Розрахунок техніко-економічних показників роботи виробничої дільниці. Реферат.


Сторінка: 4 з 5
<- попередня наступна ->

Перейти на сторінку:
скачати реферат | 1 2 3 4 52.14. Організація контролю якості на ділянці, календарне планування на ділянці, диспетчеризація виробництва.

Технічний контроль - одна з функцій КС УКП, яка здійснюється на підприємствах відділом технічного контролю. ОТК є самостійним структурним підрозділом підприємства.
На кожному конкретному підприємстві з урахуванням вимог Типового положення розробляються структура і штати ВТК, які затверджуються директором підприємства. Чеще всього ВТК підприємства включає такі підрозділи як: бюро з обслуговування споживачів; бюро технічної приймання матеріалів та інших матеріальних цінностей, що надходять на завод; бюро цехового контролю. Всі працівники цехів та інших підрозділів, зайняті технічним контролем якості продукції, вхордят до складу ВТК. Якщо в структурі підприємства передбачені інші підрозділи, що займаються технічним контролем якості продукції, обов'язки, права, відповідальність, що лежать на ОТК, поширюються і на ці підрозділи.
Основними завданнями ВТК є запобігання випуску неякісної продукції, зміцнення виробничої дисципліни і підвищення відповідальності всіх ланок виробництва за якість продукції.
Основний зміст роботи ВТК: перевірка вихідних матеріалів, інструментів та інших цінностей, які будуть використані для виробництва продукції; контроль продукції на всіх стадіях її виготовлення; контроль дотримання технологічної дисципліни в цехах; оформлення відповідних документів про приймання придатної продукції і документів на забраковані вироби і цінності, які прийшли з інших підприємств; участь у випробуваннях нових і модернізованих виробів, проведення аналізу шлюбу, участь у роботах з підготовки продукції та атестації; контроль виконання робіт з ізолювання шлюбу; розробка заходів щодо підвищення якості продукції; розробка і впровадження прогресивних форм і методів технічного контролю.
ВТК очолюється начальником, який підпорядковується безпосередньо директори. Начальник ОТК має право: припинити прийом і контроль неякісної продукції до усунення причин, що викликають дефект; заборонити застосування неякісних матеріалів, комплектуючих виробів, інструментів, роботу на несправному обладнанні, а також ізготовлденіе нової продукції, якщо проектно - конструкторська і технологічна документацію не обеспецівает високої якості продукції.


Розділ 3. Економічна частина

3.1. Розрахунок річного витрати і вартості матеріалу.

Вартість основного матеріалав деталь визначається за формулою:
Мдет. = (Qзаг. * Ц1т.мат. / 1000) - (Qотх. * Ц1т.отх. / 1000) * Кн.р. (46).

Qзаг. - Маса заготовки (норма витрати);
Ц1т.мат. = 1,1 млн. руб. - Ціна однієї тонни матеріалу;
Qотх. - Маса відходів;
Qотх. = Qзаг.-Qдет. (47).

Ц1т.отх. = 270000 руб. - Ціна однієї тонни відходів.
Кт.р. - коефіцієнт, що враховує транспортні витрати.
Приймаю Кт.р. = 1,2

Визначаю вартість матеріалу на річну програму:
Мгод. = Мдет. * Nгод . (48).

Визначаю річну потребу основного матеріалу на програму:
Qгод. = Qзаг. * Nгод. (49).

Визначаю коефіцієнт исспользование матеріалу:
Км. = Qдет. / Qзаг. (50).

3.2. Розрахунок річного фонду заробітної плати за категоріями працюючих. Складання відомостей фонду заробітної плати.

Основна заробітна плата визначається за формулою:
ФЗПосн.i = е (Q * Cчас.i * Kм.н.i) * Kпр. (51).
(Розрахунок проводиться по кожній операції).

Qi - трудомісткість виготовлення деталі по кожній операції в н.-годинах.
Счас.i - годинна тарифна ставка відрядника в рублях для кожного розряду.
N-кількість операцій.

Вартові ставки відрядника за розрядами:Розряд:

1

2

3

4

5

6

Тариф (грн.):


5500

5800

6100

4500

6900

7100Км.н. - Коефіцієнт, що враховує багатоверстатне обслуговування:Кількість одночасно обслуговуваних верстатів:

1

2

3

4

5

6

7

К м.н .:


1

0,65

0,48

0,39

0,35

0,32

0,7Кпр. = 1,2 - преміальний коефіцієнт.

ФЗП1 = (11333,3 * 5800 * 0,39) * 1,2 = 30763108 руб.
ФЗП2 = (14960 * 6100 * 0,39) * 1,2 = 42707808 руб.
ФЗП3 = (14960 * 6500 * 0,39) * 1,2 = 45508320 руб.
ФЗП4 = (11333,3 * 6500 * 0,48) * 1,2 = 42431875 руб.
ФЗП5 = (14506,7 * 7100 * 0,39) * 1,2 = 48202862 руб.

Загальний фонд заробітної плати виробничих робітників:
ФЗПосн.общ. = ФЗПонс1 + ФЗПосн2 + ... + ФЗПосн.n (52)
ФЗПосн. = 30763108 +42707808 +45508320 +42431875 +48202862 == 209613973 руб.

Додатковий фонд заробітної плати основних виробничих робітників:
Береться в% від основної заробітної плати.
ФЗПдоп.осн. = ФЗПосн.общ. * Ндоп. / 100 (53).
Ндоп. = 10%

ФЗПосн.доп. = 209613973 * 10/100 = 20961397,3 руб.

Загальний фонд заробітної плати основних робітників:
ФЗПобщ. = ФЗПосн + ФЗПдоп. (54).

ФЗПосн.общ. = 209613973 +20961397,3 = 230575370,3 руб.

Рi - розцінка за операціями технологічного процесу.
Pi = Тш.к.i * Cчас. / 60 (56).

Р1 = 6,6 * 5800/60 = 638 руб.
Р2 = 5 * 6100/60 = 715 руб.
Р3 = 6,6 * 6500/60 = 715 руб.
Р4 = 5 * 6500/60 = 541,7 руб.
Р5 = 6,4 * 6900/60 = 736 руб.

Визначаю сумарну розцінку по всіх операціях технологічного процесу:
Рсум.опер. = ЕРI (55).

Рсум. = (638 +508,3 +715 +541,87 +736) = 3139 руб.

б. Визначаю фонд заробітної плати допоміжних робітників:
ФЗПвсп.осн. = Чвсп. * Fд.р. * Счас. * Кпр. (57).
Чвсп. - Чисельність допоміжних робітників;
ФЗПвсп.осн. = 3 * 6100 * 1,2 * 1793 = 39374280 руб.

Годинна ставка розрядів для почасових:Розряд:

1

2

3

4

5

6

 Ставка (грн.):


 5200

5400

5700

6100

6400

6700Кпр. = 1,2

ФЗПвсп.доп. = ФЗПвсп.осн. * Ндоп. / 100
ФЗПвсп.доп. = 39374280 * 10/100 = 3937428 руб.

ФЗПвсп.общ. = ФЗПосн.всп. + ФЗПвсп.доп.
ФЗПвсп.общ. = 39374280 +3937428 = 43311708 руб.

в. Фонд заробітної плати ІТП і службовців:
ФЗПітр.сл.осн. = Чітр.сл. * До. * 12 * Кпр. (61).
До. = 370000 руб. - Місячний посадовий оклад ІТП;
Чітре. - Чисельність ІТП;
Кпр. = 1,4

ФЗПітр.сл.осн. = 2 * 370 000 * 12 * 1,4 = 12432000 руб.

Визначаю додатковий фонд заробітної плати ІТП:
ФЗПітр.сл.доп. = ФЗПітр.сл.осн. * 10/100 (62).
ФЗПітр.сл.доп. = 12432000 * 10/100 = 1243200 руб.

Загальний фонд заробітної плати ІТП:
ФЗПітр.сл.общ. = ФЗПітр.сл.осн. + ФЗПітр.сл.доп. (63).
ФЗПітр.сл.общ. = 12432000 +1243200 = 13675200 руб.

р. Фонд заробітної плати СКП:
ФЗПскп.осн. = Чскп. * До. * 12 * Кпр. (64).

До. = 280000 руб.
Кпр. = 1,4

ФЗПскп.осн. = 2 * 280 000 * 12 * 1,4 = 9400000 руб.

Визначаю додатковий фонд заробітної плати СКП:
ФЗПскп.доп. = ФЗПскп.осн. * 10/100 (65).
ФЗПскп.доп. = 9,4 * 10/100 = 940 000 руб.

Загальний фонд заробітної плати СКП:
ФЗПскп.общ. = ФЗПскп.осн. + ФЗПскп.доп. (66).
ФЗПскп.общ. = 9400000 +940000 = 10340000 руб.

д. Фонд заробітної плати МОП:
ФЗПмоп.осн. = Чмоп.сл. * До. * 12 * Кпр. (67).
До. = 260000 руб.
Кпр. = 1,4

ФЗПмоп.осн. = 1 * 260 000 * 12 * 1,4 = 4300000 руб.

Визначаю додатковий фонд заробітної плати МОП:
ФЗПмоп.доп. = ФЗПмоп.осн. * 10/100 (68).
ФЗПмоп.доп. = 4300000 * 10/100 = 430 000 руб.

Загальний фонд заробітної плати МОП:
ФЗПмоп.общ. = ФЗПмоп.осн. + ФЗПмоп.доп. (69).
ФЗПмоп.общ. = 4300000 +430000 = 4730000 руб.

Зведена відомість заробітної плати працюючих на дільниці:
(Таблиця 8): № п / п

Категорія працюючих

ФЗПосн. (Грн.)

ФЗПдоп. (Грн.)

ФЗПгод.общ. (Грн.)

Відрахування на соц. страх (грн.)

1


Основні виробничі робітники

 209613973

20961397,3

230575370

89924394

2


Допоміжні робітники

 39374280

3937428

43311708

16891566

3


ІТП і службовці

 12432000

1243200

13675200

5333326

4


СКП

 9400000

940000

10340000

4032600

5


МОП

 4300000

430000

4730000

34174143.3. Розрахунок непрямих цехових витрат (накладні витрати).
Розрахунок витрат на експлуатацію та обслуговування обладнання:

а. Витрати на силову електричну енергію:
Сел. = Ц1кВт. * Wел. (70).
Сел. = 200 * 801019,2 = 160203840 руб.

Ц1кВт. = 200 руб. - Ціна 1 кВт електричної енергії
Wел. = Nуст. * Fд.о. * Кз.ср. * h / Ксет. * Кдв. (71).
Wел. = (272 * 3927 * 0,94 * 0,72) / 0,95 * 0,95 = 801019,2 кВт

N - встановлювана потужність всіх електричних двигунів верстатів на дільниці;
Fд.о. - Дійсний фонд роботи обладнання;
h = 0,72 - коефіцієнт одночасної роботи обладнання;
Ксет. = 0,95 - коефіцієнт втрати електричної енергії в мережі;
Кдв. = 0,95 - коефіцієнт корисної дії електричного двигуна.

б. Визначення витрат на стиснене повітря:
ССЖ. = Цсж.1м2 * Qсж. (72).
ССЖ. = 80 * 60538 = 4843090 руб.

Ссж.1м2 = 80 руб. - Ціна 1 м2сжатого повітря;
Qсж. = Fд.о. * Кз.ср. * (Спн. * q + Собд. * Q ') (73).
Qсж. = 3927 * 0,94 * (14 * 0,1 +15 * 1) = 60538 м

Цсж.1м? = 80 руб.
Qсж. - Річна витрата стисненого повітря;
СПН. - Кількість верстатів оснащених оснащенням з пневмоприводами;
q - витрата стислого повітря на один верстат з пневмозажімом;
q = 0,1 м? / год.
q '- витрата стислого повітря на один верстат з обдувом
q '= 1м? / год.

в. Визначення витрат на воду для виробничих потреб:
Звід. = Ц1м? * Qвод. * Кз.ср. * Спр. (74).
Звід. = 1100 * 25 * 19 * 0,95 = 496375 руб.

Ц1м? = 1 * 100 руб. - Ціна 1 м? Води;
Qвод. = 25м? - Питома річна витрата води на один верстат;
Кз.ср. - Середній коефіцієнт завантаження обладнання;
Спр. - Кількість прийнятих верстатів на ділянці.

р. Визначення витрат на поточний ремонт та обслуговування обладнання:
Нт.р. = 5% від Соб.
Ст.р. = Соб. * Нт.р. / 100 (75).
Ст.р. = 69000000 * 10/100 = 6900000 руб.

д. витрати на поточний ремонт транспортних засобів та допоміжного обладнання:
Нтран.всп.рем. = 10% від Стр.ср.

Срем.тр.всп.рем = Стр.ср. * Нтран.всп.рем. / 100 (76).
Срем.тр.всп.рем. = 28740000 * 10/100 = 2874000000 руб.

тобто Визначення витрат на знос і зміст малоцінного інструменту.
До малоцінних інструменту відносять ріжучий, вимірювальний інструмент, пристосування вартість яких, менше 500 000 рублів і термінами служби до одного року. Зазвичай приймають залежно від устаткування. Приймаю 85000 руб. на образ верстат і визначаю за формулою:
Сізн.інстр. = 85000 * Спр. (77).
Сізм.інстр. = 85000 * 19 = 16150000 руб.

ж. Витрати на допоміжні матеріали.
До допоміжних матеріалів відносяться: лаки, барвники, клей, нитки, масла, обтиральні матеріали, спеціальний одяг, мішки, мило, ...).
Приймаю з розрахунку 25 000 рублів на один верстат.
Свсп.мат. = 25000 * Спр. (78).
Свсп.мат. = 25000 * 19 = 475000 руб.

і. Визначення інших витрат,
Приймаю норматив інших витрат 5% від суми всіх попередніх витрат.
Нпроч. = 5% отеСпред.
Спроч. = Спред. * Нпроч. / 100 (79).
Спроч. = 12129942305 * 5/100 = 606 497 120 руб.

еСпред.=Сэл.+Ссж.+Свод.+Стр.+Срем.всп.+Ср.инстр.+Свсп.мат.+Аобщ.(80).
еСпред. = 160203840 +4843090 +496375 +6900000 +2874000 +16,150000 +
+475000 +11938000000 = 12129942305 руб.

Азаг. - Загальна сума амортизаційних відрахувань.

Загальні витрати на утримання та експлуатацію обладнання:
Собщ. = Спред. + Спроч. (81).
Собщ. = 203880305000 +10194000000 = 214074305000 руб.

3.4. Розрахунок загальноцехових витрат (накладні витрати).
1. Визначення заробітної плати:
еФЗПвспом.итр.сл.общ.=ФЗПвсп.общ.+ФЗПитр.скл.общ.+ФЗПскл.общ.+ФЗПмоп.общ.+
+ Qвсп.с.с. + Qітр.сл.с.с + Qскп.с.с / + Qмоп.с.с (81а).

еФЗПвспом.ітр.сл.общ. = 43311708 +13675200 +10340000 +4730000 = 72056908 руб.

2. Розрахунок витрат на електричну енергію і паливо на господарські потреби:

а. Електрична енергія для освітлення приміщень:
Сел.осв. = Фосв. + Sуч. * Qосв. * Ц1кВт / 1000 (82).
Сел.осв. = (2700 +776,35 * 16 * 200) / (1000 = 2487000 руб.

Фосв. = 2700 год. - Річне число годин освітлення приміщень;
qосв. = 16 Вт.час. / М - питома витрата електричної енергії на 1 м площі ділянки;
Ц1кВт = 200 руб.

б. Вартість пари для опалення приміщень:
Спар. = Ц1т.пара * Qпара. (83).
Спар. = 16000 * 1081,1 = 172982281 руб.

Ц1т.пара. = 16000 руб.;
Q-витрата пари протягом року.
Qпара. = Vзд. * Нчас. * Q / (i * 1000) (84).
Qпара. = 6210,8 * 4700 * 20/540 * 1000 = 1081,1 т

Нчас. = 4700 год. - Кількість годин опалювального сезону в році;
q = 20 к.кал. / Год. - Питома витрата палива на 1м / год.
i = 540 к.кал. / Год - теплова віддача 1 кг пара.

в. Визначення витрат на воду для господарських потреб:
Свод.хоз. = Qвод. * Ц1м * Чобщ. * Кр.д. / 1000 (85).
Свод.хоз. = 75 * 1100 * 18 * 253/1000 = 3757050 руб.

Qвод. = 75 л - добовий витрата води на одного робітника;
Ц1м = 1100 руб.
Чобщ. - Кількість усіх працюючих на ділянці в двох змінах.   Сторінка: 4 з 5
 <- Попередня  наступна ->

 Перейти на сторінку:
 скачати реферат | 1 2 3 4 5

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка