Сформулювати місію підприємства. Реферат.


Перейти на сторінку:
скачати реферат | 1 2Вихідним процесом створення стратегічного плану зазвичай вважається визначення місії і цілей організації. Існує широке і вузьке розуміння місії {1, стор.205}. У разі широкого розуміння місія розглядається, як констатація філософії призначення, сенсу існування організації. Якщо є вузьке розуміння місії, це чітке формулювання причин за якими організація існує {4, стор.102}. Правильно сформульована місія хоча і має завжди загальної філософський зміст, проте завжди несе в собі щось, що робить її унікальною в своєму роді, що характеризує саме ту організацію, в якій вона була вироблена. Найбільш стійке, сильне і специфічне вплив на місію організації незалежно від того, що організація собою являє, надають інтереси власників, працівників і покупців. Добре сформульована місія прояснює те, чим є організація і якою вона хоче бути, а так само показує відміну організації від інших їй подібних.
Ніяка організація не може успішно виживати в конкурентному середовищі, якщо вона не має чітко визначених орієнтирів, напрямків, які задають те, до чого вона прагне, чого вона хоче домогтися у своїй діяльності. У минулому багато підприємств могли успішно функціонувати, звертаючи увагу в основному на щоденну роботу, на внутрішні проблеми, пов'язані з підвищенням ефективності використання трудових ресурсів в поточній дійсності. Зараз же, хоча і не знімається задача раціонального використання потенціалу, в поточній дійсності, виключно важливим стає здійснення такого управління, яке забезпечує адаптацію підприємства до швидкозмінних умов ведення бізнесу. Прискорення змін в навколишньому середовищі, поява нових запитів і зміна позиції споживача, зростання конкуренції, поява нових досягнень науки і техніки, розвиток інформаційних мереж, широка доступність сучасних технологій, зміна ролі людських ресурсів, а так само ряд інших причин призвели до різкого зростання значення стратегічного управління.


Перейти на сторінку:
скачати реферат | 1 2

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка