Організація аналітичного і синтетичного обліку з покупцями і замовниками. Реферат.


Перейти на сторінку:
скачати реферат | 1 2 3 4У даному курсовому проекті розглядається питання про організацію аналітичного і синтетичного обліку з покупцями і замовниками. Розглядається робота з рахунком 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", робота з його субрахунками, і кореспондуючими рахунками. Також розглядаються особливості розрахунків з покупцями і замовниками в сучасних умовах (інфляції). Облік покупців і замовників є найважливішим показником господарської діяльності торгових організацій, оскільки від нього багато в чому залежить правильність розрахунку величини валового доходу від реалізації, витрат обігу, а отже, і сума прибутку.
Деякі товари тривалого користування (з переліку, визначеного торговими організаціями) можуть продаватися в кредит. Порядок такого продажу викладений у Правилах продажу громадянам товарів тривалого користування в кредит, затверджених постановою Ради Міністрів - Уряду Російської Федерації від 09.09.93 № 895.
При сортовому способі в умовах ручної праці на кожне найменування і сорт товару зазвичай відкривають картки натурально-вартісного (кількісно-сумового) обліку, в яких показують залишки, прихід і витрата товарів. Форма таких карток в основному ідентична картках складського обліку з тією лише різницею, що залишки і рух товарів відображаються не тільки в натуральних показниках, але й у грошовому вираженні. Записи в картках ведуть на підставі прибуткових і видаткових документів, доданих до товарних звітів (супровідним реєстрів), здаються в бухгалтерію матеріально відповідальними особами.


Перейти на сторінку:
скачати реферат | 1 2 3 4

mx

енциклопедія  борщ  кнелі  вітамінний  запіканка