Розрахунок техніко-економічних показників роботи виробничої дільниці. Реферат.


Сторінка: 3 з 5
<- попередня наступна ->

Перейти на сторінку:
скачати реферат | 1 2 3 4 5Стр.ср. = Сел. + Сконв. = 20700000 +8040000 = 28740000руб.

2.7. Розрахунок чисельності робітників на ділянці.
Qгод. = Тшт.i * Nгод. / 60
Росн.i = Qгод. / Fдр. * Смн.i * Квн.
Fдр.i = (Дрд.полн. * ПВМ. + Дрд.сокр. * ПВМ.) * (1-Кпот.)
Fдр.ток. черн. = (244 * 8 +9 * 7) * (1-0,11) = 1793 ч.

а. Qгод.ток.черн. = 6,6 * 136000/60 = 14280 ч.
Росн.ток.черн. = 14280/1793 * 4 * 1,18 = 1,6 чол
приймаю 2 людини.

Б. Qгод.ток.чіст. = 5 * 136 000/60 = 11333,3 ч.
Росн.ток.чіст. = 136000/1793 * 4 * 1,18 = 1,3 ч.
Приймаю 2 людини.

В. Qгод.верт.фрез. = 6,6 * 136000/60 = 14960 ч.
Росн. = 14960/1793 * 4 * 1,18 = 1,7 ч.
Приймаю 2 людини.

М. Qгод.верт.сверл. = 5 * 136 000/60 = 11333,3 ч.
Росн. = 11333,3 / 1793 * 3 * 1, 18 = 1,8 ч.
Приймаю 2 людини

д. Qгод.кругл.шліф. = 6,4 * 136000/60 = 14506,7 год .
Росн. = 14506,7 / 1793 * 4 * 1,18 = 1,7 ч.
Приймаю 2 людини.

Загальна чисельність робітників на ділянці:
еРосн. = Росн.1 + Росн.2 + Росн.3 + Росн.4 + Росн.5
еРосн. = 2 +2 +2 +2 +2 = 10человек

Зведена відомість основних виробничих робітників (таблиця 6):№ оп.
Найменування професії

Кількість чол.

Розряд

Зміна чол.

1

2

3

4

5

1

2
010

Токар

2

-

2

-

-

-

1

1
015
Токар

2

-

-

2

-

-

1

1
020
Фрезеровщик

2

-

-

-

2

-

1

1
025
Сверловщик

2

-

-

-

2

-

1

1
030
Шлифовальщик

2

-

-

-

-

2

1

1Визначаю середній тарифний розряд:

Zcр. = (Росн.1 * R + Росн.2 * R + Росн.3 * R + Росн.4 * R + Росн.5 * R) / еРосн.
Zср. = (2 * 2 +2 * 3 +2 * 4 +2 * 4 +2 * 5) / 10 = 3,6
Приймаю Zср . = 4 розряд.

2.8. Визначення чисельності допоміжних робітників за нормами робітників.
До допоміжних робітників відносяться: слюсарі-ремонтники, комірники, кранівники і т, д, Визначаються в межах 15 ... 25% від чисельності основних робітників.
Отриману величину слід округлити в більшу сторону

Визначаю допоміжних робітників за професіями та їх розряди:

Приймаю НВСП. = 25% від Росн.
РВСП. = ЕРосн. * НВСП. / 100
РВСП. = 10 * 25/100 = 2,5 чол.
Приймаю 3 людини:
наладчик - 1;
Електрик - 1;
Слюсар-ремонтник-1.

2.9. Визначення чисельності інженерно-технічних робітників (ІТР), лічильно-конторського персоналу і молодшого обслуговуючого персоналу.
ІТП складають 10 ... 15% від Робщ.
Лічильно-конторський персонал становить (бухгалтерія, нарядчик) 10%.
Молодший обслуговуючий персонал (майстер, бригадир) складає 5%.

Робщ. = ЕРосн. + ЕРвсп. = 10 +3 = 13 чол.

А. Рітріт. = Робщ. * Нітра. / 100
рітріт. = 13 * 10/100 = 1,95 ч.
Приймаю: 2 майстра.

Б. Рскп. = Робщ. * Нскп. / 100
Рскп. = 13 * 10/100 = 1,3 ч.
Приймаю: 2 людини:
нарядчик - 1;
Бухгалтер - 1.

В. РМОП. = ((Робщ. + рітріт. + Рскп.) / Нмоп.) / 100
рМОП. = ((13 +2 +2) * 5) / 100 = 0,85 год .
Приймаю:
1 прибиральниця.

Зведена відомість чисельності складу робітників на ділянці (таблиця 6):
п. / п.

Найменування категорій
працюючих

Кількість осіб

% від основних робочих

% від загальної чисельності

1

Основні виробничі робітники


10

-

55,5

2

Допоміжні виробничі робітники


3

30

16,6

3

ІТП


2

20

11,2

4

СКП


2

20

11,2

5

МОП


1

10

5,5

6

Усього працюючих:


18


1002.10. Розрахунок виробничої площі ділянки і вартість будівлі.
Будівля - виробниче приміщення, що відноситься до основних виробничих фондів, і їх вартість через амортизацію включається в собівартість продукції. За цим, чим менше стоїть будівля, тим менше собівартість продукції, що випускається. З цією метою розрахунок площ грунтується на жорстких нормативах, але з дотриманням усіх санітарно-гігієнічних норм.
Виробнича дільниця механічного цеху, зазвичай займає один або кілька прольотів цеху і в нього крім виробничих площ входять приміщення для служби контролю якості, битовки, складські приміщення.

Sуч. = Sпр. + Sвсп.
Sуч. = 627 +149,35 = 776,35 м2

Sпр. - Виробнича площа ділянки;
Sпр. = (S1 + S2) * m
S1 = 25м2-доля. площа під обладнання;
S2 = 8м2-доля. площа для проходу;
M - кількість прийнятих верстатів на ділянці.
Sпр. = (25 +8) * 19 = 627м2

Sвсп. - Допоміжна площа ділянки під різні потреби;
Sвсп. = Sі.р.к. + Sскл. + Sбит. + Sмаст. + Sконтр.
Sвсп. = 94 +12,35 +27 +10 +6 = 149,35 м2

Sі.р.к. - площа інструментальної роздавальної комори:
Sі.р.к. = Sпр. * 15/100
Sі.р.к. = 627 * 15/100 = 94м2

Sскл. - Площа під склади:
Sскл. = 0,65 * m
Sскл. = 0,65 * 19 = 12,35 м2

Sбит. - Площа побутових приміщень:
Sбит. = 1,5 м * Чобщ.
Sбит. = 1,5 * 18 = 27м2

Sмаст. = 10м2-площа під майстерні;
Sконтр. = 6м2-площа служб контролю якості продукції.

Об'єм будівлі ділянки:
Vуч. = Sуч. * H
Vуч. = 776,35 * 8 = 6210,8 м2
h-висота будівлі 8 ... 10м.
Приймаю h = 8м

Вартість будівлі:
Сзд. = Ц1м зд. * Vуч. (37).
Сзд. = 3200000 * 6210,8 = 198 745 600 000 руб. = 198 700 000 000 руб.
Ц1м зд. = 32000000 руб - ціна 1м2площаді будівлі.

2.11. Розрахунок амортизаційних відрахувань.
Амортизація - перенесення вартості основних фондів на продукцію, що випускається в міру їх зносу.
Амортизаційні відрахування визначаються за формулою:

Азаг. = Азд. + Аобор. + Аінстр. + Атр.ср. (38).
Азаг. = 11922000000 +12420000 +1035000 +3449000 = 11938000000 руб.

Азд. - Амортизаційні відрахування на промислові будівлі.
Приймаю норматив Нзд. = 6% від Сзд.-вартості будівлі та визначаю за формулою:
Азд. = Сзд. * Нзд. / 100 (39).
Азд. = 198700000000 * 6/200 = 11922000000 руб.

Аобор. - Амортизаційні відрахування на технологічне обладнання
Нобору. = 18% від Собор.

Аобор. = Собор. * Ноборі. / 100 (40).
Аобор. = 69000000 * 18/100 = 12420000 руб.
Нобору. = 18% від Собор.

Аінстр. - Амортизаційні відрахування на інструмент
Нінстр. = 15% від Сінстр.

Аінстр. = Сінстр. * Нінстр. / 100 (41).
Аінстр. = 6900000 * 15/100 = 1035000 руб.
Нінстр. = 15% від Собор.

Сінстр. - Вартість інструменту приймаю рівну 10% від Собор. - Вартості обладнання).

Сінстр. = Собор. * 10/100 (42).
Сінстр. = 10 * 69000000/100 = 6900000 руб.

Атр.ср. - Амортизаційні відрахування на транспортні засоби.
Приймаю Нтр.ср. = 12% від Стр.ср.
Атр.ср. = Стр.ср. * Нтр.ср. / 100 (42а).
Атр.ср. = 28740000 * 12/100 = 3449000 руб.

2.12. Розрахунок потреб ріжучого і вимірювального інструменту.
До основних завдань інструментального господарства належать: підвищення стійкості інструменту, підвищення зносу стійкості технологічного оснащення, зменшення частки витрат технологічну оснастку в загальному обсязі витрат виробництва, економія від відновлення обробленого інструменту, скорочення номенклатури інструменту в результаті його нормалізації та стандартизації. Поліпшення техніко-економічних показників інструментального господарства залежить від вдосконалення організаціївиробництва і широкого розповсюдження передового досвіду в галузі конструювання, виготовлення і експлуатації інструменту.
Розрахунок потреби різального інструменту проводиться по кожній операції за формулою:

Іреж.i = Nгод. * То. / Тінстр. * 60 * (1-к) (43.)

Тінстр. - Машинний час роботи інструменту до повного його зносу.
Тінстр. = ((L / l) +1)) * Tc.
Тінстр. = ((10 / 1,2) +1) * 2 = 18,6 год.

L-допустима величина робочий частини інструменту при заточуванні, залежить від конструкції інструменту (L = 6 ... 12 мм)
Приймаю L = 10 мм
l-середня величина шару, що знімається при кожній заточенню інструменту
l = 1,2
Tc-стійкість інструменту - час роботи інструменту від однієї переточування до іншої)
Nс = 2:00
к - коефіцієнт передчасного виходу інструмента з ладу,
Для різців до = 0,05 ... 0,1
для фрез к = 0,08 ... 0,12
для свердел к = 0,06 ... 0,1
для шліфувальних кругів к = 0,08
Приймаю до = 0,08

1. Токарно - чорнова:
Іреж.ток.черн. = 136000 * 4,8 / (18,6 * 60 * (1-0,08)) = 635,8 шт.
Приймаю: 636 різців.

2. Токарно - чистова:
Іреж.ток.чіст. = 136000 * 5,2 / (18,6 * 60 * (1-0,08)) = 689 шт.
Приймаю: 689 різців.

3, Вертикально - фрезерна:
Іреж.верт.фрез. = 136000 * 4,6 / ((18,6 * 60 * (1-0,08)) = 610 шт.
Приймаю: 610 фрез.

4, Вертикально - свердлильна:
Іреж.верт.сверл. = 136000 * 3,6 / (18.6 * 60 * (1-0,08)) = 447 шт.
Приймаю: 447 свердел.

5. Круглошліфувальна:
Іреж.круглошліф. = 136000 * 4,7 / (18,6 * 60 * (1-0,08)) = 623 шт.
Приймаю: 623 шліфувальних круга.

Розрахунок вимірювального інструмента здійснюється за формулою:
Іізм. = Nгод. * С * i * Куб. / М0 (45).
Іізм. = 136000 * 3 * 0,3 * 1,18 / 9000 = 17 шт.
Приймаю: 17 калібр - скоб.

С - кількість промірів на одну деталь.
Виробляю розрахунок по одній операції і приймаю С = 3 рази.
i-вибірковість контролю деталі.
Якщо контроль проводиться по кожній деталі (суцільний), то i = 1
Вибірковий контроль - контролюється частина партії деталі і позначається дробової величиною.
Приймаю i = 0,3
М0 = 9000
Куб. = 1,18 - коефіцієнт випадкової убутку інструменту

2.13. Розрахунок капітальних витрат.
Капітальні витрати - витрати, пов'язані з виготовленням деталі, виражаються в двох грошових показниках:
1. Капітальні витрати - сума коштів, які потрібно одночасно вкласти для впровадження даного варіанту технологічного процесу.
2. Експлуатаційні витрати - витрати, пов'язані з експлуатацією, обслуговуванням устаткування.

Зведена відомість капітальних витрат (таблиця 7): № п. / п.

 Найменування витрат

 Сума витрат (грн.)

 базовий

новий

1

 Технологічне обладнання


 22,12 млн.

69 млн.

2

 Промислові будівлі


 79,08 млрд.

198,7 млрд.

3

 Інструмент


 2,622 млн.

6,9 млн.

4

 Транспортні засоби


 12,07 млн.

28,74 млн.
 Разом:

79116812000

198804640000
   Сторінка: 3 з 5
 <- Попередня  наступна ->

 Перейти на сторінку:
 скачати реферат | 1 2 3 4 5

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка