Розрахунок середньої прибутковості, прогнозування витрат на залучені та розміщені кошти, моделювання оптимального залучення і розміщення коштів. Реферат.


Сторінка: 1 з 1
<- попередня наступна ->

Перейти на сторінку:
скачати реферат | 1

Розрахунок середньої прибутковості, прогнозування витрат на залучені та розміщені кошти, моделювання оптимального залучення та розміщення коштів.

Основною метою будь-якого підприємства є отримання прибутку. У ситуації зі створенням або функціонуванням будь-якого фінансового суб'єкта виникає проблема його прибутковості, якщо його прибутковість нижче середньої банківської процентної ставки або відсутній зовсім, то його існування безглуздо з точки зору отримання прибутку. У фінансових інститутах, таких як банки, інвестиційні фонди, страхові компанії, брокерські, дилерські фірми і т.д. основними моментами є прибуток від розміщених коштів і витрати у вигляді виплат за залученими коштами. Найбільш яскравим серед фінансових інститутів є банки тому вони, зазвичай, здійснюють повний спектр послуг: робота з валютою, цінними паперами та багато іншого, крім того вони містять в собі одночасно обидва моменти: залучення та розміщення грошових коштів.
Банк - це організація, створена для залучення грошових коштів і розміщення їх від свого імені на умовах повернення, платності і терміновості.
Основне призначення банку - посередництво в переміщенні грошових коштів від кредиторів до позичальників і від продавців до покупців. Поряд з банками переміщення грошових коштів на ринках здійснюють і інші фінансові та кредитно-фінансові установи: інвестиційні фонди, страхові компанії, брокерські, дилерські фірми і т.д. Але банки як суб'єкти фінансового ринку мають дві суттєві ознаки, що відрізняють їх від всіх інших суб'єктів.
По-перше, для банків характерний подвійний обмін борговими зобов'язаннями: вони розміщують свої власні боргові зобов'язання (депозити, ощадні сертифікати тощо), а мобілізовані таким чином кошти розміщують в боргові зобов'язання і цінні папери, випущені іншими. Це відрізняє банки від фінансових брокерів і дилерів, які не випускають своїх власних боргових зобов'язань.
По-друге, банки відрізняє прийняття на себе безумовних зобов'язань з фіксованою сумою боргу перед юридичними і фізичними особами. Цим банки відрізняються від різних інвестиційних фондів, які всі ризики, пов'язані зі зміною вартості її активів і пасивів, розподіляє серед своїх акціонерів.
Найважливішим завданням комерційних банків є отримання прибутку. Для цієї мети банки використовують різні можливості, в тому числі - розширення кредитних операцій, збільшення обсягу послуг, що надаються населенню. Разом з тим дуже важливо для кожного банку підтримання ліквідності, під якою звичайно розуміється здатність банку своєчасно і повністю погашати свої зобов'язання перед клієнтурою, іншими банками і т.д.
Поєднання прагнень - до збільшення прибутку і підтримання ліквідності - повинно служити важливим орієнтиром у діяльності банків. Проте насправді не завжди послідовно дотримується.
Для більшої обгрунтованості прийняття управлінських рішень щодо залучення та розміщення грошових коштів пропонується розглянути загальну методику розрахунку основних показників деятеДля більшої обгрунтованості прийняття управлінських рішень щодо залучення та розміщення грошових коштів пропонується розглянути загальну методику розрахунку основних показників діяльності банку та їх прогнозування. Основні показники випливають з основного призначення банку - залучення та розміщення грошових коштів. Для залучених коштів - середня процентна ставка за залученими коштами, для розміщених - дохідність активних операцій (розраховується у відсотках).
Природно, що для розрахунку показників необхідна наявність інформації, що накопичується за період. У банківській справі сьогодні це не становить труднощів т.к. всі банки мають автоматизовані системи із забезпечення операційного дня банку і накопичують інформацію з моменту створення банку (системи). Таким чином з наявністю даних для обробки утруднень не існує.
У банківській системі основними активними операціями є позики, але для більшої наочності візьмемо валютний відділ, в якому окрім позик з'являються ще обмінні операції. Таким чином будемо вважати, що прибутковість активних операцій складається з двох показників:
1. Прибутковість за обмінними операціями
2. Прибутковість позик за вирахуванням прострочених (із суми наданих позичок віднімаються прострочені для розрахунку реального відсотка за позиками)


Таблиця 1
Прибутковість активних операцій (у відсотках річних)Показники

Методика розрахунку
по місяцях

місячні
по позиках за вирахуванням прострочених

((Доходи за позиками / СР Залишки за кредитами підприємств за вирахуванням прострочених) * 100 * 12
за обмінними операціями
((доходи (філії + головний / СР Залишки в касі) * 100 * 12У свою чергу середня процентна ставка по залучених ресурсів складається з трьох показників:
2. Ставка за вкладами громадян (зазвичай найнижча і найбільш приваблива для банків)
3. Ставка за векселями і депозитами підприємств
4. Ставка по депозитах банків (в нормальній економіці ці ресурси найбільш дорогі)


Таблиця 2
Середня відсотках ставка по залучених ресурсівСтатті

Метод розрахунку

по місяцях


місячні

по вкладах громадян


(Витрати по особистих рахунках / СР Залишки за вкладами) * 100 * 12

за векселями і депозитами підприємств

(Витрати по депозитах підприємств / СР Залишки на рахунках) * 100 * 12

по депозитах банків

(Витрати по МБК / СР Залишки за депозитами банків) * 100 * 12Для більш точного визначення процентної ставки по залученими ресурсів і прибутковості активних операцій необхідно розрахувати консолідовані показники, тобто безпосередньо обчислити значення без розгляду їх у розрізі джерел. Розрахунок консолідованих показників проізводітсяДля більш точного визначення процентної ставки за залученими ресурсами і прибутковості активних операцій необхідно розрахувати консолідовані показники, тобто безпосередньо обчислити значення без розгляду їх у розрізі джерел. Розрахунок консолідованих показників проводиться за формулами середнього зваженого, тобто з урахуванням ваг показників.


Oi? Ioea acaaoaiiiai n? Aaiaai


p1a1 + p2a2 + ........ + pnan
AT = ( 1)
p1 + p2 + ........ + pn

АT - консолідований показник
а1, аn - середні суми за залученими (розміщеним) засобам
p1, pn - процентні ставки за залученими (розміщеним) засобам

Отримавши консолідовані показники ми, елементарним відніманням середньої процентної ставки за залученими ресурсам з прибутковості визначаємо відсоток доходу фінансового суб'єкта (у даному випадку банку) з суми залучених коштів.
Однак існують витрати, які пов'язані із залученням або розподілом безпосередньо і не впливають на процентну ставку. Однак такі витрати зі збільшенням сум залучених (розміщених) коштів теж збільшуються. Наприклад, для залучення більшої кількості вкладів громадян необхідно збільшити витрати на маркетингові дослідження, рекламу, відкрити нові відділення та інші, причому ці витрати на одиницю залучених коштів мають тенденцію збільшуються. Таким чином корисність кожної наступної одиниці залучених коштів зменшується. Ці витрати можна порахувати для всіх обсягів залучених (розміщених) коштів до поточного значення включно. Але визначити їх на великі обсяги коштів можна або оцінками експертів, або побудувавши емпіричну формулу залежності витрат від обсягу залучених (розміщених) коштів.
Для побудови емпіричної формули необхідна наявність даних залежності витрат від обсягу коштів.

Знаходження емпіричної формули методом найменших квадратів.

Припустимо, що є деяка залежність:

Таблиця 3x

x1

x2

...

xn

y

y1

y2

.. .

yn


, де х - обсяг залучених коштів, а у - витрати.
Тоді вийдуть залежність:


(2)

У такій постановці задача досить невизначена; необхідно вказати вузький клас функцій.

Таблиця 4

Найпростіші необхідні умови для наявності емпіричних залежностей._
Xs

_
ys

Вид емпіричної формули

Спосіб вирівнювання


СР Арифметичне


СР арифметичне


y = ax + bСР геометричне


СР геометричне


y = axb

Y = a + bX, де
X = lgx,
Y = lgy, a = lga


СР арифметичне


СР геометричне

y = abx або
y = aebx, де
b = lnb

Y = a + bx, де
Y = lgy, a = lga,
b = lgb


СР гармонійне


СР арифметичне

y = a +

Y = ax + b, де
Y = xy


СР арифметичне


СР гармонійне


Y = ax + b, де
Y =


СР гармонійне


СР гармонійне


Y = ax + b, де
Y =


СР геометричне


СР арифметичне


y = algx + b

y = aX + b, де
X = lgx
Сторінка: 1 з 1
<- попередня наступна ->

Перейти на сторінку:
скачати реферат | 1

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка