Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. Реферат.


Перейти на сторінку:
скачати реферат | 1Спрощена форма обліку ведеться з використанням відомості аналітичного і синтетичного обліку, в якому відбувається попереднє накопичення інформації про рух ідентичних об'єктів обліку. Дані відображаються у відомостях В1-В9, потім відображаються в касовій книзі. На підставі цих даних складаються шахматка і оборотна відомість і заповнюється баланс.
Наявність коштів в натурі перевіряють за обов'язкової наявність матеріально відповідальної особи, результати підрахунку, обміру і зважування заносять в інвентаризаційні описи не менше, ніж у двох примірниках, які підписують усі члени комісії. Матеріально відповідальні особи підтверджують на кожній опису, що у них немає претензій до комісії, і що матеріальні цінності прийняті ними на зберігання.
Автоматизована форма обліку автоматичні програми бухгалтерського обліку засновані на вводі бухгалтерської інформації в ЕОМ і визначенні бухгалтерської проводки методом подвійного запису. У результаті одержують регістри різного змісту, відповідні журналам-ордерам, відомостям, книгам, карткам, та ін


Перейти на сторінку:
скачати реферат | 1

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка