, реальні інвестиції зазвичай включають інвестиції в який-небудь тип матеріально відчутних активів, таких як земля, обладнання, заводи; фінансові інвестиції представляють собою контракти, записані на папері, такі як звичайні акції та облігації. У примітивних економіках основна частина інвестицій відноситься до реальних, в той час як у сучасній економіці більша частина інвестицій представлена ??фінансовими інвестиціями. Високий розвиток інститутів фінансового інвестування в значній мірі сприяє зростанню реальних інвестицій. Як правило, ці дві форми є взаємодоповнюючими, а не конкуруючими.
   У даній роботі велику увагу приділено саме іноземним інвестиціям, оскільки саме вони грають ОСНВ даній роботі велику увагу приділено саме іноземним інвестиціям, оскільки саме вони відіграють основну роль в економічній діяльності підприємств Володимирської області. Тому метою даної роботи є дослідження інвестиційного ринку Володимирській області на основі вивчення періодичної преси.
   Розмір: 58 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

 10.    Удосконалення методів економічної ефективності інвестиційних проектів. Реферат.
   Метою даної роботи є удосконалення методів оцінки ефективності в інвестиційному проектуванні для конкретного підприємства. Одним з напрямків такого вдосконалення є облік ризиків, при якому можна буде робити більш якісну оцінку поточних інвестиційних проектів. Ця проблема є дійсно актуальною не тільки для ЗАТ "Z", а й для більшості російських підприємств.
   Прийняття рішень інвестиційного характеру, як і будь-який інший вид управлінської діяльності, грунтується на використанні різних формалізованих і неформалізованих методів. Ступінь їх сполучення визначається різними обставинами, в тому числі і тим, наскільки менеджер знайомий з наявним апаратом, застосовним у тому чи іншому конкретному випадку. У вітчизняній і зарубіжній практиці відомий цілий ряд формалізованих методів, за допомогою яких розрахунки можуть служити основою для прийняття рішень в області інвестиційної політики. Якогось універсального методу, придатного для всіх випадків життя, не існує. Імовірно, керування все-таки більшою мірою є мистецтвом, ніж наукою. Проте, маючи деякі оцінки, отримані формалізованими методами, нехай навіть певною мірою умовні, легше приймати остаточні рішення.
   У першій главі диплома розглядаються теоретичні основи інвестиційного аналізу, методики і методи, які реально на практиці використовуються для розрахунку економічної ефективності інвестиційних проектів. Так само освячуються питання правового характеру, що стосуються даної теми.
   Розмір: 50 КБ |  Читати реферат |  Завантажити реферат

    Сторінка: 4 з 6
 <- Попередня  наступна ->

 Перейти на запис:
 На початок | 1  11  21  31  41  51

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка